Litteratur

 

NORNA-rapporter

► En översikt av de publikationer som getts ut i serien NORNA-rapporter.

► Nyare NORNA-rapporter är tillgängliga digitalt (gamla rapporter digitaliseras efter hand), äldre tryckta rapporter kan beställas från NORNA-förlaget

Andra publikationer

► I listan finns uppgifter på ny litteratur kring namnforskning. Listan kompletteras efter hand.

► Tips om nyutkommen litteratur kan sändas till NORNA:s sekreterare (sekretariatet[a]norna.org).

NORNA-bibliografin

► Bibliografin har från och med 2014 formen av en sökbar databas. Information om publikationer meddelas det egna landets medlem i NORNA-kommittén.