NORNA-rapporter

NORNA-rapporter (ISSN 0346-6278) är en publikationsserie för rapporter från NORNA-symposier och Nordiska namnforskarkongress. Idag är alla bidrag till NORNA-rapporter refereegranskade vetenskapliga artiklar.

Digitala NORNA-rapporter:
Nya NORNA-rapporter publiceras sedan 2019 i digital form. Vi arbetar med att digitalisera även äldre rapporter efter hand.
För närvarande finns följande rapporter tillgångliga digitalt (som fil eller via länk i förteckningen nedan):

  • nr. 88, 90, 93, 94 samt 97–100

Tryckta NORNA-rapporter:
Äldre rapporter som finns kvar i lagret kan beställas från NORNA-förlaget (forlaget[at]norna.org).
Priset för tryckta rapporter är 100 SEK (rapporter utgivna efter år 2000) eller 75 SEK (rapporter utgivna före år 2000). Fraktkostnader tillkommer alltid.
För närvarande finns följande rapporter tillgängliga för köp (lagerstatus september 2023):

  • nr. 2, 4, 7, 8, 10, 13, 17–18, 22–23, 25–26, 28–30, 34–35, 37, 40–41, 43, 45, 47–48, 51–52, 54–56, 58, 60–61, 63–64, 67–68, 70–71
  • nr. 74, 76, 78, 80–83, 85–92

Rapport nr. 95 och 96 distribueras av Universitetet i Stavanger och rapport nr. 99 av Sámi allaskuvla.

Alla publikationer i serien NORNA-rapporter:

100.Namn och gränser. Rapport från den sjuttonde nordiska namnforskarkongressen den 8–11 juni 2021. Red. Väinö Syrjälä, Terhi Ainiala & Pamela Gustavsson. 2023. Digital publikation: ladda ned boken som pdf via länken nedan.

99. Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammenhenger. Minoritehtagielaid namat njálmmálaš ja čálalaš oktavuođain. Rapport fra NORNAs 49. symposium i Guovdageaidnu / Kautokeino 24.–25. april 2019. Red. Kaisa Rautio Helander, Aud-Kirsti Pedersen & Mikkel Rasmus Logje. 2021. Tillgänglig digitalt: https://samas.brage.unit.no/samas-xmlui/bitstream/handle/11250/2980686/D...

98. Namn i skrift. Names in Writing: Handlingar från NORNAs 48:e symposium i Göteborg den 29–30 november 2018. Red. av Maria Löfdahl, Michelle Waldispühl & Lena Wenner. 2020. Tillgänglig i digital format: http://hdl.handle.net/2077/67201

97. Bebyggelsenamnens dynamik: Handlingar från NORNA:s 47:e symposium i Lund 11-12 maj 2017. Red. av Kristina Neumüller & Elin Pihl (huvudred.), Sofie Laurine Albris & Jesper Hansen. 2019. Digital publikation, tillgängligt på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-1658

96. Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskole, Kleppe 8.–11. juni 2016. Red. av Tom Schmidt og Inge Særheim. 2017.

95. Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. Proceedings of the 44th Symposium of NORNA in Caen 23–25 April 2014. Ed. by Gunnstein Akselberg and Inge Særheim. 2017.

94. Namn och identitet. Handlingar från NORNA:s 46:e symposium i Tammerfors den 21-23 oktober 2015. Red. av. Unni-Päivä Leino, Mona Forsskåhl, Gunilla Harling-Kranck, Sabina Jordan, Minna Nakari och Ritva Liisa Pitkänen. 2017. Tillgänglig i digitalt format: http://urn.fi/URN:ISBN:978-91-7276-097-4

93. Navn og navnebærer: Rapport fra NORNAs 45. symposium i Skagen 1.–4. oktober 2014. Red. Martin Sejer Danielsen, Birgit Eggert & Johnny G.G. Jakobsen. 2016. Netpublikation, link til rapporten: http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/norna-rapporter-93

92. Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. Red. av. Emilia Aldrin, Linnea Gustafsson, Maria Löfdahl & Lena Wenner.

91. Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. Red. Birgit Eggert & Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen. 2 bind. 2015.

90. Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011. Red. Leila Mattfolk, Maria Vidberg och Pamela Gustavsson. 2013. Tillgänglig i digitalt format på adressen: www.sprakinstitutet.fi/namn_i_stadsmiljo.

89. Nøvn í strandamentanini/Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.-4. juni 2011. Red. Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen og Eivind Weyhe. 2013.

88. Binamn. Uppkomst, bildning, terminologi och bruk. Handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland, 29/9–1/10 2010. Red. Staffan Nyström (huvudred.), Eva Brylla, Katharina Leibring, Lennart Ryman & Per Vikstrand. 2012. Ladda ned digitaliserad rapport:

87. Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. Red. Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt. 2011.

86. Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12.–15. maj 2009. Red. Lisbeth Eilersgaard Christensen & Bent Jørgensen. 2011.

85. Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den 22-25 maj 2008. Red. av Leila Mattfolk & Terhi Ainiala. 2009.

84. Nordiska namn ­– namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11-14 augusti 2007. Red. av Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafstensdóttir & Svavar Sigmundsson. 2008.

83. Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå den 16-18 november 2006. Red. av Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen. 2009. Tillgänglig i digital format: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Aumu%3Adiva-18985

82. Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNAs 35. symposium på Bornholm 4.-7. maj 2006. Red. af Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen. 2007.

81. Busetnadsnamn på -staðir. Rapport från NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.-9. mai 2004. Red. Inge Særheim, Per Henning Uppstad & Åse Kari Hansen Wagner. 2006.

80. Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15-18 augusti 2003. Red. Staffan Nyström. 2005.

79. Nordisk namnforskning 2003. Red. Svavar Sigmundsson & Rúna K. Tetzschner. Särtryck ur Namn och bygd 92, 2004.

78. Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. Handlingar från NORNA:s 30:e symposium i Visby 14-16 september 2001. Red. Staffan Nyström. 2003.

77. Nordisk namnforskning 2002. Red. Michael Lerche Nielsen. Särtryck ur Namn och bygd 91, 2003.

76. Nordiske torp-navne. Rapport fra NORNAs 31. symposium i Jaruplund 25.-28. april 2002. Red. Peder Gammeltoft & Bent Jørgensen. 2003.

75. Nordisk namnforskning 2001. Särtryck ur Namn och bygd 90, 2002.

74. Kristendommens indflydelse på nordisk navngivning. Rapport fra NORNAs 28. symposium i Skálholt 25.-28. maj 2000. Red. Svavar Sigmundsson. 2002.

73. Nordisk namnforskning 2000. Särtryck ur Namn och bygd 89, 2001.

72. Nordisk namnforskning 1999. Särtryck ur Namn och bygd 88, 2000.

71. Nordisk navneforskerregister 2000. Red. Michael Lerche Nielsen og Kirsten Zeuthen. 2000.

70. A. Oluf Rygh. Artikler om en foregangsmann i humanistisk forskning. Red. Berit Sandnes, Jørn Sandnes, Ola Stemshaug og Lars F. Stenvik. 2000. B. Oluf Rygh. Rapport fra symposium på Stiklestad 13.-15. mai 1999. Red. Berit Sandnes, Jørn Sandnes, Ola Stemshaug og Lars F. Stenvik. 2000.

69. Nordisk namnforskning 1998. Särtryck ur Namn och bygd 87, 1999.

68. Utanlandske namn i Norden. Rapport frå NORNAs tjuesjette symposium i Oslo 28.-30. mai 1997. Utg. i samarbeid med Nordisk språkråd. Red. Botolv Helleland og Leif Nilsson. 1999.

67. Den nordiska namnforskningen. I går, i dag, i morgon. Handlingar från NORNA:s 25:e symposum i Uppsala 7-9 februari 1997. Red. Mats Wahlberg. 1999.

66. Nordisk namnforskning 1997. Särtryck ur Namn och bygd 86, 1998.

65. Nordisk namnforskning 1996. Särtryck ur Namn och bygd 85, 1997.

64. Byens navne. Stednavne i urbaniserede områder. Rapport fra NORNAs 24. symposium i København 25.-27. april 1996. Red. Vibeke Dalberg & Bent Jørgensen. 1997.

63. Ägonamn - struktur och datering. Rapport från NORNA:s tjugotredje symposium på Svidja 15-17 september 1995. Red. Gunilla Harling-Kranck. 1997.

62. Nordisk namnforskning 1995. Särtryck ur Namn och bygd 84, 1996.

61. Nordiskt namnforskarregister 1996. Red. Per Vikstrand. 1996.

60. Den ellevte nordiske navneforskerkongressen. Sundvollen 19.-23. juni 1994. Red. Kristoffer Kruken. 1996.

59. Nordisk namnforskning 1994. Särtryck ur Namn och bygd 83, 1995.

58. Slektsnamn i Norden. Rapport frå NORNAs tjueførste symposium i Oslo 17.-20. september 1992. Red. Kristoffer Kruken. 1995.

57. Nordisk namnforskning 1993. Särtryck ur Namn och bygd 82, 1994.

56. Övriga namn. Handlingar från NORNA:s nittonde symposium i Göteborg 4-6 december 1991. Redigerade av Kristinn Jóhannesson, Hugo Karlsson & Bo Ralph. 1994.

55. Nordiskt namnforskarregister 1994. Redigerat av Gunilla Harling-Kranck & Pia Granholm. 1994.

54. Vikingetidens sted- og personnavne. Rapport fra NORNAs 22. symposium i København 14.-16. januar 1993. Redigeret af Gillian Fellows-Jensen & Bente Holmberg. 1994.

53. Nordisk namnforskning 1992. Särtryck ur Namn och bygd 81, 1993.

52. Útgáva og atgongd. Fyrilestrar hildnir á tjúgunda NORNA-symposium í Tórshavn 22.-23. mai 1992. Eivind Weyhe legði útgávuna til rættis. 1993.

51. Personnamn i nordiska och andra germanska fornspråk. Handlingar från NORNA:s artonde symposium i Uppsala 16-19 augusti 1991. Redigerade av Lena Peterson. 1993.

50. Ägonamn. Rapport från NORNA:s sjuttonde symposium på Svidja 24-26 maj 1991. Redigerad av Gunilla Harling-Kranck & Lars Huldén. 1992.

49. Nordisk namnforskning 1991. Särtryck ur Namn och bygd 80, 1992.

48. Sakrale navne. Rapport fra NORNAs sekstende symposium i Gilleleje 30.11.-2.12.1990. Redigeret af Gillian Fellows-Jensen & Bente Holmberg. 1992.

47. Nordiskt namnforskarregister 1992. Redigerat av Gunilla Harling-Kranck. 1992.

46. Nordisk namnforskning 1990. Särtryck ur Namn och bygd 79, 1991.

45. Analogi i navngivning. Tiende nordiske navneforskerkongres. Brandbjerg 20.-24. maj 1989. Redigeret af Gordon Albøge, Eva Villarsen Meldgaard & Lis Weise. 1991.

44. Nordisk namnforskning 1989. Särtryck ur Namn och bygd 78, 1990.

43. Namn og eldre busetnad. Rapport frå NORNAs femtande symposium på Hamar 9.-11. juni 1988. Redigert av Tom Schmidt. 1990.

42. Nordisk namnforskning 1988. Särtryck ur Namn och bygd 77, 1989.

41. Stadnamn i kystkulturen. Rapport frå NORNAs fjortande symposium i Volda 4.-6. mai 1987. Redigert av Peter Hallaråker, Arne Kruse & Terje Aarset. 1989.

40. Thorsten Andersson: Namn i Norden och det forna Europa. Valda artiklar utgivna med anledning av Thorsten Anderssons sextioårsdag 23 februari 1989. Med en bibliografi över Thorsten Anderssons publicerade skrifter av Margarete Andersson-Schmitt. Redigerade av Vibeke Dalberg & Bent Jørgensen. 1989.

39. Nordisk namnforskning 1987. Särtryck ur Namn och bygd 76, 1988.

38. Nordisk namneforskarregister 1988. Redigert av Tom Schmidt. 1988.

37. Denotationsbyte i ortnamn. Rapport från NORNA:s trettonde symposium i Tvärminne 9-11 oktober 1986. Redigerad av Peter Slotte. 1988.

36. Nordisk namnforskning 1986. Särtryck ur Namn och bygd 75, 1987.

35. Nyere nordisk personnavnskikk. Rapport fra et symposium på Skammestein i Valdres 10.-14. april 1985. Redigert av Tom Schmidt. 1987.

34. Nionde nordiska namnforskarkongressen. Lund 4-8 augusti 1985. Redigerad av Göran Hallberg, Stig Isaksson & Bengt Pamp. 1987.

33. Personnamn i stadnamn. Artikkelsamling frå NORNAs tolvte symposium i Trondheim 14.-16. mai 1984. Redigert av Jørn Sandnes & Ola Stemshaug. 1986.

32. Nordisk namnforskning 1985. Särtryck ur Namn och bygd 74, 1986.

31. Nordisk namnforskning 1984. Särtryck ur Namn och bygd 73, 1985.

30. Nordisk navneforskerregister 1985. Redigeret af Bent Jørgensen. 1985.

29. Regional och social variation i nordiskt personnamnsskick. Handlingar från NORNA:s tionde symposium i Umeå 3-5 maj 1983. Redigerade av Sigurd Fries & Roland Otterbjörk. 1985.

28. Merking staðfræðilegra samnafna í örnefnum. Ellefta ráðstefna NORNA í Reykjavík 11.-13. ágúst 1983. Þórhallur Vilmundarson ritstyrði. 1985.

27. Nordisk namnforskning 1983. Särtryck ur Namn och bygd 72, 1984.

26. Bebyggelsers og bebyggelsesnavnes alder. NORNAs niende symposium i København 25-27 oktober 1982. Redigeret af Vibeke Dalberg, Gillian Fellows-Jensen, Bent Jørgensen & John Kousgård Sørensen. 1984.

25. Navne i Norden. Oversigt over nordiske navneinstitutioner og navnesamlinger. Redigeret af Vibeke Dalberg & Bent Jørgensen. 1983.

24. Nordisk namnforskning 1982. Särtryck ur Namn och bygd 71, 1983.

23. Personnamnsterminologi. NORNAs åttonde symposium i Lund 10-12 oktober 1981. Redigerad av Göran Hallberg, Stig Isaksson & Bengt Pamp. 1983.

22. Nordisk navneforskerregister 1982. Redigeret af Bent Jørgensen. 1982.

21. Nordisk namnforskning 1981. Särtryck ur Namn och bygd 70, 1982.

20. Nordisk namnforskning 1980. Särtryck ur Namn och bygd 69, 1981.

19. Nordisk namnforskning 1979. Särtryck ur Namn och bygd 68, 1980.

18. Sprogvidenskabelig udnyttelse af stednavnematerialet. NORNAs syvende symposium i København 18-20 maj 1979. Redigeret af Vibeke Dalberg, Bente Holmberg & John Kousgård Sørensen. 1980.

17. Ortnamn och språkkontakt. Handlingar från NORNA:s sjätte symposium i Uppsala 5-7 maj 1978. Redigerade av Thorsten Andersson, Eva Brylla & Allan Rostvik. 1980.

16. Nordiskt namnforskarregister 1979. Redigerat av Allan Rostvik & Eva Brylla. 1979.

15. Nordisk namnforskning 1978. Särtryck ur Namn och bygd 67, 1979.

14. Nordisk namnforskning 1977. Särtryck ur Namn och bygd 66, 1978.

13. Ortnamnsvård och ortnamnsplanering. Handlingar från NORNA:s femte symposium på Hanaholmen 23-25.9.1977. Redigerade av Kurt Zilliacus. 1978.

12. Nordiskt namnforskarregister 1977. Redigerat av Allan Rostvik & Eva Brylla. 1977.

11. Nordisk namnforskning 1976. Särtryck ur Namn och bygd 65, 1977.

10. Ortnamn och samhälle. Aspekter, begrepp, metoder. Rapport från NORNA:s fjärde symposium i Hanaholmens kulturcentrum 25-27 april 1975. Redigerad av Vibeke Dalberg, Botolv Helleland, Allan Rostvik & Kurt Zilliacus. 1976.

9. Nordisk namnforskning 1975. Särtryck ur Namn och bygd 64, 1976.

8. Binamn och släktnamn. Avgränsning och ursprung. Handlingar från NORNA:s tredje symposium i Uppsala 27-28 april 1974. Redigerade av Thorsten Andersson. 1975.

7. Nordiskt namnforskarregister 1975. Redigerat av Allan Rostvik & Eva Brylla. 1975.

6. Nordisk namnforskning 1974. Särtryck ur Namn och bygd 63, 1975.

5. Nordisk namnforskning 1973. Särtryck ur Namn och bygd 62, 1974.

4. EDB på navnearkiverne. Redigeret af John Kousgård Sørensen. 1974.

3. Nordisk namnforskning 1972. Särtryck ur Namn och bygd 61, 1973.

2. Nordiskt namnforskarregister 1973. Redigerat av Thorsten Andersson & Eva Brylla. 1973.

1. Terminologi inom ortnamnsforskningen. Särtryck ur Namn och bygd 61, 1973.