NORNA-symposium i Lund 11-12 maj

NORNA:s 47:e symposium

Tema: Bebyggelsenamnens dynamik 

Ordnas 11–12 maj 2017 på Arkivcentrum Syd i Lund. Symposiet har temat Bebyggelsenamnens dynamik och är ett samarrangemang mellan Institutet för språk och folkminnen och Nätverket för bebyggelsenamnsforskning.

Anmälan till symposiet skickas till Elin Pihl senast den 31 januari

Symposiet hemsida finns på sidan http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/internationellt-samarbete/norna-47.html

 

Datum: 
torsdag, maj 11, 2017 till fredag, maj 12, 2017