Försäljning och distribution av NORNA-rapporter

  • Posted on: 26 January 2017
  • By: Leila

Sedan årsskiftet 2016/2017 har NORNA:s tidigare distributör Swedish Science Press upphört med sin verksamhet. På grund av den kraftigt minskade försäljningen och de höga kostnaderna förbundna med lagerhållning och distribution kommer NORNA inte att söka finna någon ny distributör av tryckta rapporter. De flesta framtida NORNA-rapporter kommer troligen att publiceras digitalt och behovet av distributör minskar ännu mer.

NORNA-rapporter 93 er udkommet

Titlen er Navn og navnebærer: Rapport fra NORNAs 45. symposium i Skagen 1.–4. oktober 2014, og rapporten er redigeret af Martin Sejer Danielsen, Birgit Eggert og Johnny G.G. Jakobsen ved Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Bogen indeholder 14 bidrag der berører forskellige aspekter inden for både sted- og personnavneforskningen. Rapporten er udgivet digitalt og er frit tilgængelig på nettet hvor den kan hentes som samlet bog ligesom de enkelte bidrag kan downloades hver for sig.

NORNA-symposium i Lund 11-12 maj

NORNA:s 47:e symposium

Tema: Bebyggelsenamnens dynamik 

Ordnas 11–12 maj 2017 på Arkivcentrum Syd i Lund. Symposiet har temat Bebyggelsenamnens dynamik och är ett samarrangemang mellan Institutet för språk och folkminnen och Nätverket för bebyggelsenamnsforskning.

Anmälan till symposiet skickas till Elin Pihl senast den 31 januari

Norsk etternamnleksikon

Norsk etternamnleksikon inneheld alle etternamn, norske og innvandra, som har fleire enn 25 namneberarar. Boka er revidert etter 20 års bruk, fagleg oppdatert og utvida. Kjende namn, historiske namn, uvanlege namn og namn som er språkleg og kulturelt interessante, er omtalte endå om dei har færre enn 25 berarar. Eigne fagfolk har skrive om samiske og finske etternamn. Norsk etternamnleksikon er ei uunnverleg handbok for alle namneinteresserte, og er nyttig for slektsgranskarar.  

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg välkomnar till symposiet Nya vägar inom språkforskningen

  • Posted on: 7 September 2016
  • By: Emilia Aldrin

Torsdagen den 24 november, klockan 09.00-17.00, anordnar vi på Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium med temat Nya vägar inom språkforskningen. Till detta symposium har vi bjudit in talare som vi tycker på olika sätt banar ny väg inom sina forskningsområden.

 

Preliminärt program

 

9.00               Introduktion

9.15–10.15    Jenny Öqvist, DFU, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala: Sjung som du talar? Dialekt och äkthet i svensk populärmusik.

Sidor