Namnbibliografi

Denna bibliografi omfattar nordisk namnlitteratur. Fram till och med 2017 var bibliografin ett komplement till litteraturkrönikan Nordisk namnforskning som publicerades i tidskriften Namn och bygd.
Envar författare uppmanas förse sitt lands representant i kommittén med en sammanfattning eller presentation av publikationen för publicering på sidan.
Bibliografin har från 2014 (publikationer tryckta 2013) formen av en sökbar databas, och den kommer att kompletteras med äldre publikationer efter hand. Meddela ev. brister till sekretariatet(snabel-a)norna.org.

Nordisk namnbibliografi 2003-2012

Sök i databasen genom att välja land och/eller år och/eller namn eller ord i titeln.

År: 2020

År: 2019

Danmark

Albris, Sofie Laurine & Peder Dam. 2019. Status og perspektiver på de danske -lev-navne. Betragtninger fra workshoppen om de skandinaviske stednavne på -lev/löv [Danish -lev-names: Status and perspectives. Thoughts from the workshop on Scandinavian place-names in -lev/löv.]. I: Bebyggelsenamnens dynamik: Handlingar från NORNA:s 47:e symposium i Lund 11-12 maj 2017. Elin Pihl & Kristina Neumüller (hovedred.), Uppsala: NORNA-forlaget, s. 73-84. (NORNA-Rapporter 97). https://www.isof.se/download/18.5f4f926d16bb6b5520d8dd4/1562165273925/Be...

Bent, Jørgensen. 2019. Borgeled i gammeldansk - et ord på vej i to retninger [Borgeled in Old Danish - a word heading in two directions.] I: From Text to Artefact. Studies in Honour of Anne Mette Hansen. København, s. 217-220. http://kismet.press/portfolio/from-text-to-artefact/

Dam, Peder & Sofie Laurine Albris. 2019, se Albris, Sofie Laurine & Peder Dam.

Dam, Peder. 2019. Bebyggelseslag i det danske navnemateriale. Resultater og metoder fra en tværfaglig og kvantitativ undersøgelses af de danske bebyggelsesnavne [Mapping Danish place-name types – results and methods of a multi-disciplinary study of Danish settlements and their place.name types.] I: Bebyggelsenamnens dynamik: Handlingar från NORNA:s 47:e symposium i Lund 11-12 maj 2017. Elin Pihl & Kristina Neumüller (hovedred.), Uppsala: NORNA-forlaget, s. 7-18. (NORNA-Rapporter 97). https://www.isof.se/download/18.5f4f926d16bb6b5520d8dd4/1562165273925/Be...

Eggert, Birgit. 2019. Ishøj – hvor det altid er koldt? [Ishøj - where it is always cold?] Månedens navn på navn.ku.dk 1. januar 2019. https://navn.ku.dk/maanedens_navn/ishoej/

Eggert, Birgit. 2019. Mellemnavne i Danmark [Middle names in Denmark.] Netpublikation 24. maj 2019 på navn.ku.dk https://navn.ku.dk/personnavne/mellemnavne/

Eggert, Birgit. 2019. Stednavnets betydning: Lemvig, Thyborøn, Harboøre, Struer, Hvidbjerg, Hjerm, Humlum, Skive, Højslev, Glyngøre, Holstebro, Vinderup, Ulfborg [The meaning of the place-name: Lemvig, Thyborøn, Harboøre, Struer, Hvidbjerg, Hjerm, Humlum, Skive, Højslev, Glyngøre, Holstebro, Vinderup, Ulfborg.] Niels Elers Koch (red.), Trap Danmark 6. udg. Lemvig, Struer, Skive, Holstebro. Bind 7, s. 44, 47, 49, 112, 115, 116, 117, 188, 193, 196, 283, 287, 289. Hørsholm/København.

Eggert, Birgit. 2019. Stednavnets betydning: Viborg, Bjerringbro, Stoholm, Karup, Ørum, Møldrup, Ikast, Brande, Nørre Snede [The meaning of the place-name: Viborg, Bjerringbro, Stoholm, Karup, Ørum, Møldrup, Ikast, Brande, Nørre Snede.] Niels Elers Koch (red.), Trap Danmark 6. udg. Viborg, Ikast-Brande. Bind 8, s. 71, 91, 93, 97, 99, 100, 211, 216, 219. Hørsholm/København.

Eggert, Birgit. 2019. Valdemar - fra kongenavn til modenavn med århundreders forsinkelse [Valdemar – from king’s name to a fashionable name with the retardation of the century.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. juni 2019. https://navn.ku.dk/maanedens_navn/valdemar/

Jakobsen, Johnny G.G. & Rikke Steenholt Olesen. 2019, se under Olesen, Rikke Steenholt

Jakobsen, Johnny G.G. 2019. Et par sagn fra Vigsnæs Sogn [A couple of legends from the parish of Vigsnæs.] I: Vigsnæs: Jubilæum for kirke og præstegård. Tove Niclasen (red.), s. 31-35.

Jakobsen, Johnny G.G. 2019. Herregårdsnavneændringer [Changes in the names of manor houses.] Landbohistorisk Tidsskrift 2017-18, s. 54-72.

Jakobsen, Johnny G.G. 2019. Lindholm - et ønavn uden mange øer [Lindholm – a name without many islands.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. februar 2019. https://navn.ku.dk/maanedens_navn/lindholm/

Jakobsen, Johnny G.G. 2019. Nordvestsjællands -tved-navne - og deres onomastiske og bebyggelseshistoriske karakteristika [Names in -tved in north-western Sjælland – and their onomastic and settlement-historical characteristics.] I: Bebyggelsenamnens dynamik: Handlingar från NORNA:s 47:e symposium i Lund 11-12 maj 2017. Elin Pihl & Kristina Neumüller (red.), s. 29-43. Uppsala: NORNA-forlaget (NORNA-Rapporter 97). http://www.jggj.dk/tved.pdf

Jakobsen, Johnny G.G. 2019. Rostock: Nordeuropas ældste universitetsby [Rostock: the oldest university town in northern Europe.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. november 2019. https://navn.ku.dk/maanedens_navn/rostock/

Jakobsen, Johnny G.G. 2019. Sognets ældste historie. [The earliest history of the parish.] I: Vigsnæs: Jubilæum for kirke og præstegård. Tove Niclasen (red.), s. 5-8.

Jakobsen, Johnny G.G. 2019.Tallinn - eller hvor det nu var henne at Dannebrog faldt ned... [Tallinn or where it was now that Dannebrog fell down.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. juli 2019. https://navn.ku.dk/maanedens_navn/tallinn/

Jørgensen, Bent. 2019. Mandtal [1517] for Ramsø og Ringsted herreder. Landbohistorisk Tidsskrift 2017-18, s. 140-172. https://tidsskrift.dk/landbohist/article/view/113355/161982

Jørgensen, Bent. 2019. Sommerspiret - en majstang af kridt? [A summer spire of chalk?] Månedens navn på navn.ku.dk 1. juli 2019. https://navn.ku.dk/maanedens_navn/sommerspiret/

Kællerød, Lars-Jakob Harding & Barbara Ana Revuelta-Eugercios. 2015 [trykår 2019]. Identifying middle names in onomastic profiles: Exploring the usage of middle names in the 19th century Denmark through the census of 1880, Onoma 50, s. 69–94.

Kællerød, Lars-Jakob Harding & Bent Jørgersen. 2019, se Jørgensen Bent & Lars Jakob Harding Kællerød

Kællerød, Lars-Jakob Harding. 2019. Adam Gottlob Øhlenschlæger Hauch og Jeppe Smed Jensen. Et studie af etableringen af det efternavnetypologiske mellemnavn i Danmark i 1800-tallet [Adam Gottlob Øhlenschlæger Hauch and Jeppe Smed Jensen. On the use of some middle names in 19th-century Denmark.] Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet 2019 [ikke udgivet].

Kællerød, Lars-Jakob Harding. 2019. Holmens Kirke [The name of the church Holmens Kirke] Månedens navn på navn.ku.dk 1. september 2019: https://navn.ku.dk/maanedens_navn/holmens-kirke/

Kællerød, Lars-Jakob Harding. 2019. Nordmakedonien – når diplomater reciprokerer [North Macedonia – when diplomats reciprocate.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. april 2019: https://navn.ku.dk/maanedens_navn/nordmakedonien/

Olesen, Rikke Steenholt & Johnny G.G. Jakobsen. 2019. Working paper: Kramnitse or Kramnitze - it’s not so eazy… 1st Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names 29 April - 3 May 2019, UNHQ, New York (Nr. GEGN.2.2019.CRP.112).

Olesen, Rikke Steenholt & Morten Winkler. 2019. Report of Denmark (Nr. GEGN.2.2019.60). 1st Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names 29 April - 3 May 2019, UNHQ, New York.

Olesen, Rikke Steenholt. 2019. Hjelmslev - et berømt navn med en mindre kendt oprindelse [Hjelmslev - A famous name with a less famous origin.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. oktober 2019. https://navn.ku.dk/maanedens_navn/hjelmslev/

Olesen, Rikke Steenholt. 2019. Holmene - og alle de andre holme [Holmene and all the other islands.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. marts 2019. https://navn.ku.dk/maanedens_navn/holmene/

Olesen, Rikke Steenholt. 2019. Stednavnets betydning: Brøndbyøster, Brøndby Strand, Hvidovre, Risbjerg, Strandmarken, Avedøre,Tårnby, Kastrup, Dragør, Store Magleby, Søvang, Bornholm, Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Sandvig, Svaneke [The meaning of the place-name: Brøndbyøster, Brøndby Strand, Hvidovre, Risbjerg, Strandmarken, Avedøre,Tårnby, Kastrup, Dragør, Store Magleby, Søvang, Bornholm, Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Sandvig, Svaneke.] Niels Elers Koch (red.), Trap Danmark 6. udg. Trap Danmark: Brøndby, Hvidovre, Tårnby, Dragør, Bornholm.. Bind 31, s. 35, 38, 90, 92, 95, 96, 158, 161, 221, 223, 224, 252, 306, 311, 315, 317, 319, 321. Hørsholm/København.

Olesen, Rikke Steenholt. 2019. Stednavnets betydning: Taastrup, Høje Taastrup, Hedehusene, Sengeløse, Reerslev, Albertslund, Glostrup, Hvissinge, Ejby, Rødovre, Islev, Tinderhøj, Milestedet, Hendriksholm, Ishøj, Torslunde, Tranegilde, Vallensbæk, Nordmarken [The meaning of the place-name: Taastrup, Høje Taastrup, Hedehusene, Sengeløse, Reerslev, Albertslund, Glostrup, Hvissinge, Ejby, Rødovre, Islev, Tinderhøj, Milestedet, Hendriksholm, Ishøj, Torslunde, Tranegilde, Vallensbæk, Nordmarken.] Niels Elers Koch (red.), Trap Danmark 6. udg. Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj, Vallensbæk. Bind 30. s. 40, 41, 43, 45, 47, 95, 150, 152, 153, 199, 201, 201, 204, 205, 253, 258, 259, 309, 310. Hørsholm/København.

Sandst, Line. 2019. Onomastisk skalareduktion. Kunsten at skabe byer i byen alene ved sprog [Onomastic scale reduction. The art of creating cities within the city as a rhetorical strategy.] I: Bebyggelsenamnens dynamik: Handlingar från NORNA:s 47:e symposium i Lund 11-12 maj 2017. Elin Pihl & Kristina Neumüller (hovedred.), Uppsala: NORNA-forlaget, s. 59-71. (NORNA-Rapporter 97). https://www.isof.se/download/18.5f4f926d16bb6b5520d8dd4/1562165273925/Be...

Finland

Ainiala, Terhi & Jantunen, Jarmo. 2019. Korpusonomastinen tutkimus slanginimistä Hesa ja Stadi digitaalisissa diskursseissa. [A corpus onomastic study of slang names Hesa and Stadi in digital discourses.] – Sananjalka 61, 57–79. https://doi.org/10.30673/sja.80312

Hämäläinen, Lasse. 2019. Nimet verkossa. Tutkimus verkkoyhteisöjen käyttäjänimistä ja virtuaalisen minigolfpelin radannimistä. [Names on the Internet: A study of user names in online communities and level names in a virtual minigolf game.] Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5259-6

Hämäläinen, Lasse. 2019. User Names of Illegal Drug Vendors on a Darknet Cryptomarket. – Onoma 50, 43–68.

Helttunen, Anne & Tuula Uusi-Hallila. 2019. Naisista on moneksi – kaunokirjallisuuden naisten etunimiä. [Women pass for a lot – on female first names in litterature.] – Kielikello 1/2019. https://www.kielikello.fi/-/naisista-on-moneksi-kaunokirjallisuuden-nais...

Ikonen, Hanna 2019. Kvinnor i Helsingfors gatunamn. [Women in the street names of Helsinki.] – Språkbruk 4/2019. https://www.sprakbruk.fi/-/kvinnor-i-helsingfors-gatunamn

Manni-Lindqvist, Tiina. 2019. Kissankulmat ja Ruikonperät todellisuudessa – kyläkuntien nimet Suomessa. [Kissankulmas and Ruikoperäs in reality – village community names in Finland.] – Kielikello 1/2019. https://www.kielikello.fi/-/kylakuntien-nimet-suomessa

Onkamo, Ulla. 2019. Millaisia ovat asialliset, selkeät ja ymmärrettävät nimet? [What are factual, clear and comprahensible names like?] – Kielikello 1/2019. https://www.kielikello.fi/-/millaisia-ovat-asialliset-selkeat-ja-ymmarre...

Paikkala, Sirkka (huvudred.). 2019. Suomalainen paikannimikirja, PDF-näköisjulkaisu. [PDF facsimile of Suomalainen paikannimikirja ’Finnish place name lexicon’.] (Kotimaisten kielten verkkojulkaisuja 63.) Helsinki: Kotimaisten kielten keskus ja Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5446-96-8

Paikkala, Sirkka (huvudred.). 2019. Suomalainen paikannimikirja, pelkät tekstiosuudet sisältävä kuvaton PDF (mobiiliversio). [Text-only PDF facsimile (mobile version) of Suomalainen paikannimikirja ’Finnish place name lexicon’.] (Kotimaisten kielten verkkojulkaisuja 63b.) Helsinki: Kotimaisten kielten keskus ja Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5446-97-5

Paikkala, Sirkka. 2019. Caupinoja ja Cauhajochi – Nimet ja niiden kirjoitusasut. [Names and their spelling.] – Genos: Suomen sukututkimusseuran aikakauskirja 90:3, 130–148.

Paikkala, Sirkka. 2019. Totta ja tarua etu- ja sukunimistä. [Truth and tale about first and last names.] – Sassit. Sassi-sukuyhdistyksen jäsenlehti 2019, 23–27.

Paikkala, Sirkka. 2019. Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan. [New law on first and last names comes into force.] – Kielikello 1/2019. https://www.kielikello.fi/-/uusi-etu-ja-sukunimilaki-voimaan

Sjöblom, Paula. 2019. The influence of The Kalevala on Finnish commercial naming. – Oliviu Felecan (Ed.), Onomastics between Sacred and Profane. Malaga: Vernon Press, 317–324..

Sjöblom, Paula. 2019. Turun omituisia nimiä Harjattulasta Ravattulaan. [Strange names of Turku from ’Harjattula’ to ’Ravattula’.] – Kieleke. Suomen kielen ainejärjestö Kanta ry:n verkkolehti. https://kieleke.fi/2019/03/15/turun-omituisia-nimia-harjattulasta-ravatt...

Valtonen, Taarna. 2019. Báikenamat giella- ja kulturkontávttaid govvideaddjin. Ovdamearkkat njealji sámegielas. [Place names illustrating linguistic and cultural contacts. Examples from four Sámi languages.] – Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 1/2019. http://dutkansearvi.fi/dutkansearvvi-diedalas-aigecala-1-2019/

Valtonen, Taarna. 2019. Monikielinen Inari. [Multilingual Aanar.] – Kielikello 2/2019. https://www.kielikello.fi/-/monikielinen-inari

Valtonen, Taarna. 2019. Päikkinommâtotkee hundârušmeh. Hirmos joulupukki. [Reflections of a place name researcher. The dreadful joulupukki.] – Anarâš vyesimáánu 2019, 28–29.

Valtonen, Taarna. 2019. Perusteellista ja perusteltua perustietoa pohjoissaamen paikannimistä. [Review of Samuli Aikio: Davvisámi báikenamat.] – Puhe ja kieli 39:2, 187–193.

Vuolteenaho, Jani & Hanna Lappalainen & Terhi Ainiala. 2019. A slightly slummier area? Negotiations of place-bound identities through social spatializations and unofficial toponyms. – Journal of sociolinguistics 23:2, 140–162. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/josl.12340

Wihuri, Elina. 2019. Jokioislainen vai jokioistelainen? – asukkaiden nimitykset. [’Jokioislainen’ or ’Jokioistelainen’? – The names of inhabitants.] – Kielikello 1/2019. https://www.kielikello.fi/-/jokioislainen-vai-jokioistelainen-kuntien-as...

Island

Helgi Skúli Kjartansson. 2019. Upprifjun um náttúrunafnakenningu [Nature-name theory revisited]. Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 108, 151-174.

Norge

Haslum, Vidar 2019: Klassifisering av yngre bostedsnavn. Geografiske, kronologiske og kontekstuelle variasjoner. Neumüller, K. & E. Pihl (red.): Bebyggelsens dynamik. Handlingar från NORNA:s 47:e symposium i Lund 11–12 maj 2017. NORNA-rapporter 97, Uppsala, s. 17–27. https://5dok.org/document/lq5m3dgy-bebyggelsenamnens-dynamik-norna.html

Sammanfattning -
Artikkelen foreslår en inndelingsmodell for bostedsnavn fra etter-reformatorisk tid som er slik: 1. läs mer

Helleland, Botolv 2019: Frysja og Akerselva. Nytt om namn 69–70, 65–66.

Helleland, Botolv 2019: Kven eig namna? Klassekampen (avisartikkel) 8. juni 2019.

Helleland, Botolv 2019: Namnekonsulentordninga frå starten. Nytt om namn 69–70,15–17.

Nedrelid, Gudlaug 2019: Rett skal vera rett. Nytt om namn [2020] (68–69).

Sammanfattning -
Retting til artikkel trykt i Botolv – onomastikkens harding (2010).

Schmidt, Tom: Hoel, Kåre. 2019. Bustadnavn i Østfold 18. Trøgstad. [Settlement names in Østfold 18 (The municipality of) Trøgstad]. Utgitt av Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo ved Tom Schmidt. Oslo: Novus forlag, 515 s.

Særheim, Inge 2019 [Rec.]: Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 14. Ortnamnen i Sotenäs herad 1. Bebyggelsenamn. Namn och Bygd 107, 4 s.

Særheim, Inge 2019: Godfar - noanemne for ‘bjørn’ i nokre sørvestnorske stadnamn? Namn och Bygd 107, 61–74.

Særheim, Inge 2019: Low German influence on the Scandinavian languages in late medieval times – some comments on loan words, word-forming, syntactic structures and names. Mehler, N., Gardiner, M. & E. Elvestad (eds.): German Trade in the North Atlantic c. 1400–1700. Interdisciplinary Perspectives AmS-Skrifter 27, 153–161.

Særheim, Inge 2019: Skrivemåten av stadnamn. Vindetreet. Sogeskrift for Vindafjord 28, 108–111.

Utne, Ivar & Torodd Kinn. 2019: Da Gjert kom til Bergen. Hognestad, Jan Kristian, Kinn, Torodd & Terje Lohndal (red.): Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Oslo: Novus forlag, s. 315-334.

Sammanfattning -
Navnet Gjert har i Norge hatt et tidlig tyngdepunkt i hansabyen Bergen. Artikkelen er en studie av dläs mer

Sverige

Aldrin, Emilia, 2019: Naming, Identity, and Social Positioning in Teenagers’ Everyday Mobile Phone Interaction. Names: journal of onomastics 67:1. S. 30-39.

Fridell, Staffan, 2019: Ekerö, Eckern och Eckerö. Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift 2019. S. 5–12.

Fridell, Staffan, 2019: Några sjönamn i Rättviks finnmark. Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift 2019. S. 13–16.

Fridell, Staffan, 2019: Orus. Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift 2019. S. 17–20.

Källström, Magnus, 2019: Ett valkyrienamn i Medelpad? Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift 2019. S. 21–34.

Källström, Magnus. 2019. På spaning efter Hudiks försvunna runsten. I: Hälsingerunor 2019. S. 47–61.

Lundström, Ulf, 2019: Segelleder och åsvägar i Västerbotten. I: Åländsk odling 2018, red. av Marcus Lindholm, Staffan Beijar & Kenneth Gustavsson. S. 20–29. https://bokhandel.ax/alandsbocker/historia-och-kulturhistoria/alandsk-od...

Nilsson, Leif, Nyström, Staffan & Torensjö, Annette. 2019. Good place-name practice. The Swedish Place-Names Advisory Board’s Guide to the Standardisation and Preservation of Place-Names. Gävle 2019. [English translation, slightly revised, of God ortnamnssed. Ortnamnsrådets handledning i namnvård. Lantmäteri-rapport 2016:9. ]

Sammanfattning -
Länk: https://www.lantmateriet.se/contentassets/41a7acabed464c519755771a3b760b84/ortnamn_och_namnvaläs mer

Nyström, Staffan, 2019: Hundsgran – Graneberg. Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift 2019. S. 45–58.

Nyström, Staffan, 2019: Saltsjöqvarn, 79 & Park och Nockebyn. Namn och namntrender i det växande Stockholm. Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift 2019. S. 35–44.

Nyström, Staffan. 2019. Place-name Policies in Scandinavia and Elsewhere. I: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 160. Jg. (Annals of the Austrian Geographical Society, Vol. 160. Wien (Vienna) 2018. S. 263–279.

Nyström, Staffan. 2019. [Rec. av] Clas Tollin: Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården. Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken. I: Bebyggelsehistorisk tidskrift 76. S. 115–116.

Rydén, Mats, 2019: Skvattram. Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift 2019. S. 59–62.

Strandberg, Svante, 2019: Ässingån och Oppäsen i Fellingsbro. Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift 2019. S. 79–79.

Strandberg, Svante, 2019: Brattebäcken och Brickegården. I: Karlskoga bergslag 59 (2018). Utg. av Karsloga Bergslags Hembygdsförening. S. 132-136.

Strandberg, Svante, 2019: Dättern, Stråken, Unden och Ökren. Sjönamn i Västergötland. I: Mimers brunn 13, 2019:5. S. 46-47.

Strandberg, Svante, 2019: Flodnamnet Havel och Hävla i Östergötland. I: Slavica antiqua et hodierna: En hyllningsskrift till Per Ambrosiani, red av Elisabeth Löfstrand, Alexander Pereswetoff-Morath & Ewa Teodorowicz-Hellman. S.45–60.

Strandberg, Svante, 2019: Kvarngölet och Gölen. I: Vårt Östra Vingåker. Östra Vingåkers hembygdsförening. Årsskrift 2019. S. 11-14.

Strandberg, Svante, 2019: Ljur, Ramlamossen, Vimle och Vingreå. Några ortnamn i Gäsene härad. I: Västgötalitteratur. Tidskrift utgiven av Föreningen för västgötalitteratur 2019. S. 51-58.

Strandberg, Svante, 2019: Maren och Snytan i Österåker. I: Österåkers hembygdsförening. Årsskrift 2019. S. 15-19.

Strandberg, Svante, 2019: Namnen Orresta och Orrhammar i Flen. Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift 2019. S. 71–78.

Strandberg, Svante, 2019: Namnet Dicka i Folkärna. Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift 2019. S. 63–70.

Wahlberg, Mats, 2019: Nogård, Musko och Sibirien. Ryska ortnamn i Sverige. I: Slavica antiqua et hodierna: En hyllningsskrift till Per Ambrosiani, red av Elisabeth Löfstrand, Alexander Pereswetoff-Morath & Ewa Teodorowicz-Hellman. S.45–60.

Wahlberg, Mats, 2019: Uppländska ortnamn på -bodha, -bol och -bordh med personnamnsförleder. Namn och bygd 106 (2018). S. 43–81. http://gustavadolfsakademien.se/files/download/documents/Namn_och_bygd_2...

År: 2018

Danmark

Danielsen, Martin Sejer & Bo Nissen Knudsen. 2018. Et får i ulveklæder [Wolf in sheep’s clothing.] Nyt om navne på navn.ku.dk 20. april 2018. URL: https://navn.ku.dk/nyt-om-navne/et-faar-i-ulveklaeder/

Danielsen, Martin Sejer. 2018. Per Lilles Eng – og den troværdige fejlslutning [Per Lilles Eng – and the reliable erroneous influence.] Månedens navn på navn.ku.dk. 1. februar 2018. URL: https://navn.ku.dk/maanedens_navn/per-lilles-eng/

Danielsen, Martin Sejer. 2018. Troldeskoven – et forfærdeligt knudret navn [Troldeskoven – a terribly rough assumption.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. november 2018. URL: https://navn.ku.dk/maanedens_navn/troldeskoven/

Eggert, Birgit. 2018. Issel, Skammel, Tor og Tyre. Nordiske navnerelikter i 1700-tallets Danmark [Issel, Skammel, Tor og Tyre. 16th century name-relicts of Nordic personal names in Denmark.] Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (red.), Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20. januari 2018. Uppsala: Uppsala universitet, s. 77-82. (Namn och samhälle 30.)

Eggert, Birgit. 2018. Jens – en helt almindelig dansker [Jens - a perfectly normal Dane.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. april 2018. URL: https://navn.ku.dk/maanedens_navn/jens/

Eggert, Birgit. 2018. Rasmussen – et ualmindeligt almindeligt efternavn [Rasmussen – an unusually usual name.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. maj 2018. URL: https://navn.ku.dk/maanedens_navn/rasmussen/

Eggert, Birgit. 2018. Stednavnets betydning: Randers, Assentoft, Langå, Spentrup, Norddjurs, Grenå, Auning, Allingåbro, Syddjurs, Ebeltoft, Hornslet, Rønde [The meaning of the place-name: Randers, Assentoft, Langå, Spentrup, Norddjurs, Grenå, Auning, Allingåbro, Syddjurs, Ebeltoft, Hornslet, Rønde.] Niels Elers Koch (red.), Trap Danmark 6. udg. Randers, Norddjurs, Syddjurs. Bind 9, s. 73, 88, 90, 92, 152, 204, 211, 213, 262, 310, 318, 323. Hørsholm/København.

Fellows-Jensen, Gillian 2018. Cross-cultural links and bonds of friendship. The twelfth Hermann Pálsson Lecture. Northern Studies. An Interdisciplinary Journal. Vol. 49. Scottish Society for Northern Studies, s. 1-24.

Sammanfattning -
On Doreen Waugh’s work on the place-names of Shetland.

Fellows-Jensen, Gillian. 2018. The Cameron Lecture 2017. Highways and byways to the English Place-Name Society through more than fifty years. Journal of the English Place-Name Society, vol. 49, 2017. Nottingham, s. 17-39.

Jakobsen, Johnny G.G. 2018. Jens Nielsen, son of Niels, son of Jens: Testing the conservatism of patronymic naming traditions in pre-industrial Denmark. Onomastica Uralica 13, s. 121-134.

Jakobsen, Johnny G.G. 2018. Kramnitse eller Kramnitze – it’s not so eazy... [Kramnitse or Kramnitze – it’s not so eazy....] Månedens navn på navn.ku.dk 1. september 2018. URL: https://navn.ku.dk/maanedens_navn/kramnitse/

Jakobsen, Johnny G.G. 2018. Stednavnets betydning: Furesø, Farum, Værløse [The meaning of the place-name: Furesø, Farum, Værløse.] Niels Elers Koch (red.), Trap Danmark 6. udg. Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev, Gladsaxe. Bind 28, s. 77, 102, 105. Hørsholm/København.

Jakobsen, Johnny G.G. 2018. Stednavnets betydning: Gladsaxe, Bagsværd, Buddinge, Mørkhøj. [The meaning of the place-name: Gladsaxe, Bagsværd, Buddinge, Mørkhøj.] Niels Elers Koch (red.), Trap Danmark 6. udg. Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev, Gladsaxe. Bind 28, s. 278, 282, 284, 286. Hørsholm/København.

Jakobsen, Johnny G.G. 2018. Stednavnets betydning: Herlev, Hjortespring [The meaning of the place-name: Herlev, Hjortespring.] Niels Elers Koch (red.), Trap Danmark 6. udg. Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev, Gladsaxe. Bind 28, s. 220, 222. Hørsholm/København.

Jørgensen, Bent. 2018. Danske stednavnes numerus [Number in Danish place-names.] I: Plurala ortnamn: Föredrag från ett symposium i Uppsala 6-7 oktober 2016. Staffan Nyström & Mats Wahlberg (red.), Uppsala: Gustav Adolfs Akademi. Bind 148, s. 39-45 (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi).

Jørgensen, Bent. 2018. Kallestrup [The name Kallestrup.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. august 2018. URL: https://navn.ku.dk/maanedens_navn/kallestrup/

Jørgensen, Bent. 2018. Mandtal [1517] for Ramsø og Ringsted herreder [titel på engelsk.] Landbohistorisk Tidsskrift 2017-18, s. 140-172. https://tidsskrift.dk/landbohist/article/view/113355/161982

Sammanfattning -
Med nærværende indlæg genoptager Landbohistorisk Tidsskrift en af sine oprindelige kerneopgaver, nemläs mer

Knudsen, Bo Nissen & Martin Sejer Danielsen. 2018, se Danielsen, Martin Sejer

Knudsen, Bo Nissen. 2018. Ramløse – slet ikke et navn til frisk vand [Simply not a name for fresh water.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. oktober 2018. URL: https://navn.ku.dk/maanedens_navn/ramloese/

Kristiansen, Dorthe Haahr. 2018. Guldvognen fra Janderup – et bronzealderfund i nyt lys [The golden-wagon from Janderup.] I: Fra Ribe Amt 2018, s. 81–92

Kællerød, Lars-Jakob Harding. 2018. A distinctive local usage of middle names in Denmark. Onomastica Uralica 13, s. 135-147. http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou13/ou13.pdf

Kællerød, Lars-Jakob Harding. 2018. Julemand – en indsidder fra Ærø [Father Christmas – a cottager from Ærø.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. december 2018. https://navn.ku.dk/maanedens_navn/julemand/

Kællerød, Lars-Jakob Harding. 2018. Mellemnavnet i Danmark og Norge [The middle name in Denmark and Norway.] Namn og nemne, tidsskrift for norsk namnegranskning 35, s. 13-147.

Kællerød, Lars-Jakob Harding. 2018. Sankt Katharina som navngivningsmotiv i Danmark [Saint Catherine as a motif for naming in Denmark.] I: Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (red.), Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20. januari 2018. Uppsala: Uppsala Universitet, s. 27-33. (Namn och samhälle 30.)

Lerche Nielsen, Michael. 2018. Gelster, Register og andre djævlenavne [Gelster, Registe rand other names for the devil.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. juni 2018. URL: https://navn.ku.dk/maanedens_navn/gelster-register-og-andre-djaevlenavne/

Lerche Nielsen, Michael. 2018. Koversbæk – og møllen som blev til kvæg [Koversbæk and the mill that turned into an animal.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. marts 2018. URL: https://navn.ku.dk/maanedens_navn/koversbaek/

Lerche Nielsen, Michael. 2018. Vink – et flygtigt sted [Vink – a transitory place.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. januar 2018. URL: https://navn.ku.dk/maanedens_navn/vink/

Olesen, Rikke Steenholt & Mogensen Imer, Lisbeth. 2018. In the beginning was the Word … New finds of lead amulets in Denmark. I: Epigraphics in an intermedial context. Alessia Bauer, Elise Kleivane & Terje Spurkland (red.), Dublin: Four Courts Press, s. 123-155.

Sammanfattning -
I artiklen præsenteres en række danske amuletindskrifter fra middelalderen. Indeholder omtale af enkläs mer

Olesen, Rikke Steenholt. 2018. Stednavnets betydning: Frederikssund, Slangerup, Jægerspris, Skibby, Hillerød, Skævinge, Nødebo, Allerød, Lillerød, Lynge, Blovstrød, Hørsholm, Rudersdal, Birkerød, Holte, Nærum. [The meaning of the Placename: Frederikssund, Slangerup, Jægerspris, Skibby, Hillerød, Skævinge, Nødebo, Allerød, Lillerød, Lynge, Blovstrød, Hørsholm, Rudersdal, Birkerød, Holte, Nærum.] Niels Elers Koch (red.), Trap Danmark 6. udg. Frederikssund, Hillerød, Allerød, Hørsholm, Rudersdal. Bind 27, s. 49, 52, 55, 57, 135, 141, 144, 186, 212, 214, 217, 272, 308, 338, 341, 343. Hørsholm/København.

Olesen, Rikke Steenholt. 2018. Stednavnets betydning: Halsnæs, Hundested, Frederiksværk, Gribskov, Helsinge, Gilleleje, Græsted, Helsingør, Espergærde, Hornbæk, Ålsgårde, Kvistgård, Tikøb, Kokkedal, Humlebæk, Fredensborg, Nivå [The meaning of the Placename: Halsnæs, Hundested, Frederiksværk, Gribskov, Helsinge, Gilleleje, Græsted, Helsingør, Espergærde, Hornbæk, Ålsgårde, Kvistgård, Tikøb, Kokkedal, Humlebæk, Fredensborg, Nivå.] Niels Elers Koch (red.), Trap Danmark 6. udg. Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg. Bind 26, s. 12, 52, 54, 90, 131, 135, 213, 223, 226, 227, 230, 231 307, 311, 318, 319. Hørsholm/København.

Olesen, Rikke Steenholt. 2018. Stednavnets betydning: Lyngby, Virum, Lundtofte,Taarbæk, Hellerup, Ordrup, Charlottenlund, Dyssegård, Vangede, Klampenborg, Jægersborg, Frederiksberg. [The meaning of the Placename: Lyngby, Virum, Lundtofte,Taarbæk, Hellerup, Ordrup, Charlottenlund, Dyssegård, Vangede, Klampenborg, Jægersborg, Frederiksberg.] Niels Elers Koch (red.), Trap Danmark 6. udg. Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Frederiksberg. Bind 29, s. 48, 53, 56, 58, 133, 137, 137, 139, 141, 148, 151, 239. Hørsholm/København.

Vasshus, Krister. 2018. Lægæst – Danmarks ældste navngivne guldsmed [Lægæst – the oldest named goldsmith.] Månedens navn på navn.ku.dk 1. juli 2018. URL: https://navn.ku.dk/maanedens_navn/laegaest/

Finland

Aapala, Kirsti. 2018. Meidän lapset ja naapurin kakarat. [Our children and the neighbours’ kids.] – Kielikello 4/2018. https://www.kielikello.fi/-/meidan-lapset-ja-naapurin-kakarat

Ainiala, Terhi. 2018. Paikannimien kerrostumat maaseudulla ja kaupungissa nimistöntutkijan kohteina. [Place name strata in the countryside and in the city as a subject for an onomastician.] – Elore 25:1, 96–106. https://journal.fi/elore/article/view/72817/34598

Ainiala, Terhi. 2018. Recension: Navn og navnebærer. Rapport fra NORNAs 45. symposium i Skagen 1.–4. oktober 2014. Redigeret af Martin Sejer Danielsen, Birgit Eggert och Johnny G.G. Jakobsen. – Namn och bygd 106, 178–180.

Ameel, Lieven & Terhi Ainiala. 2018. Toponyms as Prompts for Presencing Place-Making. Oneself at Home in Kjell Westö’s Helsinki. – Scandinavia Studies (Provo) 90:2, 195–210.

Blomqvist, Marianne. 2018. Katarina i Finland. [The name Katarina in Finland.] Leila Mattfolk & Kristina Neumüller m.fl. (red.), Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20. januari 2018. (Namn och samhälle 30.) 35–36. Uppsala: Uppsala universitet.

Hakulinen, Kerkko & Sirkka Paikkala. 2018. Eksonyymit. Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet. – Verkkoversio Kerkko Hakulisen ja Sirkka Paikkalan kirjasta Pariisista Papukaijannokkaan – suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet (2013). [Exonyms. Finnish language names of foreign places and their foreign language counterparts. – Online version of the book Pariisista Papukaijannokkaan.] (Kotimaisten kielten verkkojulkaisuja 58.) Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. http://kaino.kotus.fi/eksonyymit/

Hämäläinen, Lasse. 2018. Candle in the wind: Tutkimus nimien muistettavuudesta virtuaalisessa minigolfpelissä. [Candle in the wind: a study of memorability of names in a virtual minigolf game.] – Sananjalka 60, 118–141.

Hämäläinen, Lasse. 2018. Level Names in an Online Minigolf Game. – Onomastica Uralica 10, 317–329. http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou10/23.pdf

Iikkala, Esko, Jouni Tuominen, Jaakko Raunamaa, Tiina Aalto, Terhi Ainiala, Helinä Uusitalo & Eero Hyvönen. 2018. NameSampo: A Linked Open Data Infrastructure and Workbench for Toponomastic Research. – Patricia Murrieta & Bruno Martins (Eds.), Proceedings of the 2nd ACM SIGSPATIAL Workshop on Geospatial Humanities, GeoHumanities 2018. 1–9. New York: Association for Computing Machinery (ACM). https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3282933.3282936

Leino, Unni. 2018. Overlap in present-day Finnish place names, given names, and surnames. – Onomastica Uralica 12, 137–148. http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou12/10.pdf

Mattfolk, Leila. 2018. Nya namn i namnlängden 2020. [New names in the name day calendar in 2020.] – Universitetets namndagsalmanacka 2019, 63–71. Helsingfors: Helsingfors universitet. https://almanakka.helsinki.fi/images/nimipaivat/nimiallakat/yliopiston_n...

Mattfolk, Leila. 2018. Nya namn kommer in, de gamla blir kvar. [New names come in, the old names remain.] – Språkbruk 4/2018. https://www.sprakbruk.fi/-/nya-namn-kommer-in-de-gamla-blir-kvar

Onkamo, Ulla. 2018. Mitä ovat Vimana, SoteDigi ja Makufi? [What are ’Vimana’, ’SoteDigi’ and ’Makufi’?] – Virallinen lehti 31.10.2018.

Onkamo, Ulla. 2018. Mitä toimiala tarkoittaa nimissä? [What does “toimiala” (field of operations) mean in names?] – Kielikello 2/2018. https://www.kielikello.fi/-/mita-toimiala-tarkoittaa-nimissa-

Onkamo, Ulla. 2018. The work involved in bringing on geographical names legislation in Finland. – United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) Information Bulletin 55, 9. https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/Bulletin/UNGEGN_bulletin...

Paikkala, Sirkka (huvudred.). 2018. Ehdotuksia uusiksi sukunimiksi – Förslag på nya efternamn – New surname proposals. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 59.) Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. https://www.kotus.fi/julkaisut/nimijulkaisut/ehdotuksia_uusiksi_sukunimiksi

Paikkala, Sirkka. 2018. Etunimien ajankuva. [Review of Minna Saarelma-Paukkala: Etunimikirja. Suomalaiset nimitrendit 2000-luvulla.] – Virittäjä 122:2, 310–316.

Paikkala, Sirkka. 2018. Etunimien ajankuva. [Review of Minna Saarelma-Paukkala: Etunimikirja. Suomalaiset nimitrendit 2000-luvulla.] – Virittäjä 122:2, 310–316.

Paikkala, Sirkka. 2018. Kiven henkilönnimet ja sääty-yhteiskunnan murros. [Personal names of Aleksis Kivi and the changing class society.] – Reeta Holopainen, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko (red.), Ihmissydän: henkilöitä ja kohtaloita A. Kiven maailmoissa. Aleksis Kiven Seuran albumi. Helsinki: ntamo. 151–165, 262–268.

Paikkala, Sirkka. 2018. Suomen hallintoalueet 100 vuotta – hallintoalueet ja niiden nimet. [Administrative Divisions of Finland 100 years – Administrative divisions and their names.] – Jüvä Sullõv (toim.), From Administrative Division to Historical Linguistics. (Võro Instituudi Toimõndusõq 33.) 59–78. Võro: Võro Instituut.

Paikkala, Sirkka. 2018. Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet verkossa. [Finnish exonyms for place names of foreign countries online.] – Kielikello 4/2018. https://www.kielikello.fi/-/suomenkieliset-ulkomaiden-paikannimet-verkossa

Paikkala, Sirkka. 2018. ”Papukaija” eli suomenkieliset ulkomaiset paikannimet verkossa. [”Papukaija” or Finnish exonyms of foreign place names online.] – Kieliviesti: ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti 4/2018, 16–19.

Raunamaa, Jaakko. 2018. Pre-Christian Finnic anthroponyms in Finnish village names. – Onomastica Uralica 12, 121–135. http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou12/09.pdf

Saarelma-Paukkala, Minna & Lasse Hämäläinen. 2018. Suosituimmat etunimet vuonna 2017. [The most popular first names in Finland in 2017.] – Universitetets namndagsalmanacka 2019, 48–55. Helsingfors: Helsingfors universitet. https://almanakka.helsinki.fi/images/nimipaivat/nimiallakat/yliopiston_n...

Saarelma-Paukkala, Minna. 2018. Finska och internationella namntrender. Förnamn i Finland år 2017. [Finnish and international name trends. First namns in Finland in 2017.] Leila Mattfolk & Kristina Neumüller m.fl. (red.), Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20. januari 2018. (Namn och samhälle 30.) 83–87. Uppsala: Uppsala universitet.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2018. Nimpäiväkalenteri uudistuu vuonna 2020. [Name day calendar renewed in 2020.] – Universitetets namndagsalmanacka 2019, 56–62. Helsingfors: Helsingfors universitet. https://almanakka.helsinki.fi/images/nimipaivat/nimiallakat/yliopiston_n...

Sarhemaa, Maria, Lasse Hämäläinen & Väinö Syrjälä. 2018. Kielisukulaistemme henkilönnimet [Review of Ainiala & Saarikivi (Eds.), Personal name systems in Finnic and beyond.]. – Sananjalka 60, 325–329.

Sarhemaa, Maria. 2018. Motivation for appellativized given names in Finnish and Hugarian slang compounds. – Onomastica Uralica 13, 291–302. http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou13/21.pdf

Schalin, Johan. 2018. Preliterary Scandinavian sound change viewed from the east. Umlaut remodelled and language contact revisited. Helsinki: University of Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4387-7

Schybergson, Anita. 2018. Chatarina för fulla segel. [Chatarina for full sails.] Leila Mattfolk & Kristina Neumüller m.fl. (red.), Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20. januari 2018. (Namn och samhälle 30.) 43–48 . Uppsala: Uppsala universitet.

Sjöblom, Paula & Hakala, Ulla. 2018. Toponyms and place heritage as sources of place brand value. – Onomastica Uralica 10, 137–148. http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou10/11.pdf

Sjöblom, Paula. 2018. Katsaus pohjoismaisiin sosio-onomastisiin tutkimusaiheisiin [Review of Ainiala & Östman (Eds.), Socio-onomastics. The pragmatics of names.]. – Virittäjä 122:1, 140–145.

Sjöblom, Paula. 2018. Produktnamn i reklam i en finsk damtidning år 1958. Leila Mattfolk & Kristina Neumüller m.fl. (red.), Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018. (Namn och samhälle 30.) Uppsala: Uppsala universitet.

Syrjälä, Väinö. 2018. Names in Teenagers’ Linguistic Landscapes. – Onomastica Uralica 10, 59–67. http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou10/06.pdf

Syrjälä, Väinö. 2018. Namn – språk – ställe. Språkbrukarna i Svenskfinlands offentliga rum. [Names – languages – places. Language users in the public spaces of bilingual Finland.] Nordica Helsingiensia 52. Helsingfors: Helsingfors universitet. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4299-3

Takács, Judit & Maria Sarhemaa. 2018. Unkarilaisten henkilönimien ja nimenvalinnan erityispiirteitä. [Special characteristics of Hungarian personal names and name choice.] – Sananjalka 60, 274–285.

Virkkula, Johanna. 2018. Nimet muistomerkeissä. [Names in monuments.] – Idäntutkimus 25, 58–65.

Wihuri, Elina. 2018. Asutko Räntämäessä tai Halisissa? – Asuinalueiden nimet. [Living in Räntämäki or Halinen? - Names of recidential areas.] – Kielikello 2/2018. https://www.kielikello.fi/-/asutko-rantamaessa-tai-halisissa-

Wihuri, Elina. 2018. Juhana-herttua ja hänen katunsa. [Duke John and his streets.] – Kielikello 3/2018. https://www.kielikello.fi/-/juhana-herttua-ja-hanen-katunsa

Norge

Akselberg, Gunnstein 2018: Matrikkelgardsnamnet Finne på Voss og samansetjinga Finnesloftet. Hordaland (avisartikkel). 31. mai 2018.

Haslum, Vidar 2018: Rovviltets plass i stedsnavn på Agder. Punsvik, Tor (red.), Rovvilt. Tvedestrand: Bokbyen forlag, 241–253.

Sammanfattning -
Artikkelen er en omfangsrik undersøkelse av stedsnavn som inneholder ord for store rovdyr og rovfuglläs mer

Haslum, Vidar 2018: Vadrås. Namn og Nemne.Tidsskrift for norsk namnegransking (35), 89–97.

Sammanfattning -
Vadrås er navn på en matrikkelgard i Birkenes kirkesokn, Birkenes kommune i Aust-Agder. Det er et naläs mer

Helleland, Botolv 2018: Place-names containing occupational terms. A study based on data from two regions in Norway. Onomastica Uralica 11. Debrecen–Helsinki, 169–185. https://www.duo.uio.no/handle/10852/67452

Sammanfattning -
Om yrkesnemningar i stadnamn i Hordaland og Østfold

Kruken, Kristoffer 2018: Nye namn på gammal grunn. Namn og Nemne 35, 7–40.

Kruken, Kristoffer 2018: Personnamn i etterreformatorisk tid. Mæhlum, Brit (red.): Norsk språkhistorie II. Praksis. Oslo: Novus forlag, 326–363.

Kruken, Kristoffer 2018: Presterapportar og namnebruk i Noreg på 1700-talet. Namn og Nemne 35, 77–88.

Schmidt, Tom: Hoel, Kåre. 2018. Bustadnavn i Østfold 17. Råde. [Settlement names in Østfold 17 (The municipality of) Råde]. Utgitt av Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo ved Tom Schmidt. Oslo: Novus forlag, 360 s.

Særheim, Inge 2018 (Rec.]: Onoma. Journal of the International Council of Onomastic Sciences 48 (2013). Namn och Bygd 106, 180–181.

Særheim, Inge 2018: Galten, Oksa and Porthunden – the boar, the bull and the watchdog. Words for domestic animals – taboo in coastal naming? Onomastica Uralica 12. Debrecen: Debrecen University Press, 367–377.

Særheim, Inge 2018: Namn. Mæhlum, Brit (red.): Norsk språkhistorie II: Praksis. Novus forlag, 257–326.

Særheim, Inge 2018: Ombo, Gilja, Fidjane og Bergene. Fleirtal i stadnamn sett ut frå sørvestnorsk materiale. Nyström, Staffan & Mats Wahlberg (utg.): Plurale ortnamn. Föredrag från ett symposium i Uppsala 6–7 oktober 2016. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 148, 47–63.

Særheim, Inge 2018: Place names from south-western Norway with reference to the catching of falcons. Gersmann, Karl-Heinz & Oliver Grimm (eds.): Raptor and human falconry and bird symbolism throughout the millennia on a global scale 1 / 2. ZBSA. Wacholtz Verlag, 787–797.

Særheim, Inge 2018: Tasen, Sugga og Porthunden. Metaforisk bruk av husdyrnemne i skjergardsnamn. Namn och Bygd 106, 83–100.

Sverige

Aldrin, Emilia & Gustafsson, Linnea, 2018: Teenagers' inclusion and exclusion in their everyday onomastic environments. Onomastica Uralica 10. S. 69-83. http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou10a.html

Aldrin, Emilia, 2018: Förnamn utan kön - finns det? I: Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018, huvudred. Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (Namn och samhälle 30.). S. 89-95. Uppsala: NORNA-förlaget.

Aldrin, Emilia, Löfdahl, Maria, Mattfolk, Leila, Pihl, Elin, Ryman, Lennart, Strandberg, Mathias & Svensson, Ola, 2018: Nordisk namnforskning 2017. 2.6. Sverige. Namn och bygd 106. S. 150-158.

Aldrin, Emilia, Særheim, Inge & Syrjälä, Väinö, 2018: NORNA - The Nordic Cooperative Committee for Onomastic Research. Onomastica Uralica 14. S. 15-22. http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou14a.html

Devine, Josefin, 2018: Älgen – skogens konung i flera bemärkelser? I: Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018, huvudred. Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (Namn och samhälle 30.). S. 225-229. Uppsala: NORNA-förlaget. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1183889/FULLTEXT01.pdf

Edlund, Lars-Erik, 2018: Minority Language Place-Names: A Practice- Oriented Study of the Establishment of the South Sami Kraapohke in Swedish Lapland. Names: a journal of onomastics 2018:1. S. 1-10.

Edlund, Lars-Erik, 2018: Ortnamn och revitalisering: några reflektioner. I: Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018, huvudred. Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (Namn och samhälle 30.). S. 145-150. Uppsala: NORNA-förlaget.

Elmevik, Lennart, 2018: Ekoln. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2018. S. 5-8.

Fridell, Staffan, 2018: Litla Aros. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2018. S. 9-12.

Gustafsson, Linnea, 2018: Lena Gavelin, Mäklare Kulling, Bennys allservice och Glada grisen: Exempel på företagsnamn i Uppsala. I: Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018, huvudred. Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (Namn och samhälle 30.). S. 179-183. Uppsala: NORNA-förlaget.

Gustafsson, Linnea, 2018: Modern Nicknames in Sweden. Onomastica Uralica 10. S. 229-242. http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou10a.html

Hagåsen, Lennart, 2018: Läroverksnamnen Peset, Pesverket och Pesaverket. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2018. S. 13-22.

Källström, Magnus & Kitzler Åhfeldt, Laila. 2018. Runverket (Årsberättelse från vissa forskningsföretag m.m. Verksamhetsåret 2018). I: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien årsbok 2019. S. 237–240.

Källström, Magnus, 2018: Nolbystenens buri (ack.) och ortnamnet Birsta. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2018. S. 23-44.

Källström, Magnus. 2018. En förbisedd futharkinskrift och ett personnamn från kvarteret Professorn, Situne Dei 2018. S. 90–96.

Sammanfattning -
Länk: https://www.academia.edu/37839922/En_förbisedd_futharkinskrift_och_ett_personnamn_från_kvarterläs mer

Larson, Mats G. & Fridell, Staffan, 2018: Om det förhistoriska Roden. Namn och bygd 106. S. 159-160.

Liljegren, Joakim, 2018: Från Biscaja till Baskien. Förändringar i namnbruket genom tiderna. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2018. S. 45-60.

Löfdahl, Maria & Wenner, Lena, 2018: »Att säga sitt namn är att berätta sin släkts historia». Somaliska namn i svenskspråkig kontext. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2018. S. 61-80.

Mattfolk, Leila & Kristina Neumüller (huvudred.), Josefin Devine, Elin Pihl, Lennart Ryman & Annette C. Torensjö (red.), Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018. [Katharina and the names. Festschrift for Katharina Leibring on January 20, 2018.] (Namn och samhälle 30.) Uppsala: Uppsala universitet. 265 s.

Sammanfattning -
Vänskrift till Katharina Leibring på hennes 60-årsdag den 20 januari 2018. Skriften innehåller 42 arläs mer

Neumüller, Kristina, 2018: Vägglustallen, Suptallen och Per i tall: Bland folk och fä i tallarnas värld. I: Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018, huvudred. Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (Namn och samhälle 30.). S. 167-173. Uppsala: NORNA-förlaget. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1296349/FULLTEXT01.pdf

Nyman, Eva, 2018: Mjönäs i Älvsbacka socken och andra namn på –näs i Värmland. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2018. S. 81-90.

Nyström, Staffan, 2018: Bredden och Brädden. Namn och bygd 106. S. 109-117.

Nyström, Staffan, 2018: Gengasen, Kalle nitton och Sluring: några kommentarer till en smeknamnslista från Sparreholm. I: Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018, huvudred. Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (Namn och samhälle 30.). S. 167-173. Uppsala: NORNA-förlaget.

Nyström, Staffan, 2018: Place-name policies in Scandinavia and elsewhere. Onomastica Uralica 14. S. 65-82. http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou14a.html

Nyström, Staffan. 2017. [Rec. av] Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21‒23 oktober 2015. (Uppsala 2017). I: Namn och bygd 106. S. 176–178.

Nyström, Staffan. [Rec. av] Mellannorrland i centrum. Språkliga och stilistiska studier tillägnade professor Eva Nyman. (Umeå 2017). I: Namn och bygd 106. S. 170–173.

Pihl, Elin, 2018: "Jag ville sjunga om Katarina...": Något om personnamn i svenska låttitlar på Svensktoppen 1962-2012. I: Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018, huvudred. Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (Namn och samhälle 30.). S. 49-54. Uppsala: NORNA-förlaget. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1295383/FULLTEXT01.pdf

Ryman, Lennart, 2018: Occupational designations in late medieval Stockholm. Dieter Kremer (red.), Namen und Berufe. Akten der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Namenforschung und des Namenkundlichen Zentrums der Universität Leipzig. Leipzig, 21. und 22. Oktober 2017. (Onomastica Lipsiensia 13.) 207-219. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.

Ryman, Lennart, 2018: Siskeburen. Om namnet på ett häkte i äldre tiders Stockholm. [Siskeburen. About the name of a jail in Stockholm of the past.] Leila Mattfolk & Kristina Neumüller m.fl. (red.), Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20. januari 2018. (Namn och samhälle 30.) 175-177. Uppsala: Uppsala universitet.

Strandberg, Mathias, 2018: Arlöv. Namn och bygd 106. S. 33-41.

Strandberg, Mathias, 2018: Skånska konamn på -a utgående från färgteckning m.m. I: Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018, huvudred. Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (Namn och samhälle 30.). S. 209-214. Uppsala: NORNA-förlaget. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1181407/FULLTEXT01.pdf

Strandberg, Svante, 2018: Båsenberga i Vingåker. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2018. S. 91-98.

Strandberg, Svante, 2018: Halvarsnoren: Ett sjönamn i Bergslagen. I: Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018, huvudred. Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (Namn och samhälle 30.). S. 155-159. Uppsala: NORNA-förlaget.

Strandberg, Svante, 2018: Nälje i Kattnäs. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2018. S. 107-119.

Strandberg, Svante, 2018: Namnet Fanna i Enköping. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2018. S. 99-106.

Strandberg, Svante, 2018: Tordyveln. Ett metaforiskt ortnamn? Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2018. S. 120-.

Svedjedal, Johan, 2018: Från P.A. Norstedt & Söner till Storytel: Om namn på bokförlag i Sverige. I: Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018, huvudred. Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (Namn och samhälle 30.). S. 187-191. Uppsala: NORNA-förlaget. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1265563/FULLTEXT01.pdf

Wahlberg, Mats, 2018: Local, National and International Features of Swedish Street-Names. Onomastica Uralica 12. S. 397-404. http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou12a.html

Wahlberg, Mats, 2018: Uppländska ortnamn på -bodha, -bol och -bordh med personnamnsförleder. Namn och bygd 106. S. 43-81.

Wenner, Lena & Löfdahl, Maria, 2018: Mellan tal- och skriftsystem: Om personnamn i en migrationssituation. . I: Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018, huvudred. Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (Namn och samhälle 30.). S. 101-105. Uppsala: NORNA-förlaget.

Wikell, Roger, Källström, Magnu & Dahlin, Michael. 2018. Förkomna runstenar i Vimmerby och Rumskulla, Småland. Fornvännen 113. S. 7–16.

Sammanfattning -
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-5354

Williams, Henrik, 2018: Sven Wernströms pojkbok Stein, den obesegrade Litterär onomastik och runsvenska mansnamn. I: Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018, huvudred. Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (Namn och samhälle 30.). S. 55-59. Uppsala: NORNA-förlaget. https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1182843/FULLTEXT01.pdf

År: 2017

Danmark

Albris, Sofie Laurine. 2017. Stednavne og jernalderens rige storgårde [Place names and the rich magnate farms of the Iron Age.] Per Kristian Madsen og Ingrid Wass (red.), Nationalmuseets Arbejdsmark 2017, 146-159. København: Nationalmuseet.

Albris, Sofie Laurine. 2017. Stednavne og storgårde i Sydskandinavien i 1. årtusind [Place names and magnates’ farms in South Scandinavia in the first millennium AD.] Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet 2017 [ikke udgivet], 331 s. (Tilgængelig på Center for Navneforsknings bibliotek.)

Andersen, Per. 2017. Rold Skov – under stadig forandring [Rold Skov – constantly undergoing changes.] Henrik Gjøde Nielsen (red.), Fra Himmerland og Kjær Herred 2017. 106. årgang. Udgivet af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, 9-31 [22, 24].

Christensen, Lisbeth Eilersgaard. 2017. Stednavne og arkæologi i Danmark [Onomastics and archaeology in Denmark.] Kuml 2017. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab, 155-176.

Danielsen, Martin Sejer. 2017. Bill Nicolaisen and Place-Name Explanatory Elements in Legends. The Newsletter of the Scottish Place-Name Society: Comann Ainmean-Aite na h-Alba, Nr. 42. 8-9.

Danielsen, Martin Sejer. 2017. Da Lille Peder fik Per Lilles Eng i faddergave. Et studie af stednavneforklarende elementer i den folkloristiske genre sagn [When Little Peder got Per Little’s Meadow as a Sponsor Gift: A Study of Place-Name Explanatory Elements in the Folkloristic Genre of the Legend.] Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet 2017 [ikke udgivet]. Publiceret i pdf-format: http://static-curis.ku.dk/portal/files/186419048/Ph.d._afhandling_2017_D...

Danielsen, Martin Sejer. 2017. Mellem stednavne og sagn: Relationen mellem stednavne og sagn på øen Samsø i teori og praksis [Between Place-Names and Legends: The Relationship between Place-Names and Legends on the Island of Samsø in Theory and Practice.] Universitets-Jubilæets Danske Samfunds skriftserie, nr. 591. 102 s. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund.

Eggert, Birgit. 2017. Bent(e) - en tilbagevendende navnemode [Bent(e) - a recurrent fashion within personal names.] Månedens navn i marts på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/bente/

Eggert, Birgit. 2017. Djalmar, Corydon og Juldagoline - danske navne gennem tiden [Djalmar, Corydon, Juldagoline – Danish personal names in the course of time.] Netpublikation 11. december 2017, Julekalender 2017, Københavns Universitets Alumneforening: http://alumni.ku.dk/julekalender/birgiteggert/

Eggert, Birgit. 2017. Gamle kendinge topper listen over populære navne [Old favorites at the top of the list of most popular personal names.] Netpublikation 14. juli 2017 under Nyt om Navne på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/nyt-om-navne/de-hyppigste-fornavne-i-2016/

Eggert, Birgit. 2017. Himmerland og Kimbrerne [Himmerland and the Cimbri.] Niels Elers Koch (red.), Trap Danmark 6. udg. Morsø, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord. Bind 6, 138-139. Hørsholm/København.

Eggert, Birgit. 2017. Hvad er det rigtige navn? Eksempler på personnavnevariation gennem 300 år [What is the real name? Examples of personal name variations through 300 years.] Tom Schmidt & Inge Særheim (red. ), Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namnforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.–11. juni 2016. (NORNA-rapporter 96.) 59-71. Uppsala: NORNA-förlaget.

Eggert, Birgit. 2017. Jul - en gammel traver som gik af mode [The masculine name Jul - an old favorite that went out of fashion]: Månedens navn i december på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/jul--en-gammel-traver-som-gik-af-mode/

Eggert, Birgit. 2017. Nye strømninger i babynavne [New tendencies within baby-naming.] Netpublikation 16. januar 2017 under Nyt om Navne på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/nyt-om-navne/nye-stroemninger-i-babynavne/

Eggert, Birgit. 2017. Recension [Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6–8 november 2013. Redigerade av Emilia Aldrin, Linnea Gustafsson, Maria Löfdahl & Lena Wenner. 338 s. (NORNA-rapporter 92.) Uppsala: NORNA-förlaget 2015], Studia antroponymica Scandinavica 34, 156-159.

Eggert, Birgit. 2017. Stednavnets betydning: Aabybro, Brovst, Brønderslev, Dronninglund, Fjerritslev, Hanstholm, Hjallerup, Hurup, Jammerbugt, Pandrup, Thisted [The meaning of the place-name: Aabybro, Brovst, Brønderslev, Dronninglund, Fjerritslev, Hanstholm, Hjallerup, Hurup, Jammerbugt, Pandrup, Thisted.] Niels Elers Koch (red.), Trap Danmark 6. udg. Jammerbugt, Thisted, Brønderslev. Bind 4, s. 52, 62, 267, 277, 55, 173, 274, 168, 12, 60, 160. Hørsholm/København.

Eggert, Birgit. 2017. Stednavnets betydning: Aalestrup, Aars, Arden, Farsø, Hadsund, Hobro, Hornum, Jølby, Løgstør, Mariager, Morsø, Nykøbing, Nørager, Rebild, Støvring, Suldrup, Terndrup, Vesthimmerland, Vils [The meaning of the place-name: Aalestrup, Aars, Arden, Farsø, Hadsund, Hobro, Hornum, Jølby, Løgstør, Mariager, Morsø, Nykøbing, Nørager, Rebild, Støvring, Suldrup, Terndrup, Vesthimmerland, Vils.] Niels Elers Koch (red.), Trap Danmark 6. udg. Morsø, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord. Bind 6, 134, 124, 316, 132, 312, 305, 227, 46, 128, 317, 12, 86, 49. Hørsholm/København.

Eggert, Birgit. 2017. William - et drengenavn i sin bedste alder [William - a boy’s name in the prime of life.] Månedens navn i juli på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/william/

Eggert. Birgit. 2017. Jensen, Nielsen og Sørensen - om højfrekvente efternavne i Danmark [Jensen, Nielsen og Sørensen - on high-frequency surnames in Denmark.] Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21-23 oktober 2015. Redigerade av Unni-Päivä Leino, Mona Forsskåhl, Gunilla Harling-Kranck, Sabina Jordan, Minna Nakari & Ritva Liisa Pitkänen. 278 s. (NORNA-rapporter 94.) 81-94. Uppsala och Tammarfors: NORNA-förlaget 2017.

Fellows-Jensen, Gillian. 2017. Viking influence on personal names and place-names in Normandy – in retrospect and with a fresh look at place-names such as Anquetierville. Gunnstein Axelberg & Inge Særheim (eds), Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. Proceedings of the 44th Symposium of NORNA in Caen 23-25 April 2014. (NORNA-rapporter 95.) 57-70.

Gammeltoft, Peder & Bo Nissen Knudsen. 2017. Strid om Kramnitse - og de andre itser [A battle about Kramnitse - and other place-names in itse.] Netpublikation 4. maj. 2017 under Nyt om Navne på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/nyt-om-navne/kramnitse-og-de-andre-itser/

Gammeltoft, Peder & Jens Bo Rykov. 2017. Report of Denmark, nr. E/CONF.105/25/CRP.25, Nr. 11. UNCSGN Conference, 4 s.

Gammeltoft, Peder & Jens Bo Rykov. 2017. Toponymic Guidelines For Map And Other Editors For International Use, nr. E/CONF.105/26/CRP.26, Nr. 11. UNCSGN Conference, 20 s.

Gammeltoft, Peder og Kristiansen, Dorthe Haahr. Se under Kristiansen, Dorthe Haahr.

Gammeltoft, Peder. 2017. Discussion: Session III. Seas and Islands: Connecting People, Culture, History and the Future: Proceedings of the 22nd International Seminar on Sea Names, Jeju, Korea 23-25 October 2016. bind. 22. The Society for East Sea, Seoul, 127-128.

Gammeltoft, Peder. 2017. From Dutch to disputed: How Skagerrak became the focus of a naming dispute between Denmark, Norway and Sweden. Seas and Islands: Connecting People, Culture, History and the Future: Proceedings of the 22nd International Seminar on Sea Names, Jeju, Korea 23-25 October 2016. bind. 22, The Society for East Sea, Seoul, 147-158.

Gammeltoft, Peder. 2017. Place-name Typologies - Just Dots on Maps? The Newsletter of the Scottish Place-Name Society: Comann Ainmean-Aite na h-Alba, Nr. 42. 6-8.

Gammeltoft, Peder. 2017. Report of the Norden Division (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden)', nr. E/CONF.105/102/CRP.102, Nr. 11. UNCSGN Conference, 8 s.

Gammeltoft, Peder. 2017. The "One-Letter-War": or How Skagerrak Became a Disputed Name. Journal of Maritime and Territorial Studies, Bind 4, nr. 1, 97-108.

Gammeltoft, Peder. 2017. The place-name element toft in Normandy. Gunnstein Axelberg & Inge Særheim (eds), Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. Proceedings of the 44th Symposium of NORNA in Caen 23-25 April 2014. (NORNA-rapporter 95.) 113-158.

Gammeltoft, Peder. 2017. Ulvetider i 1600-tallets Vestjylland [The days of the Wolf in 17th century Western Jutland.] Opdatering, bind 2016, 37-44.

Hansen, Bjarke Kampp. 2017. "En lavning i Tærrænet, fyldt med Vand, uden Afløb": Gamle stednavneoptegnelser som kilde til det vestjyske bondesamfund. I: Opdatering. Årbog for Vardemuseerne & Ringkøbing-Skjern Museum 2016, s. 69–79.

Hansen, Jesper. 2017. Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde - et bebyggelseshistorisk regionalstudie [Village Formation and Settlement Structure in the first Millenium - a settlement historical regional study.] Syddansk Universitet: Det Humanistiske Fakultet. 2017. (Afhandling inkl. appendiks kan tilgås via Odense Bys Museers hjemmeside: http://museum.odense.dk/forskning/projekter/landsbydannelse-og-bebyggels...)

Holmberg, Bente. 2017. Efternavne i Norge [Surnames in Norway.] LexicoNordica 24, Navne i nordiske ordbøger. 207-215.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2017. Dansk Vestindien – kolonial stednavngivning på de tidligere Dansk-Vestindiske Øer [Danish Caribbean – Colonial place-naming on the islands of the former Danish Caribbean.] Månedens navn i april på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/dansk-vestindien/

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2017. Fandens Øjesten – djævelen skjuler sig i Stenstrup [The Devil’s Darling – The devil is hiding in Steenstrup Village.] Månedens navn i juni på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/fandens-oejesten/

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2017. Football Club København – og alle de andre danske FC-klubber [Football Club København – and all the other Danish football clubs named FC.] Månedens navn i februar på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/f.c.-koebenhavn---og-alle-de-andre-dans...

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2017. Lolland-Falster, Vordingborg og korstogene: hvad kilderne beretter om regionens rolle i venderkrige og korstog i perioden ca. 1100-1260 [Lolland-Falster, Vordingborg and the crusades: what the sources reveal about the role played by the region during the Wendic war and crusade 1100-1260. Lolland-Falsters Historiske Samfunds Årbog 2017, 55-85.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2017. Luther – en rundtur i reformatorens navn [Luther – a trip round the Reformer’s name.] Månedens navn i november på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/luther/

Jørgensen, Bent, Terhi Ainiala & Staffan Nyström 2017. Storstadens språkliga dimension. Synpunkter på en stilistisk-retorisk analys av urbana ortnamn i Köpenhamn. [Recension.] Namn och Bygd 104, 115–128.

Jørgensen, Bent. 2017. Danske stednavnes numerus [The numerus of Danish Place-Names.] Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, redigerade av Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka under medverkan av Thorsten Andersson. (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77. Nordsvenska 26.) 33-40. Umeå.

Jørgensen, Bent. 2017. Recension [Svenskt ortnamnslexikon] LexicoNordica 24, Navne i nordiske ordbøger. 217-231.

Jørgensen, Bent. 2017. Rob Rentenaar (1938-2016). Nytt om namn, 63/64, 89-90.

Knudsen, Bo Nissen & Peder Gammeltoft. 2017, se under Gammeltoft, Peder.

Knudsen, Bo Nissen. 2017. Tastris – så Plinius lyset ved Skagen? [Tatris – did Plinius see the light by Skagen?] Månedens navn i maj på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/tastris/

Kristiansen, Dorthe Haahr med bidrag af Peder Gammeltoft. 2017. Elkærhøj – myter og realiteter omkring et middelaldervoldsted. I: Fra Ribe Amt 2017, s. 7–32.

Kællerød, Lars-Jakob Harding. 2017. Det danske mellemnavn: et spørgsmål om identitet? Betragtninger over brugen af mellemnavne i Danmark i 1800-tallet [The Danish Middle Name: A Matter of Identity? Reflections on the use of surname-typological middel names in 19th century Denmark.] Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21-23 oktober 2015. Redigerade av Unni-Päivä Leino, Mona Forsskåhl, Gunilla Harling-Kranck, Sabina Jordan, Minna Nakari & Ritva Liisa Pitkänen. 278 s. (NORNA-rapporter 94.) 95-113. Uppsala och Tammarfors: NORNA-förlaget 2017.

Kællerød, Lars-Jakob Harding. 2017. Valg af mellemnavne som kilde til forståelse af identifikationsbehov i 1800-tallet [The selection of middel names as a source of information about the need for identification in the 19th century.] Tom Schmidt & Inge Særheim (red. ), Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namnforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.–11. juni 2016. (NORNA-rapporter 96.) 117-132. Uppsala: NORNA-förlaget.

Larsen, John Maalø. 2017. Gade op og gade ned – Nyborgs historie i gadeplan [Up and down the street – The history of the town of Nyborg from a street-level perspective.] Udgivet i anledning af Nyborg lokalhistoriske Arkivs 40 års jubilæum. 240 s. Nyborg: Nyborg Lokalhistoriske Forlag.

Lidsmoes, Ivalu. 2017. Grønland på udenlandsk [Greenland in foreign languages.] Månedens navn i august på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/groenland-paa-udenlandsk/

Munk, Christian. 2017. Rønnebæk-Sibberup – og andre steder, som ikke vil forveksles [Rønnebæk-Sibberup – and other places aiming not to be confused by their names.] Månedens navn i september på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/roennebaek-sibberup---og-andre-steder-s...

Munk, Christian. 2017. Stednavne som reciprokerende element i enslydende stednavne [Place-names as reciprocating element in names of similar written form.] Cand.mag-speciale i navneforskning, Københavns Universitet.

Nielsen, Michael Lerche. 2017. Dobbeltnavne med og uden bindestreg: Knud Børge, Noah-Emil og Madsulrik møder Anne Margrethe, Gurli-Marie og Idasofie [Double first names with and without a hyphen: Knud Børge, Noah-Emil and Madsulrik meet Anne Margrethe, Gurli-Marie and Idasofie.] Netpublikation 20. januar 2017 under Nyt om Navne på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/nyt-om-navne/dobbeltnavne-med-og-uden-bindestreg/

Nielsen, Michael Lerche. 2017. Ninsta – et underligt navn på Danmarkskortet [Ninsta – a peculiar place-name on the map of Denmark.] Månedens navn i oktober på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/ninsta/

Nielsen, Michael Lerche. 2017. Recension [Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum] Studia Anthroponymica Scandinavica, bind 34, 151-156.

Nielsen, Michael Lerche. 2017. Vi hedder stadig det samme som vores jævnaldrende – eller næsten [We are still named as our peers - almost, that is.] Netpublikation 19. januar 2017 under Nyt om Navne på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/nyt-om-navne/vi-hedder-stadig-det-samme-som-vores-jaev...

Olesen, Rikke Steenholt & Leila Mattfolk. 2017. Nordisk namnforskning 2016. 1. Nordiska samarbetskommittén för namnforskning (NORNA) [Nordic name research 2016. The Nordic cooperative committee for onomastic research.] Namn och Bygd 105, 133-134.

Olesen, Rikke Steenholt. 2017. At lave en Houdini [To pull a Houdini.] Månedens navn i januar på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/houdini/

Olesen, Rikke Steenholt. 2017. Ku' vi lave en Houdini? [We could pull a Houdini?] Mål & Mæle, bind 1/2017, 27-31.

Olesen, Rikke Steenholt. 2017. Nordisk namnforskning 2016. Litteraturkrönika. 2.1. Danmark. [Nordic name research 2016. Bibliographic summary for Denmark.] Namn och Bygd 105, 134-137.

Rykov, Jens Bo & Peder Gammeltoft. 2017, se under Gammeltoft, Peder.

Färöarna

Johansen, Anfinnur. 2017. Fólkanavnahagtøl fyri ár 2016. [Statistics of personal names in 2016]. Erling Isholm (red.), Álmanakkin 2018. Tórshavn 2017. 412-413.

Weihe, Eivind. 2017. Harðgreip(a). Hans Andrias Sølvará, Erla Olsen og Magni Mohr (red.), Fróðskaparrit 64. Tórshavn 2017. 12-20.

Weihe, Eivind. 2017. Samansetingin Gjó-kinn í føroyskum staðarnøvnum. [The compound Gjó-kinn in Faroese place-names]. Hans Andrias Sølvará, Erla Olsen og Magni Mohr (red.), Fróðskaparrit 64. Tórshavn 2017. 5-11.

Finland

Wihuri, Elina. 2017. Petäjäinen ja Kajhället – saarten osoitenimien suunnittelu. [Petäjäinen ja Kajhället - planning the islands domain names.] – Kielikello 4/2017, 12–14. https://www.kielikello.fi/-/petajainen-ja-kajhallet

Ainiala, Terhi & Gustavsson, Pamela. 2017. Nordisk namnforskning 2015. Finland. [Nordic onomastics. Finland.] Namn och Bygd 104, 147-152.

Ainiala, Terhi & Halonen, Mia. 2017. The perception of Somali place names among immigrant Somali youth in Helsinki. – Socio-onomastics: The pragmatics of names, red. av Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman. (Pragmatics & Beyond New Series 275). Amsterdam: John Benjamins. 204–226.

Ainiala, Terhi & Lappalainen, Hanna. 2017. Orienting to norms: Variability in the use of names for Helsinki. – Socio-onomastics: The pragmatics of names, red. av Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman. (Pragmatics & Beyond New Series 275). Amsterdam: John Benjamins. 130–153.

Ainiala, Terhi & Östman, Jan-Ola. 2017. Introduction: Socio-onomastics and pragmatics – Socio-onomastics: The pragmatics of names, red. av Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman. (Pragmatics & Beyond New Series 275). Amsterdam: John Benjamins. 2–18.

Ainiala, Terhi och Ameel, Lieven. 2017. Känslan av namn i stadslitteraturen: ortnamn som identikatorer i Helsingforsmaterial. [The feeling of names in the city literature: place names as identifiers in Helsinki materials.] – Unni-Päivä Leino, Mona Forskskåhl, Gunilla Harling-Kranck, Sabina Jordan, Minna Nakari och Ritva Liisa Pitkänen (red.), Namn och identitet. Handlingar från NORNAS 46:e symposium i Tammerfors den 21–23 oktober 2015 (NORNA-rapporter 94), 133–145. Uppsala och Tammerfors: NORNA-förlaget. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101708/nam_och_identitet_201...

Ainiala, Terhi, Jørgensen, Bent & Nyström, Staffan. 2017. Storstadens språkliga dimension. Synpunkter på en stilistisk-retorisk analys av urbana ortnamn i Köpenhamn. [Recension.] – Namn och Bygd 104, 115–128.

Ainiala, Terhi. 2017. Mono, Elovena ja Tokmanni. [The names Mono, Elovena and Tokmanni.] – Helsingin yliopiston tiedelehti 65, 54.

Ainiala, Terhi. 2017. On a New Project in the Study of Antrhoponymic Systems in Finnich Languages. – Voprosy onomastiki, Volume 14, Issue 3. 97–104. http://onomastics.ru/en/content/2017-volume-14-issue-3-5

Ainiala, Terhi. 2017. Recension [Timo Leppänen 2016: Merkilliset nimet – Tarinoita yritysten ja tuotteiden nimistä.] – Virittäjä 121, 150¬–152.

Alhaug, Gulbrand & Saarelma, Minna. 2017. Naming of children in Finnish and Finnish-Norwegian families in Norway. – Socio-onomastics: The pragmatics of names, red. av Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman. (Pragmatics & Beyond New Series 275). Amsterdam: John Benjamins. 70–91.

Blomqvist, Marianne. 2017. Recension [Mats Wahlberg (red), 2016: Svenskt ortnamnslexikon, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala.] – Språkbruk 1/2017. http://www.sprakbruk.fi/index.php?mid=2&pid=13&aid=4526

Borg, Kaj. 2017. Identitet i ljuset av interpersonella metafunktioner i ett historiskt dopnamnsmaterial. [Identität in Beleuchtung von interpersonalen Metafunktionen in einem historischen Taufnamenmaterial] – Unni-Päivä Leino, Mona Forskskåhl, Gunilla Harling-Kranck, Sabina Jordan, Minna Nakari och Ritva Liisa Pitkänen (red.), Namn och identitet. Handlingar från NORNAS 46:e symposium i Tammerfors den 21–23 oktober 2015 (NORNA-rapporter 94), 65–79. Uppsala och Tammerfors: NORNA-förlaget. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101708/nam_och_identitet_201...

Eronen, Riitta och Johanna Lehtonen. 2017. Historiaa ja kaukokaipuuta kaupungin nimissä. [History and anagrams in the name of the city.] – Kielikello 2/2017. http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2990

Hämäläinen, Lasse, Raunamaa, Jaakko & Sarhemaa, Maria. 2017. Nimistöntutkijoiden kansainvälinen yhteisö suomalaiskomennossa. [The international onomastic community in Finnish command.] - Virittäjä, Vol. 121, Nr. 4. 586-589. https://journal.fi/virittaja/article/view/66393/30539

Hämäläinen, Lasse, Raunamaa, Jaakko & Syrjälä, Väinö. 2017. Nimistöntutkijan uusi käsikirja. [Review of The Oxford Handbook of Names and Naming, ed. by C. Hough.] - Virittäjä, Vol. 121, Nr. 2. 71-107.

Heikkilä, Elina. 2017. Nyt joka iikka höyhensaarille! Erisnimet Kotuksen sanakirjoissa. [Each and every one to the Slumberland! Proper names in the dictionaries of the Institute for the languages of Finland.] – Kielikello 2/2017. http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2989

Holmberg, Bianca. 2017. Kravet på klarspråk gäller också namn. [The requirement for plain language also applies to the names.] Språkbruk 2/2017. http://www.sprakbruk.fi/index.php?mid=2&pid=13&aid=4555

Karlova, Olga. 2017. Karjalaisten venäjännetyistä käännössukunimistä. [Surnames translated into Russian among the Karelians.] – Personal name systems in Finnic and beyond, red. av Terhi Ainiala & Janne Saarikivi. (Uralica Helsingiensia 12.) Helsinki: Finno-Ugrian Society. 219–240.

Konttinen, Sonja. 2017. Mansikkapaikka ja Metropol – suomalaisen kappakeskusten nimiä. [Mansikkapaikka ’strawberryfield’ and Metropol – names of Finnish shopping malls.] – Kielikello 3/2017. https://www.kielikello.fi/-/mansikkapaikka-ja-metropol

Kuzmin, Denis V. 2017. Karelian Female Names. – Voprosy onomastiki, Volume 14, Issue 3. 105–127. http://onomastics.ru/en/content/2017-volume-14-issue-3-6

Kuzmin, Denis. 2017. Adaptation of Orthodox personal names in the Karelian language. – Personal name systems in Finnic and beyond, red. av Terhi Ainiala & Janne Saarikivi. (Uralica Helsingiensia 12.) Helsinki: Finno-Ugrian Society. 137–184.

Mattfolk, Leila. 2017. Anna och Karl – så hette barnen år 1918. [Anna and Karl – so the children where called in 1918.] – Universitetsalmanackan för året 2018, 65–71. Helsingfors: Helsingfors universitet.

Mattfolk, Leila. 2017. Attitudes towards globalized company names. – Socio-onomastics: The pragmatics of names, red. av Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman. (Pragmatics & Beyond New Series 275). Amsterdam: John Benjamins. 166–181.

Mehrens, Ann-Kathrin. 2017. Lingvistiska hårklyverier: Kreativa frisörsnamn i stadsmiljöer. [Linguistic hair clots: Creative hairdresser names in urban environments.] – Språkbruk 4/2017. http://www.sprakbruk.fi/index.php?mid=2&pid=13&aid=4607

Nakari, Minna. 2017. Namnfrasen visar kvinnans sociala ställning i Finland 1780–1930. [Name phrases mark women`s social status in Finland 1780–1930] – Tom Schmidt og Inge Særheim (red.), Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstende nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 9.–11.juni 2016 (NORNA-rapporter 96), 147–155. Uppsala: NORNA-förlaget.

Onkamo, Ulla. 2017. Pari perusasiaa nimien taivuttamisesta. [A few facts of how to conjugate names] – Kielikello 1/2017, 30–32.

Onkamo, Ulla. 2017. Mikä ihmeen UNGEN? – 50 vuotta kansainvälistä paikannimityöta. [50 yeas of international place names work.] – Kielikello 4/2017, 15. https://www.kielikello.fi/-/mika-ihmeen-ungegn-

Östman, Jan-Ola. 2017. Lingvistiska dialektlandskap, estetik och språklig självintervention. [Linguistic dialect landscapes, aesthetics, and linguistic self-intervention.]– Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10, red. av Jan-Ola Östman, Caroline Sandström, Pamela Gustavsson & Lisa Södergård. (Nordica Helsingiensia 48. Dialektforskning 5.) Helsingfors: Helsingfors universitet. 429–440. http://hdl.handle.net/10138/224299

Paikkala, Sirkka. 2017. Itämeri pintaa syvemmältä. [Deep study of Baltic Sea.] – Kielikello 2/2017. http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2983

Paikkala, Sirkka. 2017. Japaninmeri eli Itämeri? [Sea of Japan or East Sea?] – Kielikello 2/2017. http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2984

Paikkala, Sirkka. 2017. Nimilaki uudistuu. [The namelaw is renewed.] – Kielikello 2/2017. http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2987

Paikkala, Sirkka. 2017. ”Juhani Juhaninpoika Jukola, Toukolan kylästä!” – Seitsemän veljeksen nimikäytäntöa. [Juhani Juhaninpoika Jukola, from the village of Toukola! – The use of Seven brothers' names.] Kielikello 3/2017. https://www.kielikello.fi/-/-juhani-juhaninpoika-jukola-toukolan-kylasta-

Patronen, Outi. 2017. Rajakarjalaisen sukunimistön kehittyminen osana Suomen karjalankielisen ortodoksivähemmistön suomalaistumista 1818-1925. [The evolution of Border Karelian surnames as part of the fennification of the Karelian-language orthodox-minority of Finland 1818-1925.] http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-3642-8

Pustyakov, Alexander L. 2017. Adaptation of Russian Christian Names into the Mari Language. – Voprosy onomastiki, Volume 14, Issue 3. 128–167. http://onomastics.ru/en/content/2017-volume-14-issue-3-7

Pustyakov, Alexander. 2017 Mari personal names: history and current developments. – Personal name systems in Finnic and beyond, red. av Terhi Ainiala & Janne Saarikivi. (Uralica Helsingiensia 12.) Helsinki: Finno-Ugrian Society. 325–362.

Rantakaulio, Timo. 2017. Personal name-based place names by Lake Lennus in Savitaipale. – Personal name systems in Finnic and beyond, red. av Terhi Ainiala & Janne Saarikivi. (Uralica Helsingiensia 12.) Helsinki: Finno-Ugrian Society. 83–136.

Raukko, Jarno. 2017. Names in contact: Linguistic and social factors affecting exonyms and translated names. – Socio-onomastics: The pragmatics of names, red. av Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman. (Pragmatics & Beyond New Series 275). Amsterdam: John Benjamins. 94–125.

Raunamaa, Jaakko. 2017. Finnish medieval village names based on anthroponyms in the Castle Province of Raseborg. – Personal name systems in Finnic and beyond, red. av Terhi Ainiala & Janne Saarikivi. (Uralica Helsingiensia 12.) Helsinki: Finno-Ugrian Society. 33–82.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2017. Etunimikirja. Suomalaiset nimitrendit 2000-luvulla. [First Name book. The Finnish name trends in the 21st century.] – Helsinki: SKS.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2017. Martti ja moni muu etunimi. [Martti and many other first names.] – Kielikello 4/2017, 9–11. https://www.kielikello.fi/-/martti-ja-moni-muu-etunimi

Saarelma-Paukkala, Minna. 2017. Siviä ja Pärttyli, Sirkka ja Pentti – Vuoden 1918 almanakan poistuneet ja säylyneet nimet. [Siviä and Pärttyli, Sirkka and Pentti – names that has been deleted and saved from the 1918 calendar.] – Universitetsalmanackan för året 2018, 56–64. Helsingfors: Helsingfors universitet.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2017. Sofia ja Onni, Svetlana ja Ahmed – satavuotiaan Suomen nimitrendit. [Sofia and Onni, Svetlana and Ahmed – name trends in the 100 year old Finland ] – Kielikello 2/2017. http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2985

Saarikivi, Janne. 2017. On the Problem of the Pre-Christian Finnic Personal Names in the Toponymy of the Russian North. – Voprosy onomastiki, Volume 14, Issue 3. 168–184. http://onomastics.ru/en/content/2017-volume-14-issue-3-8

Saarikivi, Janne. 2017. Pyhän käsitteestä ja alkuperästä [On the concept and origin of Pyhä 'saint']. – Elore, vol. 24 – 1/2017. http://www.elore.fi/arkisto/1-17/saarikivi.pdf

Saarikivi, Janne. 2017. The spread of Finnic pre-Christian anthroponyms in toponyms. – Personal name systems in Finnic and beyond, red. av Terhi Ainiala & Janne Saarikivi. (Uralica Helsingiensia 12.) Helsinki: Finno-Ugrian Society. 13–32.

Saarnisto, Petra. 2017. Nimistökonsulttina kaupunkisuunnitteluvirastolle – Selvitys Malmin lentokentän ympäristön vanhoista nimistä. [As a name consultant to the city planning office – An investigation of old names in the surroundings of Helsinki-Malmi airport] – Kielikello 2/2017. http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2991

Schybergson, Anita och Johannessen, Ole-Jørgen. 2017. Nordiska fartygsnamn från 1800-talets första decennier i ett komparativt perspektiv. [Ship names from the first four decades of the nineteenth century. A Nordic comparison] - Tom Schmidt og Inge Særheim (red.), Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstende nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 9.–11.juni 2016 (NORNA-rapporter 96), 201–217. Uppsala: NORNA-förlaget.

Sjöblom, Paula. 2017. Miten Monosta tuli mono ja muita merkillisiä tarinoita. [Review of Timo Leppänen: Merkilliset nimet. Tarinoita yritysten ja tuotteiden nimistä.] – Sananjalka 59, 304–306.

Syrjälä, Väinö. 2017. Naming businesses – in the context of bilingual Finnish cityscapes. – Socio-onomastics: The pragmatics of names, red. av Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman. (Pragmatics & Beyond New Series 275). Amsterdam: John Benjamins. 184–202.

Syrjälä, Väinö. 2017. Svenskfinland på främmande språk – förhållandet mellan namn och ställe. [Bilingual Finland in foreign languages – the relation between name and place] – Tom Schmidt og Inge Særheim (red.), Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstende nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 9.–11.juni 2016 (NORNA-rapporter 96), 219–230. Uppsala: NORNA-förlaget.

Valtonen, Taarna. 2017. Anthroponyms in the Saami languages. – Personal name systems in Finnic and beyond, red. av Terhi Ainiala & Janne Saarikivi. (Uralica Helsingiensia 12.) Helsinki: Finno-Ugrian Society. 287–324.

Valtonen, Taarna. 2017: Aanaar päikkinommâärbi – uđđâ projektist totkeh ubâ Aanaar päikkinoomâid. [The place name heritage of Inari – new project studies the place names of whole Inari municipality] Anarâš čohčâmáánu 2017, 4–5.

Valtonen, Taarna. 2017: Päikkinommâtotkee hundârušmeh. Aanaar-noomâ syelimâs historjá. [Onomastician ponders. The mysterious history of the place name Aanaar] Anarâš juovlâmáánu 2017, 6–10.

Valtonen, Taarna. 2017: Place name loaning patterns as cultural survival strategies in Sami contexts. – Journal of Northern Studies vol. 11 no. 1, s. 53–70.

Vidberg, Maria. 2017. Place names in contact. The use of Finnish place names in Swedish contexts in Helsinki. – Socio-onomastics: The pragmatics of names, red. av Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman. (Pragmatics & Beyond New Series 275). Amsterdam: John Benjamins. 156–163.

Wihuri, Elina. 2017. Kylännimiä Aakkolasta Öyrilään – Asustusnimihakemiston kylän ja niiden taustat. [Villagenames from Aakkola to Öyrilä - Names of inhabited places and their history on the net] – Kielikello 2/2017. http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2988

Island

Birna Lárusdóttir. 2017. Að nema land með nafni [Landtaking by naming: The story of Surtsey]. Skírnir 191 (vor), 166-185. https://www.academia.edu/37675037/A%C3%B0_nema_land_me%C3%B0_nafni_Sagan...

Guðlaugur Guðmundsson. 2017. Erlend nöfn á Innnesjum. Arfur seinni heimsstyrjaldar í örnefnum á höfuðborgarsvæðinu [Foreign names in Innnes: Second world war heritage in placenames in the greater Reykjavík area]. Orð og tunga 19, 195-213.

Páll Björnsson. 2017. Ættarnöfn - eður ei. Greining á deilum um ættarnöfn á Íslandi frá 1850-1925 [Family names - or not. Analysing debates on family names in Iceland 1850-1925]. Saga. Tímarit Sögufélags LV:2, 145-175.

Svavar Sigmundsson. 2017. Isländska personnamn från tidig medeltid till nutid. Samfundet Sverige-Island [webplats]. https://www.arnastofnun.is/is/utgafa-og-gagnasofn/pistlar/islandska-pers...

Norge

Akselberg, Gunnstein, 2017 (Rec.): Birgit Eggert & Rikke S. Olesen (red.) under medvirken af Bent Jørgensen: Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. Juni 2012 (2015). Namn och bygd 105. S. 179–186.

Akselberg, Gunnstein. 2017. Reconstructing historical onomasticons with focus on the place name generic tuit in Normandy compared to the generic thwaite in Britain. How onomasticians approach and identify Norse name compositions, geographic distributions, age and their denoted settlements. I: Gunnstein Axelberg & Inge Særheim (eds), Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. Proceedings of the 44th Symposium of NORNA in Caen 23-25 April 2014 (NORNA-rapporter 95.) 11–27.

Akselberg, Gunnstein. 2017. Toponymgjenbruk knytt til moderne samferdsle gjennom gamalt kulturlandskap. Om stasjons- og haldeplassnamn langs Vossebanen og Bergensbanen frå Bergen til Finse. [Modern Transportation, Historical Names: Toponym Reuse in Station Names along the Voss and Bergen Railways in Norway]. I: Tom Schmidt & Inge Særheim (red. ), Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namnforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.–11. juni 2016. (NORNA-rapporter 96.) 9–20.

Alhaug, Gulbrand & Saarelma, Minna. 2017. Naming of children in Finnish and Finnish-Norwegian families in Norway. In: Socio-onomastics: The pragmatics of names, red. av Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman. (Pragmatics & Beyond New Series 275). Amsterdam: John Benjamins. 70–91.

Alhaug, Gulbrand. 2017. Aase eller Åse – i kva grad har rettskrivingsendringa aa > å verka inn på bruken av aa og å i personnamn? [Aase or Åse: To what extent has the change in orthography aa > å influenced the use of aa and å in personal names?] Studia Anthroponymica Scandinavica 34. 25–60.

Alhaug, Gulbrand. 2017. Etternamnssystemet i bygd og by på slutten av 1800-talet. Ei samanlikning mellom Hamar, Stange og Romedal. [The surname system in rural parishes and towns in the late 1800s. A comparison between Hamar, Stange and Romedal]. Namn og Nemne 34. 7–33.

Alhaug, Gulbrand. 2017. Melding av ”Personnamnarbeid av P. A. Munch”, utg. av Kristoffer Kruken. [Review of Personal Name Studies by P.A. Munch, ed. by Kristoffer Kruken]. Namn och Bygd 105. 31–33.

Alhaug, Gulbrand. 2017. ”Oberstløitnant B.J. Petersen” og ”Stationsmester S. Lystad”. Forbokstav i staden for fullt fornamn – eit statussymbol på slutten av 1800-talet i Stange og Romedal. [‘Lieutenant Colonel B.J. Petersen’ and ‘Station Master S. Lystad’. Initials in place of full first names – a status symbol in the late 1800s in Stange and Romedal.] Gammalt frå Stange og Romedal. 73–93.

Helleland, Botolv, 2017 (Rec.): God ortnamnssed. Ortnamnsrådets handledning i namnvård (2016). Namn och bygd 105. S. 165–166

Helleland, Botolv. 2017. Dénominations d'après des noms de lieux étrangers en Norvège. [Place names in Norway named after places outside the country]. I: Gunnstein Axelberg & Inge Særheim (eds), Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. Proceedings of the 44th Symposium of NORNA in Caen 23-25 April 2014 (NORNA-rapporter 95.) 159–169.

Helleland, Botolv. 2017. Det språklege landsskapet langs Karls Johans gate i Oslo. Kva seier det om bruken av rommet, sendarar og mottakarar. [The linguistic landscape along Karl Johan’s Street in Oslo. A discussion of linguistic forms, content and intention]. I: Tom Schmidt & Inge Særheim (red. ), Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namnforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.–11. juni 2016. (NORNA-rapporter 96.) 97–116.

Knirk, Knirk. 2017. Kuli-steinen og landsnamnet Noreg. [The Kuli-stone and the toponym Noreg]. Namn og Nemne 34. 93–98.

Langekiehl, Atle Steinar. 2017. Det hypotetiske gårdsnavnet *Sukulrud i Spydeberg – onomastikk og primærkilder. [The hypotetical farm name *Sukulrud in Spydeberg – onomastics and primary sources]. Namn og Nemne 34. 99–115.

Lien, Rangvald. 2017. Bruse- i gards- og bruksnavn. [The first and byname Bruse in farm names]. Namn og Nemne 34. 117–134.

Nedrelid, Gudlaug. 2017. Munnlege kjelder i namnegranskinga. [Oral sources in onomastics]. I: Tom Schmidt & Inge Særheim (red. ), Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namnforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.–11. juni 2016. (NORNA-rapporter 96.) 157–168.

Nedrelid, Gudlaug. 2017. Nordisk namnerenessanse i norske førenamn. [A Nordic name renaissance in Norwegian first names.] (Scripta Neophilologica Posnaniensia. Vol. 17.) 21–235.

Pedersen, Aud-Kirsti. 2017. The transmission of toponyms in language shift societies. In: Socio-onomastics: The pragmatics of names, ed. by Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman. (Pragmatics & Beyond New Series 275). Amsterdam: John Benjamins. 22–44.

Sandnes, Berit. 2017. Old Scandinavian place-names in contact. I: Gunnstein Axelberg & Inge Særheim (eds), Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. Proceedings of the 44th Symposium of NORNA in Caen 23-25 April 2014 (NORNA-rapporter 95.) 229–239.

Schmidt, Tom: Hoel, Kåre. 2017: Bustadnavn i Østfold 16. Berg. [Settlement names in Østfold 16 (The municipality of) Berg]. Utgitt av Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo ved Tom Schmidt. Oslo: Novus forlag, 472 s.

Schybergson, Anita og Ole-Jørgen Johannessen. 2017. Nordiska fartygsnamn från 1800-talets första decennier i ett komparativt perspektiv. [Ship names from the first four decades of the nineteenth century. A Nordic comparison]. I: Tom Schmidt & Inge Særheim (red. ), Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namnforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.–11. juni 2016. (NORNA-rapporter 96.) 201–217.

Særheim, Inge, 2017: Sprette, Sprøtta og Springaren. Individualitet i skjergardsnamn. [Sprette, Sprøtta and Springaren: Individuality in coastal names.] Namn och bygd 105. S. 91–108.

Særheim, Inge. 2017. Coastal naming in areas with Norse influence in the North Atlantic Region. I: Gunnstein Axelberg & Inge Særheim (eds), Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. Proceedings of the 44th Symposium of NORNA in Caen 23-25 April 2014 (NORNA-rapporter 95.) 241–256.

Særheim, Inge. 2017. Kniven, Klemma og Knogane. Usamansette skjergardsnamn som skildrar individuelle eigenskapar. [Kniven, Klemma and Knogane. Uncompounded skerry names describing a characteristic feature of the site]. I: Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21-23 oktober 2015. Redigerade av Unni-Päivä Leino, Mona Forsskåhl, Gunilla Harling-Kranck, Sabina Jordan, Minna Nakari & Ritva Liisa Pitkänen. 278 s. (NORNA-rapporter 94.)147–158.

Særheim, Inge. 2017. Stadnamn som språk- og kulturhistoriske kjelder. Eit oversyn med nokre spørsmål og mogelege svar sett ut frå sørvestnorsk materiale. [Place-names as linguistic and cultural/historical sources. An overview with questions and possible answers seen from the perspective of south-western Norwegian material]. I: Tom Schmidt & Inge Særheim (red. ), Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namnforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.–11. juni 2016. (NORNA-rapporter 96.) 231–244.

Særheim, Inge. 2017. Ullandhaug – kva tyder namnet? [Ullandhaug – what is correct etymology?]. Frá haug ok heidni 2017. 35–38.

Sverige

Strandberg, Svante, 2017 (Rec.): Lennart Elmevik: Ortnamnsstudier i urval (2016). Namn och bygd 105. S. 163–165.

Ainiala, Terhi, Jørgensen, Bent & Nyström, Staffan, 2016 [tryckår 2017]: Storstadens språkliga dimension. Synpunkter på en stilistisk-retorisk analys av urbana ortnamn i Köpenhamn. Namn och Bygd 2016 [tryckår 2017]. S. 115–128.

Aldrin, Emilia, 2017: Creating identities through the choice of first names. I: Socio-onomastics. The pragmatics of names, ed. by Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman. S. 45-68. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Aldrin, Emilia, 2017: Ungdomars språkliga tilltal. En litteraturstudie. Studia anthroponymica Scandinavica 34 (2016). S. 101-122.

Aldrin, Emilia, 2017: Vad säger mitt namn om mig? En folkonomastisk studie av vuxnas syn på relationen mellan namn och identitet. I: Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016, red. av Tom Schmidt og Inge Særheim. (NORNA-rapporter 96.) S. 21-34. Uppsala: NORNA-förlaget.

Aldrin, Emilia, Davidsson, Helén, Gustafsson, Linnea, Langeblad, Michelle, Pagoldh, Maria, Trulsson, Julia och Vikström, Lisa, 2017: Socioonomastiska perspektiv på personnamn, djurnamn och företagsnamn - fem smärre studier. Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift 2017. S. 5-13.

Aldrin, Emilia, Mattfolk, Leila, Neumüller, Kristina, Nyström, Staffan & Vikstrand, Per. 2017: Nordisk namnforskning 2016. Litteraturkrönika. 2.6. Sverige. [Nordic name research 2016. Bibliographic summary for Sweden.] Namn och bygd 105. S. 148–156.

Andersson, Daniel & Edlund, Lars-Erik, 2017: Language and Space in Northern Spaces. Editorial. Journal of Northern studies 11:1. S. 7-9.

Andersson, Daniel, 2017: Ortnamnens funktioner i flerspråkiga områden. I: Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, red. av Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka under medv. av Thorsten Andersson. (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77. Nordsvenska 26.) S. 131-142. Umeå.

Andersson, Thorsten, 2016 [tryckår 2017]: *Skipalið – ett runsvenskt spökord. I: Namn och Bygd 104. S. 165.

Andersson, Thorsten, 2016 [tryckår 2017]: Dateringen av supradentalerna rn, rs, rt i Sverige. Ortnamnens bidrag. Namn och Bygd 104. S. 5–49.

Andersson, Thorsten, 2017: Tillbakablick. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2017. S. 15–18.

Andersson, Thorsten. 2017. Det förhistoriska Roden. [The prehistoric Roden.] Namn och bygd 105. S. 157–159.

Andersson, Thorsten. 2017. Lägerbovade. [The name Lägerbovade.] Namn och bygd 105. S. 160–161.

Andersson, Thorsten. 2017. Öninge, ett östgötskt bynamn. [Öninge, an Östergötland village name.] Namn och bygd 105. S. 7–13.

Björk, Simon Karlin. 2017. Särsö och personnamnet fisl. Sævarr. [Särsö and the personal name OIcel. Sævarr.] Namn och bygd 105. S. 85–90.

Devine, Josefine, 2017: Ubbe, Gök och Fjäder? Personnamn i ortnamn i Jämtland. I: Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016, red. av Tom Schmidt og Inge Særheim. (NORNA-rapporter 96.) S. 51–57. Uppsala: NORNA-förlaget.

Edlund, Lars-Erik, 2017: Ett Tusculum i norr. Ett och annat om nybyggesnamn i norra Sverige. I: Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, red. av Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka under medv. av Thorsten Andersson. (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77. Nordsvenska 26.) S. 117-129. Umeå.

Edlund, Lars-Erik, 2017: Ortnamn och identitetsprocesser. Diskussionen kring några samiska ortnamn i Västerbotten. I: Namn och identitet. Handlingar från NORNA:s 46:e symposium i Tammerfors den 21-23 oktober 2015, red. av Unni-Päivä Leino et al. (NORNA-rapporter 94.) S. 195-230. Uppsala.

Elmevik, Lennart, 2017: Gudinnenamnet Gná. [The name of the goddess Gná.] I: Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2016. S. 169–170.

Elmevik, Lennart, 2017: Primära bebyggelsenamn eller ursprungliga ägonamn? Ett debattinlägg. I: Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, red. av Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka under medv. av Thorsten Andersson. (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77. Nordsvenska 26.) S. 41-47. Umeå.

Elmevik, Lennart, 2017: Sagån. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2017. S. 19–21.

Falck-Kjällquist, Birgit, 2017: Bohusländska namn i främmande källor. I: Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016, red. av Tom Schmidt og Inge Særheim. (NORNA-rapporter 96.) S. 73–84. Uppsala: NORNA-förlaget.

Frändén, Märit, 2017: "Det är ju så vi alltid har uttalat det". Om ursprungliga och försvenskade uttal av några invandrade efternamn. Studia anthroponymica Scandinavica 34 (2016). S. 123-147.

Frändén, Märit, 2017: "En liten identitetsgrej" eller "bara en kod". Tankar om efternamn och identitet bland svenskar med finskspråkiga efternamn. I: Namn och identitet. Handlingar från NORNA:s 46:e symposium i Tammerfors den 21-23 oktober 2015, red. av Unni-Päivä Leino et al. (NORNA-rapporter 94.) S. 115-132. Uppsala.

Frändén, Märit, 2017: Hemmingsson och Thomsson. Lokalt vanliga svenska -son-namn. Studia anthroponymica Scandinavica 34 (2016). S. 81-99.

Fridell, Staffan, 2016 [tryckår 2017]: Torsvid. Namn och Bygd 104. S. 166.

Fridell, Staffan, 2017: Bygdeå, Lögdeå, Lögdö - och Lidhult. I: Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, red. av Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka under medv. av Thorsten Andersson. (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77. Nordsvenska 26.) S. 73-82. Umeå.

Fridell, Staffan, 2017: Finnveden, Lerike och Replösa. Tre småländska ortnamnsstudier. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2017. S. 23–38.

Göransson, Sölve, 2016 [tryckår 2017]: Lilla Horn och Degerhorn på Öland. En förväxlingshistoria. Namn och Bygd 104. S. 63–95.

Gustafsson, Linnea, 2017: Förnamn med klass: fonetisk ljudsymbolism i ett intersektionellt perspektiv. I: Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016, red. av Tom Schmidt og Inge Særheim. (NORNA-rapporter 96.) S. 85–96. Uppsala: NORNA-förlaget.

Gustafsson, Linnea, 2017: Kvinnlig intimitet och manlig solidaritet: Binamnens könade maktstrukturer. HumaNetten 38. S. 97-108. Tillgänglig: https://open.lnu.se/index.php/hn/article/view/766/686.

Gustafsson, Linnea, 2017: Moderna binamns konstruktion och funktion. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2017. S. 41–54.

Gustavsson, Linnea, 2017: Binamnens betydelse för identitetsskapandet. Exemplen ungdoms- och genusidentitet. I: Namn och identitet. Handlingar från NORNA:s 46:e symposium i Tammerfors den 21-23 oktober 2015, red. av Unni-Päivä Leino et al. (NORNA-rapporter 94.) S. 51-64. Uppsala.

Hagåsen, Lennart, 2017: Malstastenens nur i uika återigen. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2017. S. 57–69.

Hagåsen, Lennart, 2017: Sockennamnet Ilsbo i Hälsningland. [The parish name Ilsbo in Hälsingland.] Namn och bygd 105. S. 39–49.

Hagåsen, Lennart, 2017: Trösten - ett hälsingskt bynamn. I: Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, red. av Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka under medv. av Thorsten Andersson. (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77. Nordsvenska 26.) S. 83-96. Umeå.

Hagåsen, Lennart, 2017: Trösten - ett hälsingskt bynamn. I: Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, red. av Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka under medverkan av Thorsten Andersson. (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 77. Nordsvenska 26.) S. 83–96. Umeå. http://www.skytteanskasamfundet.se/webbutik/mellannorrland-i-centrum/

Hagström, Charlotte, 2017: Från Kim till Sara och tillbaka till Kim. Namn, adoption och identitet. I: Namn och identitet. Handlingar från NORNA:s 46:e symposium i Tammerfors den 21-23 oktober 2015, red. av Unni-Päivä Leino et al. (NORNA-rapporter 94.) S. 5-21. Uppsala.

Holm, Olof, 2017: Hälle, Hällne och fsv. *hændil. [Hälle, Hällne and OSw. *hændil.] Namn och bygd 105. S. 51–70.

Holm, Olof, 2017: Namnet Andersön i Storsjön i Jämtland - förhistoriskt eller medeltida? I: Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, red. av Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka under medv. av Thorsten Andersson. (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77. Nordsvenska 26.) S. 59-68. Umeå.

Idevall, Karin Hagren, 2017: Kön, sexualitet och nationalitet i nordiska namnlagar. En studie av normer och diskriminering. Studia anthroponymica Scandinavica 34 (2016). S. 61-80.

Källström, Magnus, 2017: Ett oläst namn på Igelastenen i Östertälje. Studia anthroponymica Scandinavica 34 (2016). S. 5-14.

Källström, Magnus, 2017: Ett svårlagt runstenspussel från S:t Per. Situne Dei (2017). S. 38–51.

Källström, Magnus, 2017: Fsv Ole och Olle - en betraktelse utifrån en nyfunnen runinskrift i Anga kyrka på Gotland. I: Studia anthroponymica Scandinavica 34 (2016). S. 15-24.

Källström, Magnus, 2017: Några runonomastiska bidrag av Anders Celsius. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2017. S. 71–87.

Källström, Magnus, 2017: Une, Karl och Ane. Tre föregivna personnamn på runstenen vid Selångers kyrkoruin (M 10). I: Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, red. av Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka under medv. av Thorsten Andersson. (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77. Nordsvenska 26.) S. 143-152. Umeå.

Källström, Magnus, 2017: Une, Karl och Ane. Tre föregivna personnamn på runstenen vid Selångers kyrkoruin (M 10). I: Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, red. av Lars-Erik Edlund & Elżbieta Strzelecka under medverkan av Thorsten Andersson. (Nordvenska 26. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77.) S. 143–152. Umeå. http://www.skytteanskasamfundet.se/webbutik/mellannorrland-i-centrum/

Leibring, Katharina & Nyström, Staffan, 2017: Svante Strandbergs skrifter. En bibliografi. Med en inledning av Thorsten Andersson. Sammanställd och redigerad av Katharina Leibring och Staffan Nyström. Uppsala: Ortnamnssällskapets i Uppsala.

Leibring, Katharina, 2017: "Bra namn borde rulla av tungan" Svenska tonåringars attityder till förnamn. I: Namn och identitet. Handlingar från NORNA:s 46:e symposium i Tammerfors den 21-23 oktober 2015, red. av Unni-Päivä Leino et al. (NORNA-rapporter 94.) S. 23-49. Uppsala.

Leibring, Katharina, 2017: Att göra namnlexikon - tankar kring några aktuella arbeten i Sverige. LexicoNordica 24(2017): Navn i nordiske ordbøger. S. 69-87.

Leibring, Katharina, 2017: Namn och nutidskänsla. Semantiska fält i nybildade efternamn. I: Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016, red. av Tom Schmidt og Inge Særheim. (NORNA-rapporter 96.) S. 133-145. Uppsala: NORNA-förlaget.

Leibring, Katharina, 2017: Namngivning [av jakthundar]. I: Jaktens historia i Sverige. Vilt, människa, samhälle, kultur, red. av Kjell Danell m.fl. S. 91. Stockholm: Liber.

Leibring, Katharina, 2017: Silkedocka och Generalen. Namn och dialektala benämningar på getter och bockar i Sverige. I: Geten i Sverige - kulturhistoriska och samtida perspektiv. Föredrag vid ett symposium i Uppsala den 20 november 2015, utg. av Katharina Leibring och Ingvar Svanberg. S. 71-84. Uppsala: ISOF.

Leibring, Katharina, 2017: Stort material om egennamn. [Om namn och Namnarkivet i Uppsala]. Svenskläraren 2017:3. S. 16-17.

Leibring, Katharina, 2017: Wilma, Sixten ja Stampe - lemmikkieläinten nimiä. Kieliviesti 2017:1. S. 10-12.

Löfdahl, Maria & Wenner, Lena, 2017: Från Ebbes hörna till Alsalam moské. En studie av det språkliga landskapet i en del av Göteborg. I: Namn och identitet. Handlingar från NORNA:s 46:e symposium i Tammerfors den 21-23 oktober 2015, red. av Unni-Päivä Leino et al. (NORNA-rapporter 94.) S. 231-253. Uppsala.

Löfdahl, Maria, Neumüller, Kristina & Ryman, Lennart, 2016 [tryckår 2017]: Nordisk namnforskning 2015. Sverige. I: Namn och Bygd 104. S. 157-164.

Löfdahl, Maria, Tingsell, Sofia & Wenner, Lena, 2017: Möten, motstånd och gränser - flerspråkiga namnstrategier. I: Svenskans beskrivning. 35, Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten Göteborg 11-13 maj 2016, red. av Sköldberg, Emma, Andréasson, Maia, Adamsson Eryd, Henrietta, Lindahl, Filippa, Lindström, Sven, Prentice, Julia & Sandberg, Malin. S. 189-200. Göteborgs universitet.

Löfdahl, Maria; 2017: Från Bellevue till Halabja. En studie av det språkliga landskapet runt Bellevue marknad. [From Bellevue to Halabja: A study of the linguistic landscape around Bellevue Market.] Namn och bygd 105. S. 109–132.

Lundström, Ulf, 2017: Elementet stav i norrländska bebyggelsenamn. I: Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, red. av Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka under medv. av Thorsten Andersson. (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77. Nordsvenska 26.) S. 97-116. Umeå.

Mattfolk, Leila, 2017: Attitudes towards globalized company names. I: Socio-onomastics. The pragmatics of names, ed. by Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman. S. 165-181. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Nilsson, Leif & Torensjö, Annette, 2017: Place names as intangible cultural heritage - The example of Sweden. I: Place names as intangible cultural heritage. International Scientific Symposium, Firenze [Florence] - Italy, 26th - 27th March 2015, ed. by Andrea Cantile and Helen Kerfoot. Firenze: IGMI (The Italian Geographic Military Institute).

Nordlinder, Eva & Söderberg, Eva, 2017: Från Frostmofjället till Istermyrträsk. Orter och platser i barnlitteraturen. I: Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, red. av Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka under medv. av Thorsten Andersson. (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77. Nordsvenska 26.) S. 153-166. Umeå.

Nyman, Eva, 2017 (Rec.): Kåre Hoel: Bustadnavn i Østfold 14. Borge, Glemmen og Fredrikstad. Utg. Av Institutt for lingvistiske og nordiska studier, Universitetet i Oslo, ved Tom Schmidt (2015). Namn och bygd 105. S. 169–172.

Nyman, Eva, 2017 (Rec.): Kåre Hoel: Bustadnavn i Østfold 14. Skjeberg. Utg. Av Institutt for lingvistiske og nordiska studier, Universitetet i Oslo, ved Tom Schmidt (2016). Namn och bygd 105. S. 169–172.

Nyman, Eva, 2017: Ortnamn som källor till de nordiska språkens äldre historia. Några exempel. I: Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016, red. av Tom Schmidt og Inge Særheim. (NORNA-rapporter 96.) S. 169-179. Uppsala: NORNA-förlaget.

Nyström, Staffan, 2017 (Rec.): Mats Wahlberg (red.): Svenskt ortnamnslexikon. Utarbetat inom Institutet för språk och folkminnen och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 2 reviderade uppl. (2016). Namn och bygd 105. S. 189–190.

Petrulevich, Alexandra, 2017 (Rec.): Gulbrand Alhaug & Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg (2015). Namn och bygd 105. S. 177–178.

Petrulevich, Alexandra, 2017: "Utländskt", "inhemskt" och ortnamnsanpassning. Finns det universella anpassningsprinciper? Namn og nemne 34. S. 67-91. Tillgänglig via: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-341749

Pihl, Elin, 2017 (Rec.): Olof Karsvall: Utjordar och ödegårdar. En studie i retrogressiv metod (2016). Namn och bygd 105. S. 173–175

Roeck-Hansen, Birgitta, 2017: Husabyar, järn och den tidiga sveastenen. [Husaby places, iron and the early Svear state.] Namn och bygd 105. S. 71–83.

Ryman, Lennart, 2017: Vad gör Sveriges medeltida personnamn i Finland? I: Namn och identitet. Handlingar från NORNA:s 46:e symposium i Tammerfors den 21-23 oktober 2015, red. av Unni-Päivä Leino et al. (NORNA-rapporter 94.) S. 185-193. Uppsala.

Ryman, Lennart, 2017: Vad gör Sveriges medeltida personnamn i Jämtland, Härjedalen och Bohuslän? I: Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016, red. av Tom Schmidt og Inge Særheim. (NORNA-rapporter 96.) S. 193-199. Uppsala: NORNA-förlaget.

Samuelsson, Jan, 2017: Vidar, Bore och Engelbrecht. Om historiebruket i svensk skidåkning vid förra sekelskiftet. I: Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, red. av Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka under medv. av Thorsten Andersson. (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77. Nordsvenska 26.) S. 167-178. Umeå.

Strandberg, Svante, 2016 [tryckår 2017]: Fiskeris och Flantsås. Namn och Bygd 104. S. 167.

Strandberg, Svante, 2017 (Rec.): Albrecht Greule: Deutsches Gewässernamenbuch. Etymologie der Gewässernamen und der dazugehörigen Gebiets-, Siedlungs- und Flurnamen. Unter Mitarbeit von Sabine Hackl-Röβler (2014). Namn och bygd 105. S. 167–169.

Strandberg, Svante, 2017 (Rec.): Det medeltida Sverige 2. Södermanland 5. Oppunda härad. (Av Kaj Janzon). Namn och bygd 105. S. 175–176.

Strandberg, Svante, 2017: Bjudby i Blacksta. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2017. S. 89-95.

Strandberg, Svante, 2017: Hofva siö. Lejondalssjöns gamla namn. [Hofva siö. The old name for Lejondalssjön.] I: Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2016. S. 197–204.

Strandberg, Svante, 2017: Kesebo i Lerbo. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2017. S. 97-101.

Strandberg, Svante, 2017: Sonfjället. I: Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, red. av Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka under medv. av Thorsten Andersson. (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77. Nordsvenska 26.) S. 49-57. Umeå.

Strandberg, Svante, 2017: Töle i Björnlunda. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2017. S. 103-106.

Svensson, Ola, 2017: Names, place and space. Visualising the landscape of Sösdala. I: The Sösdala horsemen - and the equestrian elite of fifth century Europe, ed. C. Fabech, & U. Näsman. (Jutland Archaeological Publications vol. 99) Aarhus Universitetsforlag. S. 64-75.

Vikstrand, Per, 2017: De jämtländska sockennamnen Marby och Marieby. I: Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, red. av Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka under medv. av Thorsten Andersson. (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77. Nordsvenska 26.) S. 69-72. Umeå.

Vikstrand, Per, 2017: Gudheim in Västergötland, Sweden. Namn och bygd 105. S. 15–37.

Wahlberg, Mats, 2017: Personnamnsskicket i några skånska släkter under 1800-talet, särskilt kvinnornas efternamnsbruk. I: Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016, red. av Tom Schmidt og Inge Særheim. (NORNA-rapporter 96.) S. 245-260. Uppsala: NORNA-förlaget.

Waldispühl, Michelle, 2017: Flerspråkiga medeltida pilgrimer? En kontaktonomastisk pilotstudie av de nordiska personnamnen från Reichenau. I: Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016, red. av Tom Schmidt og Inge Særheim. (NORNA-rapporter 96.) S. 261-276. Uppsala: NORNA-förlaget

† Huldén, Lars, 2016 [tryckår 2017]: Tölö, stadsdel i Helsingfors, och några andra namn på Töl-. Namn och Bygd 104. S. 97–114.

År: 2016

År: 2015

Danmark

Albris, Sofie Laurine & Krister Vasshus. 2015. T – Tyr. [T – The god’s name Tyr.] Bent Jørgensen & Bo Nissen Knudsen (red.), Bentes ABC. Et lykønskningsskrift til Bente Holmberg på 70-års dagen 26. marts 2014 fra venner og kolleger på Nordisk Forskningsinstitut. 34-35. http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/bentesabc/Bentes_ABC.pdf

Albris, Sofie Laurine. 2015. Navnedannelser på -lev og jernalderens samfundsstruktur. En diskussion om navnetypens forhold til yngre jernalders centralpladser. [The generic -lev and Iron Age society. A discussion of the relation between the name type and central places.] Emilia Aldrin, Linnea Gustafsson, Maria Löfdahl & Lena Wenner (red.), Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6–8 november 2013. (NORNA-rapporter 92.) 9-35. Uppsala: NORNA-förlaget.

Albris, Sofie Laurine. 2015. Navngivning og bebyggelsesforandring. Nybøl og et arkæologisk perspektiv på stednavnes tilblivelse og død [Naming and changes in settlement. The place-name type Nybøl and an archaeological view-point on how place-names are formed and disappear.] Birgit Eggert & Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.), Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. (NORNA-rapporter 91.) Bind 2, 25-40. Uppsala: NORNA-förlaget.

Bechsgaard, Katrine Kehlet. 2015. Forskelle inden for navngivning af børn i Danmark. Om Pierre Bourdieus begreber som teoretisk baggrund for en undersøgelse af forældres navnevalg [Variation in naming of children in Denmark. On Pierre Bourdieu's concepts as theoretical background for a study in parents’ choice of names.] Birgit Eggert & Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.), Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. (NORNA-rapporter 91.) Bind 1, 29-39. Uppsala: NORNA-förlaget.

Bechsgaard, Katrine Kehlet. 2015. H – Holmberg. [H – The surname Holmberg.] Bent Jørgensen & Bo Nissen Knudsen (red.), Bentes ABC. Et lykønskningsskrift til Bente Holmberg på 70-års dagen 26. marts 2014 fra venner of kolleger på Nordisk Forskningsinstitut.16-17. http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/bentesabc/Bentes_ABC.pdf

Bechsgaard, Katrine Kehlet. 2015. Hvorfor skal barnet hedde sådan? En undersøgelse af motiver bag valg af børnenavne og social variation i forhold til navnevalg. [Why do we name our children as we do? A study of motives behind the choices of names for children and the social variation of naming.] 203 s. Ph.d.-afhandling, Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Bjørn, Maria Mølgaard. 2015. Danmark – et bjergrigt land? Om topografisk stednavneforskning og bebyggelsesnavne med efterleddet -bjerg [Denmark – a mountainous country? – on topographical place-name research and settlement names in -bjerg ‘mountain, elevation’ in central Jutland.] Birgit Eggert & Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.), Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. (NORNA-rapporter 91.) Bind 2, 41-57. Uppsala: NORNA-förlaget.

Christensen, Lisbeth Eilersgaard. 2015 (Rec.). Sofie Laurine Albris: At bo, at benævne. Arkæologi og stednavne i jernalderens og vikingetidens landskab. Eksempler fra Sydvestsjælland. [To dwell, to name. Archaeology and place-names in Iron Age and Viking Age landscapes. Cases from Southwestern Zealand.] (Navnestudier 41.) 351 s. København: Museum Tusculanums Forlag. KUML 2015, s. 275-277.

Christensen, Lisbeth Eilersgaard. 2015. Stednavne og arkæologi omkring Jelling i Østjylland. [Place-names and archaeology round Jelling in eastern Jutland.] Birgit Eggert & Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.), Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. (NORNA-rapporter 91.) Bind 2, 59-80. Uppsala: NORNA-förlaget.

Christensen, Lisbeth Eilersgaard. 2015. Stednavne omkring Ringe. [Place-names in the surroundings of the town of Ringe]. Ræthingeposten 2015, 12-18.

Dalberg, Vibeke og Rob Rentenaar. 2015 (Rec.). Names and identities. Botolv Helleland, Christian-Emil Ore og Solveig Wikstrøm (eds.). 284 s. Oslo: University of Oslo 2012. (Oslo studies in language 4(2).), http://www.journals.uio.no/osla. Namn och bygd 102 [2014], 260-62.

Dam, Peder. 2015. Bebyggelser og stednavnetyper. [Settlements and place-name types.] (Navnestudier 44.) 333 s. København: Museum Tusculanums Forlag.

Danielsen, Martin Sejer. 2015. Højerup Kirke. [Højerup Church.] Månedens navn i maj på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/hoejerup_kirke/

Eggert, Birgit & Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.) 2015. Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. [Names and borders – The borders between names. Proceedings from The 15th Nordic Name Research Congress in Askov from the 6th to the 9th of June 2012.] (NORNA-rapporter 91.) 2 bind, 542 s. Uppsala: NORNA-förlaget.

Eggert, Birgit & †Eva Brylla. 2015. NORNA:s personnamnsterminologiprojekt/NORNAs personnavneterminologiprojekt: Projektets historia/Projektets historie. [The project Nordic anthroponymical teminology: the history of the project.] Birgit Eggert & Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.), Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. (NORNA-rapporter 91.) Bind 1, 259-262. Uppsala: NORNA-förlaget.

Eggert, Birgit. 2015 (Rec.). Namn på stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012. [All names great and small. A tribute to Staffan Nyström, December 11, 2012.] (Skrifter utg. av Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala. Ser. B:12.) Katharina Leibring (huvudred.), Leif Nilsson, Annette C. Torensjö & Mats Wahlberg (red.), 340 s. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 2012. Namn och bygd 102 [2014], 264-268.

Eggert, Birgit. 2015. B – Bente. [B – The feminine name Bente.] Bent Jørgensen & Bo Nissen Knudsen (red.), Bentes ABC. Et lykønskningsskrift til Bente Holmberg på 70-års dagen 26. marts 2014 fra venner of kolleger på Nordisk Forskningsinstitut. 5-6. http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/bentesabc/Bentes_ABC.pdf

Eggert, Birgit. 2015. Broder, Fedder og Elmigret: Personnavne med sønderjyske særtræk [Broder, Fedder and Elmigret: Characteristic features in Southern Jutland Personal names.] Sønderjysk Månedsskrift 5. 171-175.

Eggert, Birgit. 2015. Jensen [The family name Jensen]. Månedens navn i september på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/jensen/

Eggert, Birgit. 2015. L – Langelænder. [L – inhabitant names for food products.] Bent Jørgensen & Bo Nissen Knudsen (red.), Bentes ABC. Et lykønskningsskrift til Bente Holmberg på 70-års dagen 26. marts 2014 fra venner of kolleger på Nordisk Forskningsinstitut. 22-23. http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/bentesabc/Bentes_ABC.pdf

Fellows-Jensen, Gillian. 2015 (Rec.). Boel Jepson: English Place-Name Elements Relating to Boundaries. 255 s. Lund: Lund University 2011. Journal of the English Place-Name Society 46 [2014], 94-96.

Fellows-Jensen, Gillian. 2015. Danske navnetypers overskridelse af Danelagsgrænsen. [The transgression by Danish name-types of the Danelaw boundary.] Birgit Eggert & Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.), Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. (NORNA-rapporter 91.) Bind 2, 81-95. Uppsala: NORNA-förlaget.

Fellows-Jensen, Gillian. 2015. Looking even more closely at the Nordic element in East Anglian place-names, Nomina 37 [2014], 143-158.

Fellows-Jensen, Gillian. 2015. The Manx Place-name Evidence. Sean Duffy and Harald Mytum (ed.) A New History of the Isle of Man, Volume III. The Medieval Period 1000-1406. 257-280. Liverpool.

Fellows-Jensen, Gillian. 2015. Through a glass darkly: some sidelights on Viking influence on personal names and place-names in Ireland. Howard B. Clarke & Ruth Johnson (ed.). The Vikings in Ireland and Beyond: before and after the Battle of Clontarf. 268-283. Dublin.

Fellows-Jensen, Gillian. 2015. Æ – ordet og bogstavet. [The letter and word Æ.] Bent Jørgensen & Bo Nissen Knudsen (red.), Bentes ABC. Et lykønskningsskrift til Bente Holmberg på 70-års dagen 26. marts 2014 fra venner of kolleger på Nordisk Forskningsinstitut. 46-47. http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/bentesabc/Bentes_ABC.pdf

Gammeltoft, Peder, Johnny G.G. Jakobsen og Søren M. Sindbæk. 2015. Vikingetidens bebyggelse omkring Kattegat og Skagerrak. Et forsøg på kortlægning. [Viking Age settlement around Kattegat and Skagerrak. An attempt at mapping.] Anne Pedersen og Søren M. Sindbæk (red.), Et fælles hav – Skagerak og Kattegat i Vikingetiden. København: Nationalmuseet. 6-23. http://nordligeverdener.natmus.dk/fileadmin/user_upload/temasites/nordli...

Gammeltoft, Peder. 2015. Borgring – The Battle over a Name: Special Feature - Geographical Names as Cultural Heritage. United Nations Group of Experts on Geographical Names Information Bulletin, 48, 5-6.

Gammeltoft, Peder. 2015. I skellet mellem tolkning og fortolkning – Et forsøg på at deklarere stednavnetolkninger [Open interpretations – An attempt at labelling how place-names are interpreted.] Birgit Eggert & Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.), Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. (NORNA-rapporter 91.) Bind 1, 205-216. Uppsala: NORNA-förlaget.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig, Peder Gammeltoft & Søren M. Sindbæk. 2015, se under Gammeltoft, Peder.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2015. Brugge (eller Brygge) [The place-name Brugge (or Bruges).] Månedens navn i oktober på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/brugge/

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2015. Fra Leangasi til Kalvehave via Skåningehavn. Onomastisk opklaring af et eksotisk stednavnebelæg. [From Leangasi to Kalvehave via Skåningehavn. Onomastic identification of an exotic place-name form.] Namn och Bygd 102 [2014], 223-225.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2015. Mørkøv [The place-name Mørkøv.] Månedens navn i februar på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/moerkoev/

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2015. Rekonstruktion af middelalderens sognegrænser. Overvejelser baseret på casestudies fra Nordvestsjælland og Falster [Reconstructing medieval parish borders – Considerations based on case studies from north-west Sjælland and Falster.] Birgit Eggert & Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.), Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. (NORNA-rapporter 91.) Bind 2, 97-122. Uppsala: NORNA-förlaget.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2015. Z – Zeus. [Z – The god’s name Zeus.] Bent Jørgensen & Bo Nissen Knudsen (red.), Bentes ABC. Et lykønskningsskrift til Bente Holmberg på 70-års dagen 26. marts 2014 fra venner of kolleger på Nordisk Forskningsinstitut. 44-46. http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/bentesabc/Bentes_ABC.pdf

Jørgensen, Bent & Bo Nissen Knudsen (red.). 2015. Bentes ABC. Et lykønskningsskrift til Bente Holmberg på 70-års dagen 26. marts 2015 fra venner og kolleger på Nordisk Forskningsinstitut. [Bente’s ABC. Greetings to Bente Holmberg on her 70th birthday March 26th 2015.] http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/bentesabc/Bentes_ABC.pdf

Jørgensen, Bent, Birgit Eggert & Rikke S. Olesen. 2015, se under Eggert, Birgit.

Jørgensen, Bent. 2015 (Rec.). Per Vikstrand: Järnålderns bebyggelsenamn. Om bebyggelsenamnens uppkomst och ålder i Mälarlandskapen. [Settlement-names from the Iron Age. On the origin and age of settlement-names in the Lake Mälaren area of Sweden.] 232 s. Uppsala 2013. (Skrifter utg. av Institutet för språk och folkminnen. Namnarkivet i Uppsala. B:13.). Namn och bygd 103, 172-175.

Jørgensen, Bent. 2015. Allehelgensgade. [All Saints’ Road.] Månedens navn i november på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/allehelgensgade/

Jørgensen, Bent. 2015. Kongeåen og Sønderjylland. Sprog og navne i Sønderjylland og Askov Højskoles rolle inden for dansk sprogforskning [Kongeåen and South Jutland. Language and names in South Jutland and the role played within Danish linguistics by Askov Højskole.] Birgit Eggert & Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.), Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. (NORNA-rapporter 91.) Bind 1, 15-27. Uppsala: NORNA-förlaget.

Jørgensen, Bent. 2015. Musse Stilunder. [The word and place-name element Stilunder.] Namn och Bygd 102 [2014], 77-82.

Jørgensen, Bent. 2015. N – Navn. [N – Name.] Bent Jørgensen & Bo Nissen Knudsen (red.), Bentes ABC. Et lykønskningsskrift til Bente Holmberg på 70-års dagen 26. marts 2014 fra venner of kolleger på Nordisk Forskningsinstitut. 24-25. http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/bentesabc/Bentes_ABC.pdf

Jørgensen, Bent. 2015. Norsk navneforskning i frit fald. Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag. 61/62. 10.

Jørgensen, Bent. 2015. P – Pseudonym. [P – The Pseudonym.] Bent Jørgensen & Bo Nissen Knudsen (red.), Bentes ABC. Et lykønskningsskrift til Bente Holmberg på 70-års dagen 26. marts 2014 fra venner of kolleger på Nordisk Forskningsinstitut. 27-28. http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/bentesabc/Bentes_ABC.pdf

Jørgensen, Bent. 2015. Retrospektion. Slutning om ældre bebyggelsesforhold på grundlag af yngre navnemateriale. Namn och bygd 103, 35-51.

Jørgensen, Bent. 2015. S – Svanemøllen. [S – The place-name Svanemøllen.] Bent Jørgensen & Bo Nissen Knudsen (red.), Bentes ABC. Et lykønskningsskrift til Bente Holmberg på 70-års dagen 26. marts 2014 fra venner of kolleger på Nordisk Forskningsinstitut. 33-34. http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/bentesabc/Bentes_ABC.pdf

Jørgensen, Bent. 2015. Udby. [The place-name Udby.] Månedens navn i april på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/udby/

Jørgensen, Bent. 2015. Y – Ydun. [Y – The name of the goddess Ydun.] Bent Jørgensen & Bo Nissen Knudsen (red.), Bentes ABC. Et lykønskningsskrift til Bente Holmberg på 70-års dagen 26. marts 2014 fra venner of kolleger på Nordisk Forskningsinstitut. 43-44. http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/bentesabc/Bentes_ABC.pdf

Knudsen, Bo Nissen & Bent Jørgensen. 2015, se under Jørgensen, Bent.

Knudsen, Bo Nissen & Line Sandst. 2015, se under Sandst, Line.

Knudsen, Bo Nissen. 2015. Danske stednavne på den digitale vej. Status på DigDag-projektet og digitaliseringen af Danmarks Stednavne. [Danish place-names on the road to the digitisation of the series Danmarks Stednavne (Place-names of Denmark).] Birgit Eggert & Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.), Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. (NORNA-rapporter 91.) Bind 1, 245-257. Uppsala: NORNA-förlaget.

Kællerød, Lars-Jakob Harding. 2015. Elvis [The masculine name Elvis.] Månedens navn i januar på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/elvis/

Kællerød, Lars-Jakob Harding. 2015. Lucia [The saint’s name Lucia.] Månedens navn i december på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/lucia/

Nielsen, Michael Lerche. 2015. Apollo. [The personal name Apollo.] Månedens navn i juli på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/apollo/

Nielsen, Michael Lerche. 2015. Høstvej [The road-name Høstvej ‘Harvest road’]. Månedens navn i august på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/hoestvej/

Nielsen, Michael Lerche. 2015. V – Viking. [V – Viking (and the ship-type snekke).] Bentes ABC. Et lykønskningsskrift til Bente Holmberg på 70-årsdagen 26. marts 2015 fra venner og kolleger på Nordisk Forskningsinstitut, red. Bent Jørgensen & Bo Nissen Knudsen. 37-40. http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/bentesabc/Bentes_ABC.pdf

Olesen, Rikke S. & Birgit Eggert under medvirken af Bent Jørgensen. 2015, se under Eggert, Birgit.

Olesen, Rikke Steenholt. 2015 (Rec.). Namn på stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012. [All names great and small. A tribute to Staffan Nyström, December 11, 2012.] (Skrifter utg. av Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala. Ser. B:12.) Katharina Leibring (huvudred.), Leif Nilsson, Annette C. Torensjö & Mats Wahlberg (red.), 340 s. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 2012. Studia Anthroponymica Scandinavica, Vol. 32, s. 212-216.

Olesen, Rikke Steenholt. 2015. Bemærkninger om kvindenavnet Leudo og den amager-hollandske navneskik. [Comments on the feminine name Leudo and Amager-Dutch naming practice.] MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus. Vol. 15, 271-283.

Olesen, Rikke Steenholt. 2015. Nordisk namnforskning 2013. Litteraturkrönika. 2.1. Danmark. [Nordic name research 2013. Bibliographic summary for Denmark.] Namn och Bygd 102 [2014], 187-190.

Olesen, Rikke Steenholt. 2015. Nordisk namnforskning 2014. Litteraturkrönika. 2.1. Danmark. [Nordic name research 2014. Bibliographic summary for Denmark.] Namn och Bygd 103, 104-107.

Olesen, Rikke Steenholt. 2015. R – Ristinge. [R – The town-name Ristinge.] Bent Jørgensen & Bo Nissen Knudsen (red.), Bentes ABC. Et lykønskningsskrift til Bente Holmberg på 70-års dagen 26. marts 2014 fra venner of kolleger på Nordisk Forskningsinstitut. 31-32. http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/bentesabc/Bentes_ABC.pdf

Olesen, Rikke Steenholt. 2015. Torplette Bord. [The road-name Torplette Table.] Månedens navn i juni på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/torplette_bord/

Pedersen, Inge Lise. 2015. Fra abraham til tsukahara. Nogle betragtninger om eponymer. Danske talesprog. 15. Tilegnet Asgerd Gudiksen. 26-42.

Sandst, Line & Bo Nissen Knudsen. 2015. M – Musikbyen. [M – The unofficial urban name Musikbyen.] Bent Jørgensen & Bo Nissen Knudsen (red.), Bentes ABC. Et lykønskningsskrift til Bente Holmberg på 70-års dagen 26. marts 2014 fra venner of kolleger på Nordisk Forskningsinstitut. 23-24. http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/bentesabc/Bentes_ABC.pdf

Sandst, Line. 2015. By. Rum. Grænse. Et forstudium af sproglige byer-i-byen [City. Space. Border. A preliminary study of linguistic cities-within-cities.] Birgit Eggert & Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.), Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. (NORNA-rapporter 91.) Bind 2, 199-217. Uppsala: NORNA-förlaget.

Sandst, Line. 2015. Københavns onomastiske landskab: konventioner, diskurser og grammatik. [The onomastic landscape of Copenhagen: conventions, discussions and grammar.] MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus. Vol. 15, 343-344.

Sindbæk, Søren M., Johnny G. G. Jakobsen & Peder Gammeltoft. 2015, se under Gammeltoft, Peder.

Vasshus, Krister & Sofie Laurine Albris. 2015, se under Albris, Sofie Laurine.

Vogt, Susanne. 2015. Rochegune (og Flemming). [Rochegune (and Flemming): Personal names in theatre plays.] Månedens navn i marts på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/rochegune/

Färöarna

Johansen, Anfinnur. 2015. Fólkanavnahagtøl fyri ár 2014. [Statistics of personal names in 2014]. Erling Isholm (red.), Álmanakkin 2016. Tórshavn 2015. 410-411.

Finland

Ainiala, Terhi & Gustavsson, Pamela. 2015. Nordisk namnforsking 2013. Finland. [Nordic onomastics. Finland.] - Namn och bygd 102 [2014], 191-196.

Ainiala, Terhi, Hanna Lappalainen & Jani Vuolteenaho. 2015. "Vanha" ja "uusi" kontrastien ilmentäjinä ja kategorisoinnin keinoina. Tapaustutkimus Helsingin vuosaarelaisten nimeämiskäytännöistä. ["Old" and "new" as means of describing contrasts and categorizations. A case study of naming practices among Vuosaari-inhabitants in Helsinki.] - Sorjonen, Marja-Leena, Anu Rouhikoski & Heini Lehtonen (red.), Helsingissä puhuttavat suomet. Kielen indeksisyys ja sosiaaliset suhteet, 360-402. Helsinki: SKS.

Ainiala, Terhi. 2015. Att identifiera platser och diskutera namn: bruket av ortnamn i samtal. [Identifying places and discussing names: the use of toponyms in a conversation.] - Birgit Eggert & Rikke S. Olesen (red.), Navne og skel - Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012, s. 11-24. NORNA-rapporter 91, 2. Uppsala: NORNA-förlaget.

Ainiala, Terhi. 2015. Identifying places and discussing names: the use of toponyms in a conversation. - Betina Schnabel-Le Corre & Jonas Löfström (red.), Challenges in synchronic toponymy / Défis de la toponymie synchronique, 33-45. Francke A. Verlag.

Ainiala, Terhi. 2015. Kuka keksi Suomi-nimen maallemme? [Who invented the name Suomi for our country?] - Tuomas Kaseva, Touko Kauppinen & Juha Merimaa (red.), Ovatko kaikki esineet olleet joskus märkiä ja 127 muuta kiperää kysymystä, joihin saadaan viisas vastaus, 149. Helsinki: HS Kirjat.

Ainiala, Terhi. 2015. Recension [Johanna Virkkula 2014: First name choices in Zagreb and Sofia.] - Studia anthroponymica Scandinavica 32, 232-233.

Ainiala, Terhi. 2015. Saamen kielten paikannimet vähemmistö-enemmistö-suhteiden kuvaajina. [Saami place names reflecting minority-majority relations.] Recension: Taarna Valtonen 2014. - Tieteessä tapahtuu 6/2015, 66-68.

Blomqvist, Marianne. 2015. Flyktbok avslöjar estlandssvenskarnas namnbruk. [Book tells about Estonian Swedes name use.] (Recension: Margareta Hammerman (red.). Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön. Flyktberättelser och namnförteckning över anlända 1940-1945. Stockholm 2014. - Kustbon 3/2015, 22-23.

Blomqvist, Marianne. 2015. Kappsäcken, Lemmenkuja, Konstantintorget: om ortnamn i Vasa förr och nu. [Kappsäcken, Lemmenkuja, Konstantintorget: about place names in Vasa now and before.] then. - Harry Lönnroth & Liisa Laukkanen (red.): Vaasa kieliyhteisönä. Näkökulmia kaksikielisen kaupungin monikielisyyteen. Vasa som språkgemenskap. Perspektiv på den tvåspråkiga stadens flerspråkighet, 57-90..

Eskola, Ksenia. 2015. Kansainvälinen, suomalainen vai venäläinen? Nimivalinnat Suomen 2000-luvun suomalais-venäläisissä perheissä. [International, Finnish or Russian? Name selection in Russian-Finnish families in Finland in the 2000s.] - Sananjalka 57, 86-105.

Hakala, Ulla, Sjöblom, Paula & Kantola, Satu-Päivi. 2015. Toponyms as carriers of heritage: implications for place branding, 263-275. Journal of Product & Brand Management 24:3.

Harju-Autti, Marketta. 2015. Historian jälkiä paikannimissä. [Historiska spår i ortnamn.] - Vesa Puuronen (red.), Elämää Yläkemijoen kylissä, 51-66.

Heikkilä, Mikko. 2015. Iidesjärvi ja Iisalmi pisteenä Iin päälle - tutkielma Suomen Ii-alkuisten paikannimien alkuperästä ja suhteesta lapinraunioihin. [Study of Finnish place names beginning with Ii and about their relation to cairns.] - Muinaistutkija 3/2015, 30-48.

Kallio, Petri. 2015. The Baltic and Finnic names of the River Gauja. - Santeri Junttila (red.), Contacts between the Baltic and Finnic languages, 38-48. (Uralica Helsingiesia 7.) Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

Kepsu, Saulo. 2015. Prototoponymica. Nimenanto Pohjois-Savossa eräkaudella. [Prototoponymica. Name giving in Northern Savo during the hunting era.] - Virittäjä 119, 267-278.

Kotilainen, Sofia. 2015. The Realisation of Language Legislation in Late-19th-Century Finland. - Ihalainen, Pasi, Halonen, Mia & Saarinen, Taina (red.), Language Policies in Finland and Sweden. Interdisciplinary and multi-sited comparisons, 147-170. Bristol – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters.

Kotilainen, Sofia. 2015. Who sets the norms of naming? Traditional naming practices in agrarian Finland and onomastic legislation. - Onoma 47 [2012], 137-161.

Kyytsönen, Sini. 2015. Karuselli, Kieputin ja Vekkula - Linnanmäen laitteiden nimet. [Names of rides at the Linnanmäki amusement park.] - Kielikello 2/2015, 18-21.

Männistö, Marjut. 2015. Vaasan paikannimet ajan ja paikan kuvaajina. [Vaasa place names describe time and place.] - Harry Lönnroth & Liisa Laukkanen (red.), Vaasa kieliyhteisönä. Näkökulmia kaksikielisen kaupungin monikielisyyteen. Vasa som språkgemenskap. Perspektiv på den tvåspråkiga stadens flerspråkighet, Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 304, 41-56. Vaasa: Vaasan yliopisto. http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-589-3.pdf

Mattfolk, Leila & Östman, Jan-Ola. 2015. Fonologiska konstruktioner i företagsnamn. [Phonological constructions in company names.] - Caroline Sandström, Ilse Cantell, Eija-Riitta Grönros, Pirkko Nuolijärvi & Eivor Sommardahl (red.), Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden, 305-324. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk39/antologi2015.pdf

Mattfolk, Leila & Ritva Liisa Pitkänen. 2015. Språkkontakt i ortnamn. [Linguistic contact in place names.] - Språkbruk 1/2015, 29-34.

Mattfolk, Leila. 2015. Anna-Lena och Jan-Erik - en namntrend i svacka. [Anna-Lena and Jan-Erik - a name trend in hollow.] - Yliopiston nimipäiväalmanakka 2016 - Universitetets namnsdagsalmanacka 2016, 67-75.

Nakari, Minna. 2015. Finländska kvinnors namnfraser som uttryck för social tillhörighet i historiskt material. [Finnish women's name phrases as expression for social status in historical sources.] - Birgit Eggert & Rikke S. Olesen (red.), Navne og skel - Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012, 105-117. NORNA-rapporter 91, 2. Uppsala: NORNA-förlaget.

Nakari, Minna. 2015. På jakt efter innovationer i skogsfinnarnas tillnamnsbruk. [Searching for innovative name patterns among the Forest Finns.] - Innovationer i Namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. Red. av. E. Aldrin, L. Gustafsson, M. Löfdahl & L. Wenner. NORNA-rapporter 92, 168-177.

Onkamo, Ulla &Paikkala, Sirkka. 2015. Viranomaisten ja palveluiden nimet. [Names of authorities and services.] - Kielikello 2, 26.

Onkamo, Ulla. 2015. Ammatillisten oppilaitosten nimet. [Names of educational institutions.] - Kielikello 2/2015, 22-25.

Onkamo, Ulla. 2015. Japanilaisten nimien kirjoittaminen ja ääntäminen. (Writing and pronouncing Japanese names.] - Kielikello 4, 40.

Paikkala, Sirkka. 2015. Heikkilä - Heikel - Heikinheimo. Förfinskningen av släktnamn på 1800-talet och i början av 1900-talet. [Heikkilä - Heikel - Heikinheimo. Making Finnish forms of surnames at the 19th century and in the beginning of the 20th century.] -Släktforskaren (2015 ): 2, 19−26.

Paikkala, Sirkka. 2015. Hynnisten ja Hynysten juurilla. [Origins of Hynninen and Hynynen.] - Hynysten sukuseura ry, Sukunimen historiaa https://asiakas.kotisivukone.com/files/hynysten.sukuseura.fi/Hynnisten_j... 16 s.

Paikkala, Sirkka. 2015. Nimistönhuolto - kieltä, kulttuuria ja kansainvälistä yhteistyötä. [Name planning - language, culture and international co-operation.] - Kielikello 2/2015, 4-7.

Paikkala, Sirkka. 2015. Perceptions on sea names and marine region names in the vicinity of Finland. - The 21st International seminar on sea names: Sea names: heritage, perception and international relations, Sunday, August 23 to Wednesday, August 26, 2015, 75-106.

Paikkala, Sirkka. 2015. Recension [Riitta Rajasuu 2013: Kuopiossa, Oulussa ja Turussa 1725-1744 ja 1825-1844 syntyneiden kastenimet.] - Studia anthroponymica Scandinavica 32, 223-227.

Paikkala, Sirkka. 2015. Saastamoisten asuinpaikkojen nimistä. [About the names of the places of residence of Saastamoinen family.] - Jarmo Paikkala (red.), Juuret Vuonamonlahdella Saastamoisten sukukirja, 25-29.

Paikkala, Sirkka. 2015. Saastamoisten suvun ja nimen synty. [The birth of the name and family of Saastamoinen.] - Jarmo Paikkala (red.), Juuret Vuonamonlahdella: Saastamoisten sukukirja, 33-36.

Paikkala, Sirkka. 2015. Uusi etunimikirja. [A new book of first names.] - Kielikello 1/2015, 36-37.

Patjas, Liisa-Maria & Katleena Kortesuo. 2015. Uusi etunimikirja Aadasta Äijöön. [A new book of first names from Aada to Äijö.] Helsinki: Karisto.

Piispanen, Peter Sauli: A description of Finnish male hypocoristics - an Optimality Theory approach. - Studia anthroponymica Scandinavica 32, 139-168.

Pitkänen, Ritva Liisa. 2015. Recension [Pirjo Mikkonen 2013: "Otti oikean sukunimen." Vuosina 1850-1921 otettujen sukunimien taustat.] - Studia anthroponymica Scandinavica 32, 210-211.

Pohja, Markku. 2015. Mäntän paikat ja paikannimet. [Places and place names in Mänttä.] 272 s. Orivesi: Markku Pohja.

Rajasuu, Riitta. 2015. Flernamnssystemet i Kuopio, Uleåborg och Åbo 1725-44 och 1825-44. [Multiple forenames in Kuopio, Oulu and Turku 1725-44 and 1825-44.] - Birgit Eggert & Rikke S. Olesen (red.), Navne og skel - Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012, 139-148. NORNA-rapporter 91, 2. Uppsala: NORNA-förlaget.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2015. Almanakan kuninkaalliset nimet. [Royal names in name calendar.]- Yliopiston nimipäiväalmanakka 2016 - Universitetets namnsdagsalmanacka 2016, 58-66.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2015. Miiru and Sissi, Puppe and Rekku. Practices of naming cats and dogs in Finland. A case study based on name day calendars for cats and dogs. - Beiträge zur Namenforschung 50, 219-231.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2015. Mikä on maailman yleisin nimi? [What is the most common name in the world?] - Tuomas Kaseva, Touko Kauppinen & Juha Merimaa (red.), Ovatko kaikki esineet olleet joskus märkiä ja 127 muuta kiperää kysymystä, joihin saadaan viisas vastaus, 150. Helsinki: HS Kirjat.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2015. Raflaava nimiopas nykypäivän vanhemmille. [Sensational name guide to modern parents.] Recension av: Maria Patjas & Katleena Kortesuo 2015: Uusi etunimikirja Aadasta Äijöön. Virittäjä 119, 455-460.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2015. Recension [Marianne Blomqvist 2011: Våra fyrfota vänner har också namn.] - Studia anthroponymica Scandinavica 32, 204-205.

Salonen, Saila. 2015. "Yks mun koulukaveri Sanna”: henkilöviitteiden rakentuminen keskustelussa. ["My schoolmate Sanna": personal references in interaction.] - Virke 2/2015, 30-31.

Schybergson, Anita. 2015. Kognitiva mönster i namn på segelbåtar i Finland. Tradition och innovation. [Cognitive patterns in the name giving of Finnish sailboats. Tradition and innovation.] - Innovationer i Namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. Red. av. E. Aldrin, L. Gustafsson, M. Löfdahl & L. Wenner. NORNA-rapporter 92, 251-268.

Schybergson, Anita. 2015. Nationella, språkliga och sociala gränser i det finländska nautonomastikonet. [National, linguistic and social borders in the Finnish stock of ship names.] - Birgit Eggert & Rikke S. Olesen (red.), Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012, s. 191-203. NORNA-rapporter 91, 2. Uppsala: NORNA-förlaget.

Sjöblom, Paula. 2015. Kognitionsteori som grund för nya perspektiv på namns semantik. [A cognitive approach to the study of name semantics.] Innovationer i Namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. Red. av. E. Aldrin, L. Gustafsson, M. Löfdahl & L. Wenner. NORNA-rapporter 92, 269-282.

Sjöblom, Paula. 2015. Vanhoissa etunimikirjoissa vara parempi. [Better with old first name dictionaries.] Recension: Liisa-Maria Patjas & Katleena Kortesuo 2015. - Sananjalka 57, 200-203.

Slotte, Peter. 2015. Bada i sjön eller simma i träsket? [Swimming in 'sjön' (lake) or 'träsket' (lake)?] - Språkbruk 3/2015, 29-33.

Suviranta, Sami. 2015. Pysäkkien ja asemien nimeäminen. [Naming bus stops and stations.] - Kielikello 2/2015, 10-12.

Uusitalo, Helinä. 2015. Sata vuotta nimistön keruuta ja tallennusta. [One hundred years of place name collecting and archieving.] - Kielikello 2/2015, 8-9.

Valtonen, Taarna. 2015. Gálgokritihkalaš ja dutkanetihkalaš gažaldagat sámegielaid báikenammadutkamis. [Source critical and ethical questions on Sami place name studies.] - Sámi dieđalaš áigečála 1/2014, 81-86.

Vidberg, Maria. 2015. Gatunamnskännedom i en tvåspråkig miljö. [Toponymic competence in a bilingual environment.] - Birgit Eggert & Rikke S. Olesen (red.), Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012, 245-261. NORNA-rapporter 91, 2. Uppsala: NORNA-förlaget.

Vidberg, Maria. 2015. Oanpassade lån är också lån - gatunamn som lånenamn i Helsingfors. [Unadapted loans are also loans: Street names as loan-names in Helsinki.] - Namn och bygd 102 [2014], 123-147.

Island

Guðrún Kvaran. Tilladte og ikke tilladte personnavne på den officielle islandske navneliste 2009–2011. [Authorized and unauthorized personal names on the official Icelandic list of names 2009–2011.] Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Redigeret af Birgit Eggert og Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen. NORNA-förlaget, Uppsala 2015. NORNA-rapporter 91 – Bind 1, 75–82.

Sigurður R. Helgason og Marteinn Helgi Sigurðsson. Goðfinna og Guðfinna. Um tvö strýtuheiti í Akrafjalli og nafnliðina finna, finni og finnr (fiðr) í fornum mannanöfnum og örnefnum. [Goðfinna and Guðfinna. On the names of two peaks in Akrafjall-mountain and the name component finna, finni and finnr (fiðr) in old personal names and place names.] Árbók Hins íslenska fornleifafélags 2014. Ritstjóri: Birna Lárusdóttir. Hið íslenska fornleifafélag, Reykjavík, 2015:101–120.

Svavar Sigmundsson. Stednavne og vulkaner. [Place names and volcanoes.] Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Redigeret af Birgit Eggert og Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen. NORNA-förlaget, Uppsala 2015. NORNA-rapporter 91 – Bind 2, 219–229

Norge

Alhaug, Gulbrand & Aud-Kirsti Pedersen. 2015. Namn i det fleirspråklege Noreg. [Names in the multilingual Norway]. 320 s. Oslo: Novus.

Alhaug, Gulbrand og Saarelma, Minna. 2015: Møte mellom to ulike namnesystem – det finske og det norske [Meeting Between Two Different Naming Systems - Finnish and Norwegian]. Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg [Names in Multilingual Norway]. 187–215. Oslo: Novus.

Alhaug, Gulbrand. 2015: NORNA:s personnamnsterminologiprosjekt [The Project: Nordic Anthroponymical Terminology: the Organization of the Database]. Birgit Eggert og Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.): Navne og skel —Skellet mellem navne. Rapport fra Den 15.nordiske navneforkerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. (NORNA-rapporter 91.) 263–270. Uppsala: NORNA-förlaget.

Alhaug, Gulbrand. 2015: Utanlandsk påverknad på fornamna i Noreg frå 1700-talet til 2007 [Foreign Influence on Personal Names in Norway 1700-2007]. Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg [Names in Multilingual Norway]. 297–320. Oslo: Novus.

Andreassen, Irene. 2015. Kvenske stedsnavn i Norge. [Kven place-names in Norway]. Gulbrand Alhaug & Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg. 85–103.

Barthelemy, Mary. 2015: Namn i ein farande storfamilie [Names in a Traveling Kin Group]. Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg [Names in Multilingual Norway]. 253–269. Oslo: Novus.

Eskeland, Tuula. 2015. Navngivning på de norske Finnskogene. [Naming in the Finnskogene of Norway]. Gulbrand Alhaug & Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg. 105–120.

Haslum, Vidar. 2015. Den bestemte artikkelen i stedsnavn. En midtskandinavisk innovasjon. [The definite article in Nordic place-names. A central Scandinavian innovation]. Emilia Aldrin, Linnea Gustafsson, Maria Löfdahl & Lena Werner (red.): Innovationer i namn och namnmönster. NORNA-rapporter 92. 87–103. NORNA-förlaget. Uppsala 2015.

Haslum, Vidar. 2015. Navnetypers geografi og kronologi. Hvor finner man de tydeligste grensene? [The geography and chronology of place-names. Where do we find the clearest boundaries?]. Birgit Eggert & Rikke S. Olesen (red., under medvirken af Bent Jørgensen): Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Bind 2. (NORNA-rapporter 91). 123–141. NORNA-förlaget. Uppsala 2015.

Helander, Kaisa Rautio. 2015. Den muntlige samiske navnetradisjonen i møte med offentlig navnebruk. [The oral Sami name tradition meeting public use of names]. Line Merete Skarvik (red.): Pitesamiske stedsnavn i Salten. 43–52. Báhko forlag.

Helander, Kaisa Rautio. 2015. Saami language toponymy in linguistic landscapes. The function of place names in language policy. Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Plenary Papers. 111–130. University of Oulu. http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/CIFU12-PlenaryPaoers_0.pdf

Helander, Kaisa Rautio. 2015. Sámi báikenamat ja nammahálddašeampmi giellapolitihka oassin. [Sami place-names and name management as part of language policy]. Vuokko Hirvonen, Johanna Johansen Ijäs, Marjatta Jomppanen & Kaarina Vuolab-Lohi (red.): Symposia ávvučála. Nostalgiija, naga ja eará gielalaš ja kultuvrralaš fenomenat. Dieđut 2/2015. 44–72. Sámi allaskuvla.

Helander, Kaisa Rautio. 2015. Samiske stedsnavn i Norge. [Sami place-names in Norway]. Gulbrand Alhaug & Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg. 45–83.

Helleland, Botolv. 2015. Bytesbekk og Trettetjørn. Stadnamn som uttrykk for forlik og motsetning. [Bytesbekk and Trettetjørn. Place-names expressing compromise and difference]. Birgit Eggert & Rikke S. Olesen (red., under medvirken af Bent Jørgensen): Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Bind 2. (NORNA-rapporter 91). 143–159. NORNA-förlaget. Uppsala 2015.

Helleland, Botolv. 2015. Gamle usamansette gardsnamn i Hardanger [Old uncompounded farm names in Hardanger]. Hardanger. 107. årgang. Hardanger historielag. 75–94.

Hoel, Kåre. 2015. Bustadnavn i Østfold 14. Borge, Glemmen og Fredrikstad. [Settlement names in Østfold 14 (The municipalities of) Borge, Glemmen and Fredrikstad]. Utgitt av Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo ved Tom Schmidt. 501 s. Oslo: Novus.

Johannessen, Ole-Jørgen. 2015: Innovasjon i navnemønstre til sjøs og i luften [Innovation in name patterns at sea and in the air]. Emilia Aldrin m.fl. (red.): Innovationer i namn og namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad 6–8 november 2013. (NORNA-rapporter 92). 114–134. Uppsala: NORNA-förlaget.

Karlsen, Ole. 2015: What's in a name? Person- og stedsnavn i Alf Prøysens voksenlyrikk. [What's in a name? Personal Names and Place Names in Alf Prøysen's Poetry]. Ole Karlsen (red.): "vakkervisa hu skulle søngi". Om Alf Prøysens lyrikk. Vallset: Oplandske bokforlag. 103–125.

Kinn, Torodd. 2015: Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjeanalyser brukt på eit stort antroponymisk materiale [Geography of men's given names in Norway in 1801. Cluster analysis employed on a large anthroponymical data set]. Birgit Eggert og Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.): Navne og skel —Skellet mellem navne. Rapport fra Den 15.nordiske navneforkerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. (NORNA-rapporter 91.) 53–75. Uppsala: NORNA-förlaget.

Lindgren, Anna-Riitta. 2015: Personnamn på tre språk i Nordreisa [Names Used by People Living in the Trilingual Nordreisa Municipality]. Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg. [Names in Multilingual Norway]. 217–238. Oslo: Novus.

Myhrvold, Jan. 2015: Slektsnamn på Finnskogen [Family Names in the Finnskogen Region]. Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg [Names in Multilingual Norway]. 239–251. Oslo: Novus.

Nedrelid, Gudlaug. 2015: Amfibrakkiske dobbeltnamn på 1900-talet [Norwegian Given Names of Amphibrachic Type in the 20th Century]. Emilia Aldrin m.fl. (red.): Innovationer i namn og namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad 6–8 november 2013. (NORNA-rapporter 92.) 178–196. Uppsala: NORNA-förlaget.

Nedrelid, Gudlaug. 2015: Vidar Jacob og Laila Aase. Førenamnslike etternamn av ulike slag [Vidar Jacob and Laila Aase. Congruent Norwegian Forenames and Surnames]. Birgit Eggert og Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.): Navne og skel —Skellet mellem navne. Rapport fra Den 15.nordiske navneforkerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. (NORNA-rapporter 91.) 119–139. Uppsala: NORNA-förlaget.

Pedersen, Aud-Kirsti. 2015. Norske stadnamn i fleirspråklege område. [Norwegian place-names in multilingual areas]. Gulbrand Alhaug & Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg. 11–43.

Pedersen, Aud-Kirsti. Sjå [Alhaug, Gulbrand]. Namn i det fleirspråklege Noreg.

Rasmussen, Siv. 2015: Navn i det nordlige Sápmi på 1500–1600-tallet – eller historien om navnene som forsvant [Names in the northern Sápmi in the 16th and 17th centuries – or the history of the names that disappeared]. Birgit Eggert og Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.): Navne og skel —Skellet mellem navne. Rapport fra Den 15.nordiske navneforkerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. (NORNA-rapporter 91.) 149–171. Uppsala: NORNA-förlaget.

Reisæter, Guro. 2015: Personnamn og innvandring [Personal Names and Immigration]. Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg [Names in Multilingual Norway]. 271–295. Oslo: Novus.

Rydving, Håkan. 2015: Personnamn bland samer [Personal Names among the Sami]. Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg [Names in Multilingual Norway]. 169–186. Oslo: Novus.

Saarelma, Minna. 2015: Sjå Alhaug, Gulbrand og Saarelmaa, Minna.

Schmidt, Tom. 2015. De store stedsnavnklassene. En forskningsoversikt. [The major place-name groups. A review of the research] Namn och Bygd 103. 53–91.

Schmidt, Tom. Sjå [Hoel, Kåre]. Bustadnavn i Østfold 14.

Schröder, Odd-Inge. 2015. Navnetegn – tegn for personer og steder blant norske døve. [Signs for names – signs for people and places used by deaf people in Norway]. Gulbrand Alhaug & Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg. 139–167.

Særheim, Inge. 2015. Jærstrendene. Namn og stader. [Jærstrendene. Names and places]. AmS-Varia 57. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. 276 s. + Kartdel 79 sider.

Særheim, Inge. 2015. Stadnamn og dialektskilje. [Place-names and dialect divisions (borders)]. Birgit Eggert & Rikke S. Olesen (red., under medvirken af Bent Jørgensen): Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Bind 2. (NORNA-rapporter 91). 231–243. NORNA-förlaget. Uppsala 2015.

Theil, Rolf. 2015. Norsk romani. [Norwegian romani]. Gulbrand Alhaug & Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg. 121–138.

Utne, Ivar. 2015: Converting Non-Norwegian Name Cultures into the Norwegian National Census Register. Onoma 47. 81–101.

Utne, Ivar. 2015: Mellomnamn – for offentleg bruk? [Middle name (from sur names) – for public use?]. Språknytt 2/2015. 31–34.

Vasshus, Krister. 2015. Ikkje-teofore stadnamn som inneheld -lund. [Non-theophoric placenames containing lund]. Emilia Aldrin, Linnea Gustafsson, Maria Löfdahl & Lena Werner (red.): Innovationer i namn och namnmönster. NORNA-rapporter 92. 291–305. NORNA-förlaget. Uppsala 2015.

Windt-Val, Benedicta. 2015: Rosens navn og teorien bak det [The name of the rose – and the theory behind it]. Emilia Aldrin m.fl. (red.): Innovationer i namn og namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad 6–8 november 2013. (NORNA-rapporter 92.) 306–328. Uppsala: NORNA-förlaget.

Sverige

Frändén, Märit. 2015. Gamla i världen men nya i Sverige. En projektbeskrivning av forskning om invandrade efternamn. [Exotic i Sweden – established in the world. Presentation of a research project on immigrant surnames.] Innovationer i Namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. Red. av. E. Aldrin, L. Gustafsson, M. Löfdahl & L. Wenner. NORNA-rapporter 92. S. 67-72.

Aldrin, Emilia. 2015. Att skapa kön. Könsmönster och könsroller i nyskapade förnamn. [Creating gender. Genderpatterns and genderroles in invented first names.] Innovationer i Namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. Red. av. E. Aldrin, L. Gustafsson, M. Löfdahl & L. Wenner. NORNA-rapporter 92. S. 36-52.

Andersson, Thorsten. 2015. Goter, gutar, götar. [Goter, gutar, götar.] Namn och bygd 103. S. 125-127.

Andersson, Thorsten. 2015. Isl. fjall och fell i ortnamnsbelysning. [Icelandic fjall and fell in the light of place-names.] Namn och bygd 103. S. 93-98.

Andersson, Thorsten. 2015. Nordiska bebyggelsenamn ur språklig synvinkel. [Scandinavian settlement names from a linguistic point of view.] Namn och bygd 103. S. 9-34.

Brylla, Eva †. 2015. Innovationer i den svenska almanackans namnlängd? En balansgång. [Neuerungen bei den Namenstagen des schwedischen Kalenders? Ein Balanceakt.] Innovationer i Namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. Red. av. E. Aldrin, L. Gustafsson, M. Löfdahl & L. Wenner. NORNA-rapporter 92. S. 53-66.

Brylla, Eva †. 2015. Lämpliga och olämpliga förnamn. Svenska myndigheters varierande praxis i behandlingen av förnamn. [Suitable and unsuitable first names. Various practise from authorities and courts in dealing with Swedish first names.] Navne og skel - Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Red. av B. Eggert & R. S. Olesen. NORNA-rapporter 91, 1. S. 41-51.

Elmevik, Lennart. 2015. Sya, Tierp och Trosa. Om försvunna ord i ortnamn [Sya, Tierp and Trosa. On lost words in place names]. I: Thule. Kungl. Skytteanska samfundets årsbok 2015. S. 147-154.

Elmevik, Lennart. 2015. Till försvar för några tolkningsförslag. [In defense fore some proposals for interpretation.] Namn och bygd 103. S. 128-130.

Falck-Kjällquist, Birgit. 2015 (Rec.). Bent Jørgensen (utg.): Stednavne i Roskilde Amt. Roskilde. Køge. Sømme Herred. Volborg Herred. Tune Herred. Ramsø Herred. Namn och bygd 103. S. 167–169.

Falck-Kjällquist, Birgit. 2015. Några primära fyrnamn [Some primary names of lighthouses]. Ord och gärning. Festskrift till Anki Mattisson 31 augusti 2015. Stockholm: Svenska Akademien. S. 56-63.

Falck-Kjällquist, Birgit. 2015. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 13. Ortnamnen i Stångenäs härad. 2. Naturnamn. [The Place-Names of the County of Gothenburg and Bohus. The Place-names of the district of Stångenäs. 2. Natural Names.] Göteborg: Institutet för språk och folkminnen. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Fridell, Staffan. 2015 (Rec.). Claes Ringdahl: Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn 23. Östra Göinge härad. Namn och bygd 103. S. 161–163.

Fridell, Stefan. 2015 (Rec.). Christian Lovén: Det medeltida Sverige 4. Småland 6. Ydre härad. Namn och bygd 103. S. 153.

Gustafsson, Linnea. 2015. Om kontextens betydelse för förståelsen av smeknamn och öknamn. [The influence of the context on the understanding of the difference between positive and negative nicknames.] Innovationer i Namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. Red. av. E. Aldrin, L. Gustafsson, M. Löfdahl & L. Wenner. NORNA-rapporter 92. S. 73-86.

Hermansson, Kristina. 2015. Genom pseudonymerna. Namn och identitet i Ninni Holmqvists Något av bestående karaktär (1999). [Pseudonymous strategies. Names and identity in Ninni Holmqvist’s Something of a Lasting Nature (1999).] Innovationer i Namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. Red. av. E. Aldrin, L. Gustafsson, M. Löfdahl & L. Wenner. NORNA-rapporter 92. S. 104-113.

Johansson, Carina. 2015 (Rec.). Dieter Kremer & Dietlind Kremer (red.): Die Stadt ind ihre Namen 2.2. Tagung. Leipzig, 24. und 25. Mai 2013. Namn och bygd 103. S. 163–167.

Johansson, Carina. 2015 (Rec.). Dietlind Kremer & Dieter Kremer (utg.): Die Stadt ind ihre Namen 1. Festkolloquium 20 Jahre Gesellschaft für Namenkunde e. V. 1990-2010. Namn och bygd 103. S. 163–167.

Källström, Magnus. 2015. Runbenet från Drakegården. I: Situne Dei. Årsskrift för Sigtunaforskning och historisk arkeologi. Sigtuna: Sigtuna museum.

Kitzler Åhfeldt, Laila & Källström, Magnus. 2015. Runverket på 2000-talet [The Department of Runes in the 21st Century]. I: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens årsbok 2015. S. 159-175.

Leibring, Katharina. 2015. Namn på sällskapsdjur. Nya mönster och strukturer. [Names of companion animals. New patterns and structures.] Innovationer i Namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. Red. av. E. Aldrin, L. Gustafsson, M. Löfdahl & L. Wenner. NORNA-rapporter 92. S. 134-152.

Leibring, Katharina. 2015. Variantformer eller olika namn? Vid lemmatiseringens vägskäl. [Variant forms or different names? At the crossroads of lemmatisation.] Navne og skel - Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Red. av B. Eggert & R. S. Olesen. NORNA-rapporter 91, 1. S. 83-103.

Leibring, Katharina. 2015: Zoonyms in the onomasticon – names of cattle, dogs and cats from a Scandinavian perspective. I: Tiernamen – Zoonyme. Beiträge zur Namenforschung 2015. Neue Folge 50:1. Hrsg. von Antje Dammel et al. S. 37–75.

Löfdahl, Maria & Aldrin, Emilia. 2015. Nordisk namnforskning 2014. Litteraturkrönika. 2.6. Sverige. [Nordic name research 2014. Bibliographic summary for Sweden.] Namn och bygd 102. S. 116-123.

Löfdahl, Maria, Sofia Tingsell & Lena Wenner. 2015. Lexikon, onomastikon och flerspråkighet. [Lexicon, onomasticon and multilingualism.] Innovationer i Namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. Red. av. E. Aldrin, L. Gustafsson, M. Löfdahl & L. Wenner. NORNA-rapporter 92. S. 153-167.

Lundbladh, Carl-Erik, 2015: Prototypical definition of names. I: Nomina. Journal of Society for Name Studies in Britain and Ireland. Vol. 38.

Lundbladh, Carl-Erik. 2015. Prototypisk namndefinition. [Prototypical name definition.] Navne og skel - Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Red. av B. Eggert & R. S. Olesen. NORNA-rapporter 91, 1. S. 217-229.

Lundqvist, Björn. 2015 (Rec.). Taarna Valtonen: Mielen laaksot/Mïelen vuemieh/Miela vuomit/Mielâ vyemeh/Miõl vue´m. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö-enemmistö-suhteiden kuvastajina. Namn och bygd 103. S. 169–171.

Lundström, Ulf. 2015. Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn. [The settlement names in the parishes of Bureå, Burträsk and Lövånger in the municipality of Skellefteå and some studies on second elements in settlement names and analysis of the names of recent settlements in the area.] (Nordsvenska 23. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 70.) Umeå: Institutionen för språkstudier. 349 s.

Mähl, Stefan. 2015 (Rec.). Claudia Maria Korsmeier: Die Ortsnamen der Stadt Münster und des Kreises Warendorf. Namn och bygd 103. S. 144–147.

Mähl, Stefan. 2015 (Rec.). Michael Flöer: Die Ortsnamen des Hochsauerlandkreises. Namn och bygd 103. S. 144–147.

Mähl, Stefan. 2015 (Rec.). Michael Flöer: Die Ortsnamen des Kreises Olpe. Namn och bygd 103. S. 144–147.

Neumüller, Kristina. 2015 (Rec.). Kåre Hoel: Bustadnavn i Østfold 13. Hvaler. Namn och bygd 103. S. 143–144.

Neumüller, Kristina. 2015. I gränslandet mellan tal och skrift. Om relationen mellan namnbruk och namnbelägg. [Bordering speech and writing. On the relation between name use and name recording.] Navne og skel - Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Red. av B. Eggert & R. S. Olesen. NORNA-rapporter 91, 2. S. 161-169.

Nilsson, Annika. 2015. Språkliga och kognitiva gränsers inverkan på ortnamnsförändring. [How linguistic and cognitive limitations influence place-names.] Navne og skel - Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Red. av B. Eggert & R. S. Olesen. NORNA-rapporter 91, 2. S. 173-181.

Nyman, Eva. 2015 (Rec.). Damaris Nübling, Fabian Fahlbusch & Rita Heuser: Namen. Eine Einführung in die Onomastik. Namn och bygd 103. S. 156–159.

Nyman, Eva. 2015 (Rec.). Odd Einar Haugen (red.): Handbok i norrøn filologi. 2. Utg. Namn och bygd 103. S. 142–143.

Nyström, Staffan, 2015: Endonym and exonym. Definitions and some useful subterms. I: Confirmation of the Definitions. Proceedings of the 16th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Hermagor, 5–7 June 2014, red. av Peter Jordan & Paul Woodman. (Name & Place. Contributions to Toponymic Literature and Research 4.) S. 19–23. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Nyström, Staffan, 2015: Innovationer i namn och namnforskning. En framåtblickande paneldiskussion. [Innovations in names and name research: a forward-looking discussion]. I: Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6–8 oktober 2013, red. av Emilia Aldrin, Linnea Gustafsson, Maria Löfdahl och Lena Wenner. (NORNA-rapporter 93). S. 328–330. Uppsala: NORNA-förlaget.

Nyström, Staffan, 2015: Onomastic research in Scandinavia. Place names as messages, memories and heritage. I: Geographical Names as Cultural Heritage. Proceedings of the International Symposium on Toponymy, Seoul, 7–9 November 2014, red. av Sungjae Choo. S. 51–65. Seoul: Kyung Hee University Press.

Nyström, Staffan, 2015: Ortnamnsforskning. [Place-name reseach]. [Del av] Akademien granskar … nordiska språk. Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2014. S. 172–176.

Nyström, Staffan, 2015: Swedish Place-name legislation: Application, Evaluation, Revision. I: Onoma. Journal of the International Council of Onomastic Sciences 47 (2012). S. 119–136.

Nyström, Staffan. 2015. Exonym, endonym eller någon annan –nym? En omtvistad terminologisk gränsdragning. [Exonym, endonym or some other -nym? A contested terminological divide.] Navne og skel - Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Red. av B. Eggert & R. S. Olesen. NORNA-rapporter 91, 1. S. 231-243.

Pihl, Elin. 2015. Ägonamn i gränstrakter – överlevare eller dagsländor?. [Field names in border areas – survivors or short-lived?] Navne og skel - Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Red. av B. Eggert & R. S. Olesen. NORNA-rapporter 91, 2. S. 183-198.

Ryman, Lennart. 2015. Namnfrasvariation och sociala gränser i det senmedeltida Stockholm. [Variation in name phrases and social structures in the late middle age Stockholm.] Navne og skel - Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Red. av B. Eggert & R. S. Olesen. NORNA-rapporter 91, 1. S. 171-189.

Sandnes, Berit. 2015. Tradisjon og fornyelse i yngre bebyggelsesnavn. [Tradition and innovation in modern house-names.] Innovationer i Namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. Red. av. E. Aldrin, L. Gustafsson, M. Löfdahl & L. Wenner. NORNA-rapporter 92. S. 216-233.

Strandberg, Svante & Wahlberg, Mats. 2015. Eva Brylla 1/3 1944-27/3 2015. [Eva Brylla 1/3 1944-27/3 2015.] Namn och bygd 103. S. 99-102.

Strandberg, Svante. 2015 (Rec.). Arne Ziegler & Erika Windberger-Heidenkummer (red.): Methoden der Namenforschung. Methodologie, Methodik und Praxis. Namn och bygd 103. S. 153–156.

Strandberg, Svante. 2015 (Rec.). Wolf-Armin Frhr. V. Reitzenstein (red.): Flurnamen, Straßennamen. Jahrespreise 2006, 2007, 2008 der ˵Henning-Kaufmann-Stiftung zur Förderung der deutschen Namenforschung auf sprachgeschichtlicher Grundlageʺ. Namn och bygd 103. S. 137–138.

Strandberg, Svante. 2015. Immen och Imälven. Karlskoga bergslag 55 (2014)

Strandberg, Svante. 2015. Kvabben, Gribäcken, Jälken. Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening. Årsskrift 2015

Strandberg, Svante. 2015. Ramningebrevet i Vårt Östra Vingåker. Östra Vingåkers hembygdsförening. Årsskrift 2015

Strandberg, Svante. 2015. Tyven, ett sörmländskt sjönamn. [Tyven, a lake-name in Sörmland.] Namn och bygd 103. S. 131-133.

Sundström, Agneta, 2015. Binamn i Arboga stads tänkebok. [Bynames in Arboga stads tänkebok.]. (Namn och samhälle 25.) Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 107 s.

Svensson, Ola. 2015. Nämnda ting men glömda. Ortnamn, landskap och rättsutövning [Named but forgotten things: Place-names, landscape and justice]. Växjö: Linnéuniversitetet. http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:858241/FULLTEXT06.pdf

Torensjö, Annette. 2015. Ortnamnsinsamling igår och idag. Ny teknik, nya metoder? [New method of field collection of place-names.] Innovationer i Namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. Red. av. E. Aldrin, L. Gustafsson, M. Löfdahl & L. Wenner. NORNA-rapporter 92. S. 283-290.

Vikstrand, Per. 2015 (Rec.). Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.): På sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. Namn och bygd 103. S. 159–161.

Wahlberg, Mats. 2015 (Rec.). Olof Sundqvist & Per Vikstrand under medverkan av John Ljungkvist (red.): Gamla Uppsala i ny belysning. Namn och bygd 103. S. 138–142.

År: 2014

Danmark

Albris, Sofie Laurine. 2014. At bo, at benævne. Arkæologi og stednavne i jernalderens og vikingetidens landskab. Eksempler fra Sydvestsjælland. [To dwell, to name. Archaeology and place-names in Iron Age and Viking Age landscapes. Cases from Southwestern Zealand.] (Navnestudier 41.) 351 s. København: Museum Tusculanums Forlag.

Albris, Sofie Laurine. 2014. At skabe ‘sted’ – et nyt teoretisk syn på arkæologi og stednavne i jernalderens og vikingetidens landskab. [To create a 'place' - a new theoretical view on archaeology and place-namens in Iron and Viking Age landscapes.] Att befolka det förflutna: fem artiklar om hur vi kan synliggöra människan och hennes handlingar i arkeologiskt material: från Nordic Tag-mötet 2011 på Linnéuniversitetet, Kalmar. 9-31

Albris, Sofie Laurine. 2014. Turen går til gudernes hjem. Om en køretur med Bent Jørgensen og nogle overvejelser om organiseringen af Gudmes landskab. [Heading for the home of the gods. A drive in the contryside with Bent Jørgensen and thoughts concerning the organization of the landscape of Gudme.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 17-32. København: Museum Tusculanums Forlag.

Albris, Sofie Laurine. 2014.Tolkninger med tolkninger på. Udfordringer ved at arbejde på tværs af arkæologi og stednavneforskning. [Interpreting interpretations. Challenges in working interdisciplinary with archaeology an place-names.] Arkæologisk Forum nr. 31, december 2014.

Baas, Henk, Björn van Snippenburg, Hans Renes & Rob Rentenaar. 2014. De geesten van Holland. Stand van kennis over de oude akkercomplexen op de strandwallen van Holland. [The ‘geesten’ in Holland. Present state of knowledge with respect to the old agricultural complexes on the ridges of the beaches in the provinces of North and South Holland]. Historisch Geografisch Tijdschrift 32, 131-150.

Bak, Sebastian Møller, Rikke Steenholt Olesen & Line Sandst. 2014. Ventegodt. [The family, farm and house-name Ventegodt.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/ventegodt

Bak, Sebastian Møller. 2014. Spottenavne i Danmarks gamle Personnavne. [Nicknames in the dictionary: Old Danish Personal Names.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 51-62. København: Museum Tusculanums Forlag.

Bechsgaard, Katrine Kehlet. 2014. Det, vi går og hedder. [This is what weʼre called.] Blog på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/personnavne/det_vi_gaar_og_hedder. I 2014 med følgende indlæg: Når årstider inspirerer til navne. [Names inspired by the seasons.]

Bechsgaard, Katrine Kehlet. 2014. Brian. [The male name Brian.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/brian

Bechsgaard, Katrine Kehlet. 2014. Navnet Bent. [The male name Bent.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 63-66. København: Museum Tusculanums Forlag.

Boeck, Simon Skovgaard. 2014. Lidt om Moths stednavneformer. [Observations concerning the spelling of place-names in Moth's dictionary.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.),På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 67-77. København: Museum Tusculanums Forlag.

Christensen, Lisbeth Eilersgaard. 2014. Gamle landsbyer i Odense – stednavne som kulturarv. [The old villages of Odense – Place-names as cultural heritage.] Odense Bys Museer 2014. 183-193.

Christensen, Lisbeth Eilersgaard. 2014. Stednavne, centralpladser og vækstcentre – om tolkningsvalg og betydningsrelationer. [Place-names, central-places and growth centers – about the choice of interpretation and semantic relations.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 79-89. København: Museum Tusculanums Forlag.

Christiansen, Torben. 2014. Andebyspor i dansk. [Duckburg influence on the Danish language.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 91-104. København: Museum Tusculanums Forlag.

Dalberg, Vibeke og Rob Rentenaar. 2014. Marknavn, Flurname, veldnaam, field-name. Nogle afgrænsningsproblemer.[Marknavn, Flurname, veldnaam, field-name. Some demarcation problems] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 105-115. København: Museum Tusculanums Forlag.

Danielsen, Martin Sejer. 2014. Barfredholm. [The castle-name Barfredholm.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/barfredholm

Eggert, Birgit, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.). 2014. På sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. [On the Track. Festschrift in honour of Bent Jørgensen on his 70th birthday March 12th 2014.] (Navnestudier 42.) 254 s. Museum Tusculanum: København.

Eggert, Birgit. 2014. Rannerød - et rød-navn i Vendsyssel? [Rannerød - a place-name in -rød in Vendsyssel?] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 117-125. København: Museum Tusculanums Forlag.

Eggert, Birgit. 2014. Juldagoline. [The female name Juldagoline.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/juledagoline

Eggert, Birgit. 2014. Sofia og William er mest populære. [Sofia and William are the most popular names]. Nyheder på nfi.ku.dk: http://nfi.ku.dk/nyheder/sofia-og-william-er-mest-populaere/

Eggert, Birgit. 2014. Vitus. [The male name Vitus.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/vitus

Fellows-Jensen, Gillian. 2014. Bursting the Bounds of the Danelaw. Gale R. Owen-Crocker & Susan D. Thompson (eds.),Towns and Topography. Essays in Memory of David H. Hill. 185-187. Oxbow Books: Oxford & Philadelphia.

Fellows-Jensen, Gillian. 2014. On the track of some lost place-names and early substitutions in England. Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 127-141. København: Museum Tusculanums Forlag.

Gammeltoft, Peder, Birgit Eggert & Rikke Steenholt Olesen (red.). 2014, se under Eggert, Birgit, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.). 2014.

Gammeltoft, Peder. 2014. Hvad var det Varde var? [What was it Varde was?] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 143-152. København: Museum Tusculanums Forlag.

Gammeltoft, Peder. 2014. Norden Division. United Nations Group of Experts on Geographical Names Information Bulletin, volume 46, s. 5. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/Bulletin/Bulletin%2046_Fi...

Gammeltoft, Peder. 2014. Nørholm: torp, fæstning og herregård. [Nørholm: thorp, fortress and manor.] Fra Ribe Amt 2014. 23-41.

Gammeltoft, Peder. 2014. Odense. [The place-name Odense.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/odense

Gammeltoft, Peder. 2014. Place-name research and desktop GIS. www.onomastics.co.uk: http://onomastics.co.uk/place-name-research-and-desktop-gis

Gordon, Albøge. 2014. Kristendommens spor i Vendsyssels stednavne. [Traces of Christianity in the place-names of Vendsyssel.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 33-50. København: Museum Tusculanums Forlag.

Holm, Liliane Højgaard. 2014. [De bornholmske runesten og deres indskrifter – en præsentation. [The Runestones from the Isle of Bornholm and their inscriptions – a presentation] Bornholmske Samlinger. IV. Række. 8. Bind. 260–299.

Holmberg, Bente. 2014. Publikationer af Bent Jørgensen. [Publications by Bent Jørgensen.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 231-252. København: Museum Tusculanums Forlag.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2014. Brasilien. [Brazil.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/brasilien

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2014. Sporvogne i Andeby. [Trams in Duckburg.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 153-166. København: Museum Tusculanums Forlag.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2014. Teaching place-names and landscape. Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/187.pdf

Jørgensen, Bent. 2014. (Rec.), Københavns Universitets Almanak 2014. [Copenhagen University's Almanac 2014.] Nyt Nordisk Forlag. Historisk Tidsskrift, bind 113:2. 582-592. København.

Jørgensen, Bent. 2014. Sproghistorier og andre historier. [Language histories and other histories.] 53 s. København.

Jørgensen, Bent. 2014. Det dobbelte efternavn i Danmark før år 1800. [The double family-name in Denmark before the year 1800.] Studia anthroponymica Scandinavica 31. 13-30.

Jørgensen, Bent. 2014. Navneforskeren N.M. Petersen. [The name researcher N.M. Petersen.] Frans Gregersen, Anne Mette Hansen & Viggo Bank Jensen (red.), Filologien N.M Petersen – grundlægger og fornyer. København. 109-118.

Jørgensen, Bent. 2014. Norgesminde. [The house-name Norgesminde.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/norgesminde

Jørgensen, Bent. 2014. Ry? Hvad betyder det? Hvor stammer det fra? [Ry? What does it mean? Where does it originate from?] Sandpapiret, 2. 49. årgang. 21.

Kællerød, Lars-Jakob Harding. 2014. Clemens. [The male name Clemens.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/clemens

Lerche Nielsen, Michael. 2014. Pødenphant. [The family-name Pødenphant.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/poedenphant

Lerche Nielsen, Michael. 2014. Starup – Et jysk stednavn med historisk og arkæologisk potentiale. [Starup - a Jutish place name with historical and archaeological potential.] KUML 2014. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.187-204. Århus.

Lerche Nielsen, Michael. 2014. Ølgod [The place-name Ølgod and the name element øl-.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/oelgod

Lerche Nielsen, Michael. 2014. ”Jona bil, Jona fadøl, Jona crib?” Genitiv og andre bøjningsendelser i danske fornavne. ["Jona car, Jona pint, Jona crib?" Genitive and other declensions in Danish first names.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 167-178. København: Museum Tusculanums Forlag.

Nissen Knudsen, Bo. 2014. Dybbøl. [The place-name Dybbøl.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/dybboel

Olesen, Rikke Steenholt, Peder Gammeltoft & Birgit Eggert (red.). 2014, se under Eggert, Birgit, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.). 2014.

Olesen, Rikke Steenholt, Sebastian Møller Bak & Line Sandst. 2014, se under Bak, Sebastian Møller.

Olesen, Rikke Steenholt. 2014. Om tolkningen af glda. skēth, f., i betydningen ’skibssætning’. [The interpretation of the Old Danish noun skēth, f., as 'stone ship'.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 179-192. København: Museum Tusculanums Forlag.

Sandnes, Berit. 2014. Navn på -rup i nordøstre Skåne. [Place-names in -rup in Northeastern Skåne.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 193-204. København: Museum Tusculanums Forlag.

Sandst, Line, Sebastian Møller Bak & Rikke Steenholt Olesen. 2014, se under Bak, Sebastian Møller.

Sandst, Line. 2014. Tivoli, Trængsel og Troelstrup: Stednavne som stilistiske figurer. [Tivoli, Throng and Troelstrup. Place-names as stylistic figures.] (Navnestudier 43.) 223 s. Museum Tusculanum: København.

Sandst, Line. 2014. Nogle steder, der engang var hjem. [Some places once called home.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 205-219. København: Museum Tusculanums Forlag.

Sandst, Line. 2014. Urbane navne i Helsingfors og København. [Urban names in Helsinki and Copenhagen.] Spraakbruk, volume 3/2014, s. 33-37. http://www.sprakbruk.fi/

Vogt, Susanne. 2014. Ravnsholt i Merløse herred – en markeskelsforretning i Ravnholt godsarkiv. [The place-name Ravnsholt in Merløse herred - a boundary case in the Ravnholt estate archive.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 219-229. København: Museum Tusculanums Forlag.

Färöarna

Johansen, Anfinnur. 2014 [trykkeår 2015]. Nordisk namnforskning 2013. Litteraturkrönika. 2.3. Färöarna. [Nordic name research 2013. Bibliographic summary for the Faroe Islands.] Namn och Bygd 102. 196–197.

Johansen, Anfinnur. 2014. Fólkanavnahagtøl fyri ár 2013. [Statistics on personal names for 2013.] Erling Isholm (red.), Álmanakkin 2015. 410–411.

Finland

Ainiala, Terhi & Sjöblom, Paula, 2014. Negotiating names in Finnish conversations. - Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, 385-391. http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/043.pdf

Ainiala, Terhi. 2014. Hesa, Stadi ja muita slanginimiä kaupallisessa käytössä. [Hesa, Stadi and other slang names in commercial use.] - Kieliviesti 3/2014, 4-8.

Blomqvist, Marianne. 2014. Nya namn i almanackan 2015. [New names in name calendar.] . Språkbruk 1/2014, 31-35.

Blomqvist, Marianne. 2014. Vuonna 2015 suomenruotsalainen almanakkka saa 57 uutta nimeä. [57 new names to Finnish-Swedish name calendar in 2015.] - Kieliviesti 2/2104, 4-8.

Häkkinen, Kaisa. 2014. Oikeita sukunimiä koko kansalle. [Real surnames for all.] Rec.: Pirjo Mikkonen 2013: "Otti oikean sukunimen." Vuosina 1850-1921 otettujen sukunimien taustat. - Virittäjä 118: 298-304.

Hämäläinen, Lasse, Ksenia Eskola & Maija Kallio. 2014. Kansainvälinen nimistöntutkimus laajasti esillä Glasgow'ssa. [International onomastics widely represented in Glasgow.] - Virittäjä 118, 589-593.

Hämäläinen, Lasse. 2014. Etunimen taivutus: Sammon vai Sampon? [Inflection of first names.] - Kielikello 2/2014, 25-27.

Hämäläinen, Lasse. 2014. Minne katosi Kaisaniemi? [Where has the name Kaisaniemi disappeared?] - Kielikello 2/2014, 35.

Heikkilä, Mikko. 2014. Bidrag till Fennoskandiens språkliga förhistoria i tid och rum. [Spatiotemporal contributions to the linguistic prehistory of Fennoscandia.] Helsingfors: Helsingfors universitet. 344 s. http://hdl.handle.net/10138/135714

Herberts, Kjell. 2014. På fotosafari i det lingvistiska landskapet. [On a photographical journey through a linguistic landscape.] - Språkbruk 3/2014, 9-13.

Huldén, Lars. 2014. Finlandssvenska bebyggelsenamn. http://bebyggelsenamn.sls.fi

Huldén, Lars. 2014. Om Tölö och andra namn på Töl-. [Name Tölö and other Töl-names.] - Språkbruk 2/2014, 27-30.

Kotilainen, Sofia. 2014. Naming Practises as a Social Control. The Continuity and Change of Morals in Local Peasant Communities (c. 1850–1960). - Matikainen, Olli & Lidman, Satu (red.), Morality, Crime And Social Control in Europe 1500–1900, 43-73. (Studia Historica 84.) Helsinki: Finnish Literature Society.

Kuzmin, Denis. 2014. Vienan Karjalan asutushistoria nimistön valossa. [Settlement history of White Sea Karelia in the light of onomastics.] Helsinki: University of Helsinki. 346 s. http://hdl.handle.net/10138/135756

Leino, Antti, 2014. Man, woman or me? Conflicting identities as evidenced by cross-gender name changes. - Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, 803-811. http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/083.pdf

Märsy, Linnu. 2014. Vapautta vai rajoja? Kielenkäyttäjien näkemyksiä yritysnimistä.[Language users' views on company names.] - Kielikello 3/2014, 13-15.

Mattfolk, Leila. 2014. De populäraste förnamnen år 2013. [The most popular first names in 2013.] I: Universitetsalmanackan för året 2015. 70-71. Helsingfors: Helsingfors universitet.

Mattfolk, Leila. 2014. Förnamn med dolda budskap. [First names with hidden messages.] I: Universitetsalmanackan för året 2015. 72-73. Helsingfors: Helsingfors universitet.

Mattfolk, Leila. 2014. Förnamn med dolda budskap.[First names with hidden messages.] - Yliopiston nimipäiväalmanakka - Universitetets namndagsalmanacka 2015. 67-75. Helsingfors: Helsingfors universitet.

Mattfolk, Leila. 2014. Staden Ekenäs i Raseborgs kommun. [Ekenäs city in Raseborg municipality.] - Språkbruk 1, 37.

Onkamo, Ulla. 2014. Tulli, Tekes ja muut viranomaisten nimet. [Tulli, Tekes and other names of state authorities.] - Kielikello 3/2014, 16-19.

Paikkala, Sirkka – Mattfolk, Leila. 2014. Nimenmuutoksia valtionhallinnossa – suomeksi ja ruotsiksi. [Name changes in public administration- in Finnish and in Swedish.] – Virallinen lehti 11, 15–16.

Paikkala, Sirkka, 2014. Which name upon marriage? Family names of women in Finland. - Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, 853-861.http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/088.pdf

Paikkala, Sirkka. 2014. Finnish exonyms: A pragmatic approach to defining exonym and endonym. - Peter Jordan & Paul Woodman (eds.), The Quest for Fefinitions. Proceedings of the 14th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Corfu, 23–25 May 2013, 249–256. Hamburg.

Paikkala, Sirkka. 2014. Kuopion, Oulun ja Turun etunimistöä Ruotsin vallan ajalta. [Forenames in Kuopio, Oulu and Turku at the times of Swedish regime.] Rec.:Riitta Rajasuu 2013: Kuopiossa, Oulussa ja Turussa 1725-1744 ja 1825-1844 syntyneiden kastenimet. - Virittäjä 118, 125-129.

Paikkala, Sirkka. 2014. Miten hallinnon nimet syntyvät? [Names in administration: how do they born?] - Kielikello 3/2014. 9-12.

Paikkala, Sirkka. 2014. Suomeenkin paikannimilaki. [Place name act also to Finland.] - Kielikello 2/2014, 4-7.

Paikkala, Sirkka. 2014. Virallinen ja epävirallinen nimi. [Official and unofficial name.] Kielikello 1/2014. 20-23.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2014. 2000-luvun nimitrendejä. [First name trends in the 21th century.] - Yliopiston nimipäiväalmanakka - Universitetets namndagsalmanacka. 58-66. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2014. 2000-luvun nimitrendejä. [First name trends in the 21th century.] Yliopiston almanakka vuodeksi 2015. 72-74. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2014. Aava, Pipsa, Noel ja Sisu pääsevät almanakkaan - suomalainen nimipäiväkalenteri uudistuu. (Aava, Pipsa, Noel and Sisu in a nwe almanac - a Finnish nameday calendar will be revised.) - Kieliviesti 1/2014, 10-13.

Saarelma-Paukkala, Minna. 2014. Yleisimmät etunimet vuonna 2013. [The most common first names in the year 2013.] Yliopiston almanakka vuodeksi 2015. 70-71. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Seppälä, Janne. 2014. Pohjolan nopein traktori ja Retkibanaani. (Scandinavia's fastest tractor and Trip Banan.) - Kieliviesti 1/2014, 4-8.

Sjöblom, Paula – Hakala, Ulla – Kantola, Satu-Päivi. 2014. Kunnan nimen merkitys Turun seudun asukkaille kuntaliitostilanteessa. [The relevance of municipality name to the residents of Turku area during consolidation of municipalities.] (Tutkimuskatsauksia 2/2014.) Turku. www.turku.fi/kaupunkitutkimus/julkaisut/.

Sjöblom, Paula, 2014. Commercial names and unestablished terminology. - Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, 92-98. http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/012.pdf

Sjöblom, Paula. 2014. Tutkimus sukunimien käyttöönotosta. [Study on adopted surnames.] (Rec.: Pirjo Mikkonen 2013: "Otti oikean sukunimen." Vuosina 1850-1921 otettujen sukunimien taustat.) - Sananjalka 56, 201-205.

Söderholm, Eira. 2014. Pohjois-Norjan Kven-alkuiset nimet. [Kven-names in Northern Norway.] - Juuret marin murteissa, latvus yltää Uraliin. Juhlakirja Sirkka Saarisen 60-vuotispäiväksi 21.12.2014, 373-387. (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 270.) Helsinki.

Valtonen, Taarna. 2014. Kulttuurista onomastiikkaa. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö-enemmistö-suhteiden kuvastajina. [Cultural onomastics. Place names in four Saami languages asmirrors of minority-majority relations: construction, vocabulary, and parallel names.] University of Oulu, Giellagas Institute.http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Giellagas_Valtonen_Kulttu...

Virkkula, Johanna. 2014. First name choices in Zagreb and Sofia. Slavica Helsingiensia 44. Helsinki: University of Helsinki. 356 s. http://hdl.handle.net/10138/135867

Norge

Akselberg, Gunnstein. 2014. Kva kan førelekken Sygna-/Sygnes- i stadnamn i Ulvik tyda? [What is the meaning of the first element Sygna-/Sygnes- in place-names from Ulvik?] Ulvik sogelag. Årsskrift 2014. 49–57.

Alhaug, Gulbrand. 2014: En-d-re, Hen-d-ry og Is-t-rael – om epentetisk d og t i namn. [En-d-re, Hen-d-ry og Is-t-rael – about epenhtetik d og t in names.]. G. Alhaug, T. Bull og A.K. Pedersen (red.): Endre-boka. 153–174.

Alhaug, Gulbrand. 2014: Espolin – eit spesielt norsk mellomnamn med opphav i eit islandsk gardsnamn. [Espolin – A Distinctive Norwegian Middle Name Deriving from an Icelandic Farm]. NN 106–117.

Bertelsen, Reidar. 2014. Ñmð og det nordligste Hálogaland – et nytt blikk på P.A. Munchs tanker. [Ñmð and northern Hálogaland – a new view on P.A. Munch’s thoughts]. G. Alhaug et al. (red.): Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. 17–36. Oslo: Novus.

Coleman, Nancy L. 2014: Kvinnenamn. [Womens names.] N. Coleman og N. Løkken (red.): Kvinner i vikingtid. 289–325.

Hansen, Lars Ivar. 2014: Samisk navneskikk på 1500- og 1600-tallet. [Sami name practice in the 16th and 17th Century.] G. Alhaug, T. Bull og A.K. Pedresen (red.): Endre-boka. 47–68.

Harsson, Margit. Sjå [Hoel, Kåre]. Bustadnavn i Østfold 12.

Heide, Eldar. 2014. Hǫrgr in Norwegian names of mountains and other natural features. Namn og Nemne 31. 7–51.

Helander, Kaisa Rautio. 2014. Sámi placenames, power relations and representation. I.D. Clark et al. (eds.): Indigenous and Minority Placenames: Australian and International Perspectives. 325–350. ANU Press. Canberra. (http://press.anu.edu.au).

Helleland, Botolv. 2014. Plant Names in Place Names in a Municipality in Western Norway. Onomastikas Pētījumi. Proceedings of the International Scientific Conference to commemorate the 100th anniversary of Vallija Dambe. P. 135–148. University of Latvia. Riga.

Helleland, Botolv. 2014. The relationship between River Names and Valley Names in Norway. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. 1800–1810. [Barcelona]. (http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/cercador.html)

Helleland, Botolv. 2014. Why Hellas in Norwegian and Grekland in Swedish? The quest for Definitions. P. Jordan & P. Woodman (eds.): Proceedings of the 14th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting. P. 39–48.

Hoel, Kåre. 2014. Bustadnavn i Østfold 12. Rødenes og Rømskog. [Settlement names in Østfold 12 (The municipalities of) Rødenes and Rømskog]. Utgitt av Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo ved Margit Harsson. 266 s. Oslo: Novus.

Hoel, Kåre. 2014. Bustadnavn i Østfold 13. Hvaler. [Settlement Names in Østfold 13 (The municipality of) Hvaler]. Utgitt av Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo ved Tom Schmidt. 319 s. Oslo: Novus.

Kinn, Torodd. 2014: Synneva i sør, Synneve i nord? Vokalutgang i kvinnenamn i Nordre Bergenhus i skriftlege kjelder frå perioden 1750–1801. [Synneva in the South, Synneve in the North? Final Vowel in Women’s Names in Written Sources from Nordre Bergenhus, 1750 – 1801]. NN 93–106.

Lilleholt, Håkon. 2014. Stedsnavn i Høvåg. [Place-names in Høvåg]. Høvåg Museums- og Historielag. 83 s.

Schmidt, Tom. Sjå [Hoel, Kåre]. Bustadnavn i Østfold 13.

Smith, Eivind og Olsen, Leif. 2014: Hardeknut. [Hardecnut]. NN 117–128.

Söderholm, Eira. 2014. Kvænangen og Kvenvik i Alta – Forklaringer og bortforklaringer av forleddet Kven – Kvæn. [Kvænangen and Kvenvik in Alta – Explanations and excuses of the first element Kven – Kvæn]. G. Alhaug et al. (red.): Endre-boke. Postfestumskrift til Endre Mørck. 339–355. Oslo: Novus.

Særheim, Inge. 2014. Stadnamn og sentralitet i eit jærsk jordbrukssamfunn frå jernalderen. [Place-names and centrality in an agrarian society in Jæren in the Iron Age]. E.S. Kristoffersen et al. (red.): Et Akropolis på Jæren. 49–62. AmS-Varia 55.

Særheim, Inge. 2014. Toponyms and language history – some methodological challenges. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. 1403–1408. [Barcelona]. (http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/cercador.html).

Windt-Val, Benedicta. 2014: Navn og navnebruk i Sigrid Undsets Olav Audunssøn. [Names and Naming in Sigrid Undset’s Olav Audunssøn]. NN 52–80.

Sverige

Aldrin, Emilia. 2014 [tryckår 2015] (Rec.). Staffan Nyström (huvudred.), Eva Brylla, Katharina Leibring, Lennart Ryman & Per Vikstrand: Binamn. Uppkomst, bildning, terminologi och bruk. Handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland, 29/9-1/10 2010. Namn och bygd 102. S. 241–243.

Aldrin, Emilia. 2014 [tryckår 2015]. (Rec.), Ute Utech: Rufname und soziale Herkunft. Studien zur schichtenspezifischen Vornamenvergabe in Deutschland. 303 s. Hildesheim: Georg Olms Verlag 2011, Studia anthroponymica Scandinavica 32, 230-231.

Aldrin, Emilia. 2014 [tryckår 2015]. Förnamnsvalet som resurs för förhandling av könsidentiteter och könsgränser [Choice of first names as a resource for the negotiation of gender identities and gender boundaries]. Studia anthroponymica Scandinavica 32 [2015], 169-191.

Aldrin, Emilia. 2014. Choosing a name = choosing identity? Towards a theoretical framework. - Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, 392-401. www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/044.pdf

Andersson, Thorsten. 2014 (Rec.). Anders Kaliff & Lars Munkhammar (eds): Wulfila 311-2011. International symposium. Uppsala University June 15-18, 2011. (Acta Bibliothecae r. Universitatis Upsaliensis 48; Occasional papers in archaeology 57) Uppsala. Studia Neophilologica 86. S. 232-237.

Andersson, Thorsten. 2014 [tryckår 2015]. Biskopsvaden i Skänninge. [Biskopsvaden in Skänninge.] Namn och bygd 102. S. 211-213.

Andersson, Thorsten. 2014 [tryckår 2015]. Nordiska distriktsbeteckningar i gammal tid. [Scandinavian terms for districts in early times.] Namn och bygd 102. S. 5-40.

Andersson, Thorsten. 2014. Bynamnet Sockendal och ett försvunnet östgötskt ånamn. [The village name Sockendal and a lost Östergötland river name.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 5-9.

Andersson, Thorsten. 2014. Från Gilstring till Göstring. Ljudutvecklingen i ett östgötskt häradsnamn. [From Gilstring to Göstring. The phonological development of an Östergötland district name.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 11-14.

Bengtsson, Kristina. 2014 [tryckår 2015]. Den första treriksgränsen och stenen »a Suntru asi». [The first three-nation border and the stone at Suntru asi.] Namn och bygd 102. S. 149-165.

Björk, Simon Karlin. 2014. Gråska. [Gråska.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 15-18.

Brylla, Eva & Strandberg, Svante. 2014 [tryckår 2015]. Allan Rostvik 22/3 1930-16/5 2014. [Allan Rostvik 22/3 1930-16/5 2014.] Namn och bygd 102. S. 175-178.

Brylla, Eva † 2014 [tryckår 2015]. (Rec.), Yliopiston nimipäiväalmanakka / Universitetets namnsdagsalmanacka / Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2014 (2013). Yliopiston nimipäiväalmanakka / Universitetets namnsdagsalmanacka / Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2015 (2014), Studia anthroponymica Scandinavica 32, 233-234.

Brylla, Eva, 2014. Surname choices in Sweden. Traditionally and newly formed surnames. - Germanistische Linguistik, 85-95.

Edlund, Lars-Erik. 2014 [tryckår 2015]. Sigurd Fries 22/4 1924-24/6 2013. [Sigurd Fries 22/4 1924-24/6 2013.] Namn och bygd 102. S. 167-173.

Elmevik, Lennart. 2014 [tryckår 2015]. Gøtavi, Gøtalunda och Gøtala. [Gøtavi, Gøtalunda and Gøtala.] Namn och bygd 102. S. 214-216.

Elmevik, Lennart. 2014 [tryckår 2015]. Några tankar om ortnamnselementen -vin och -lösa. [Some considerations on the place-name elements-vin och -lösa .] Namn och bygd 102. S. 217-220.

Elmevik, Lennart. 2014 [tryckår 2015]. Vad betyder ortnamnselementet -stad? Ett inlägg i en lång debatt. [What is the meaning of the place-name -stad? A contribution to a long debate.] Namn och bygd 102. S. 41-49.

Elmevik, Lennart. 2014. Järlåsa, Järla och Järle. [Järlåsa, Järla and Järle.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 19-22.

Falck-Kjällquist, Birgit. 2014. Fjordnamnet Gullmarn. (The fjord name Gullmarn) I: Den heliga platsen. Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15-18 september 2011. Red. Eva Nyman, Jörgen Magnusson & Elzbieta Strzelecka. Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet, nr 1. S. 139-152.

Falck-Kjällquist, Birgit. 2014. The name-landscape in the novel Norðan við strið by Indriði Þorsteinsson. - Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, 2194-2198.

Frändén, Märit. 2014 [tryckår 2015]. »Vi bestämde oss för att skriva namnet på ett svenskt sätt» Förnamnsval i sverigefinska familjer ['We decided to write the name in a Swedish way': Choice of first names in Sweden-Finnish families]. Studia anthroponymica Scandinavica 32, 75-138.

Fridell, Staffan & Strandberg, Mathias. 2014 [tryckår 2015] (Rec.). Catarina Röjder: Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 19. Ortnamnen i Tanums härad 1. Bebyggelsenamn. Namn och bygd 102. S. 274–277.

Fridell, Staffan. 2014 [tryckår 2015] (Rec.). Daniel Andersson & Susanne Haugen (red.): Språken, tiden, rummet. Festskrift tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen den 16 augusti 2013. Namn och bygd 102. S. 274–277.

Fridell, Staffan. 2014 [tryckår 2015]. Ortnamnsvariation i tal och skrift. [Place-name variation in spoken and written language.] Namn och bygd 102. S. 221-222.

Fridell, Staffan. 2014 [tryckår 2015]. Sydsvenska ortnamnsproblem. [Southern Swedish name problems.] Namn och bygd 102. S. 91-101.

Fridell, Staffan. 2014. Brittatorp. [Brittatorp.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 23-26.

Fridell, Staffan. 2014. Olika slags helighet? Om ortnamn på Helga- o.d. i Värend. (Different kinds of sacredness? On place names starting with Helga- etc. in Värend) I: Den heliga platsen. Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15-18 september 2011. Red. Eva Nyman, Jörgen Magnusson & Elzbieta Strzelecka. Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet, nr 1. S. 127-135.

Gustafsson, Linnea. 2014 [tryckår 2015] (Rec.). Sveriges medeltida personnamn. Häfte 16. Iohan-Iordan. Sp. 1-160. Namn och bygd 102. S. 279–280.

Hagåsen, Lennart. 2014. Ortnamnen i Hälsingland 2:2. Hudiksvalls kommun. Hudiksvallsområdet. Bebyggelsenamn. [The place names of Hälsingland 2:2. Hudiksvall municipality. Settlement names.] (Sveriges ortnamn.) Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Hellberg, Lars † 2014 [tryckår 2015]. Inge och Inga – ett omaka kortnamnspar. Med en efterskrift av Thorsten Andersson [Inge and Inga – an ill-matched pair of hypocoristic names]. Studia anthroponymica Scandinavica 32, 37-58.

Johansson, Carina. 2014 [tryckår 2015] (Rec.). Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson (red.): Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10-12 november 201. Namn och bygd 102. S. 262–264.

Källström, Magnus. 2014 [tryckår 2015]. Mansnamnet runsv. Gunnvarr – ett bidrag till en gammal tvistefråga [The runic Swedish ma'ns name Gunnvarr - a contribution to resolving an old controversy]. Studia anthroponymica Scandinavica 32, 59-66.

Katz, Viktoria Bengtsdotter. 2014. Ägonamn i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. [Field-names of the Agricultural Landscape of Southern Öland World Heritage Site.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 27-42.

Larsson, Mats G. & Fridell, Staffan. 2014 [tryckår 2015]. Roden och jarlen. [Roden and the jarl.] Namn och bygd 102. S. 51-68.

Leibring, Katharina, 2014. Estelle - Reactions to a royal name-giving in Sweden. - Name and naming. Proceedings of the Second international conference on onomastics, 551-559. Cluj-Napoca.

Leibring, Katharina, 2014. Från Trogen till Tyson. Hundnamn i Sverige i förändring. [*Title in English.] Ann-Sofie Gäslund & ingvar Svanberg (red.) Från renhållningshjon till modeaccessoar. 10 000 år av relationer människa-hund i Sverige. Föredrag vid ett symposium i Uppsala 15 februari 2013. Uppsala. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 133.)

Leibring, Katharina, 2014. Kattnamn i Pelle Svanslös värld. - Föreningen Pelle Svanslös vänners medlemstidning, s. 3.

Leibring, Katharina, 2014. Lodjuret i språk och litteratur. - Roger Bergström, Kjell Danell & Ingvar Svanberg (red.) Lodjuret. Stockholm: Atlantis.

Leibring, Katharina, 2014. Surnames in names of smaller companies in Sweden - a diachronic study. - Germanistische Linguistik, 395-417.

Leibring, Katharina. 2014 [tryckår 2015]. (Rec.), Nancy L. Coleman & Olav Veka: A handbook of Scandinavian names. 195 s. The University of Wisconsin Press, Studia anthroponymica Scandinavica 32, 206-207.

Leibring, Katharina. 2014 [tryckår 2015]. Namnet Tindra – från djurnamn till flicknamn. Studia anthroponymica Scandinavica 32, 199-201.

Leibring, Katharina. 2014. Naming as mirror of social structures - the usage of women's names in Early Modern Swedish official records. - Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, 798-802. www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/082.pdf

Löfdahl, Maria & Aldrin, Emilia. 2014 [tryckår 2015]. Nordisk namnforskning 2013. Litteraturkrönika. 2.6. Sverige. [Nordic name research 2013. Bibliographic summary for Sweden.] Namn och bygd 102. S. 203-210.

Löfdahl, Maria & Wenner, Lena. 2014 [tryckår 2015]. Det mångkulturella Sveriges onomastikon – en kortfattad projektbeskrivning [The Onomasticon of Multicultural Sweden - a brief description of a project]. Studia anthroponymica Scandinavica 32, 193-198

Löfström, Jonas. 2014. Lexicographic Treatment of Toponyms. - Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, 1259-1268. http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/130.pdf

Lundqvist, Björn. 2014 [tryckår 2015] (Rec.). Kerkko Hakulinen & Sirkka Paikkala: Pariisista Papukaijannokkaan. Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet. Namn och bygd 102. S. 248–249.

Lundqvist, Björn. 2014 [tryckår 2015]. Om Kirunas meänkieliska ortnamn. [On the meänkieli place-names in Kiruna.] Namn och bygd 102. S. 226-228.

Melefors, Evert. 2014 [tryckår 2015]. Rösten i Grebo – ett sägenomspunnet gårdnamn. [Rösten in Grebo- a farm name shrouded in legend.] Namn och bygd 102. S. 103-121.

Mettinger, Tryggve N. D. 2014 [tryckår 2015]. (Rec.), Jakob Andersson: Kingship in Early Mesopotamiam onomasticon 2800-2200 BCE. 440 s. Uppsala: Uppsala universitet 2012. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Semitica Upsaliensa 28.), Studia anthroponymica Scandinavica 32, 203-204.

Nyman, Eva. 2014. Sakrala ortnamn i Mellannorrland. (Sacral place names in Mid-Norrland) I: Den heliga platsen. Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15-18 september 2011. Red. Eva Nyman, Jörgen Magnusson & Elzbieta Strzelecka. Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet, nr 1. S. 179-209.

Nyström, Staffan, 2014: Endonym and exonym – basically linguistic concepts after all? I: The Quest for Definitions. Proceedings of the 14th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Corfu, 23–25 May 2013, red. av Peter Jordan & Paul Woodman. (Name & Place. Contributions to Toponymic Literature and Research 3.) S. 33–38. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Nyström, Staffan. 2014. The terminological work of UNGEGN and ICOS – a presentation and a comparison . - Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, 52-57. http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/008.pdf

Peterson, Lena. 2014 [tryckår 2015]. Skråmstastenen þorgun – mansnamn eller kvinnonamn? [The name þorgun – male or female?]. Studia anthroponymica Scandinavica 32, 67-73.

Petrulevich, Alexandra. 2014. Place-name loan and place-name adaption: two sides of the same coin? Some terminological considerations from an ongoing thesis project. . - Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, 74-80. http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/010.pdf

Pihl, Elin. 2014 [tryckår 2015] (Rec.). Tom Schmidt (red.): Målblommor till Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. Juni 2013. Namn och bygd 102. S. 258–260.

Pihl, Elin. 2014. Ägonamn. Namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar. (Field names. Name structure and name continuity in two Uppland parishes.) (Namn och samhälle 27.) xiv+248 s. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Ringdahl, Claes. 2015. Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn 23. Östra Göinge härad. [The place-names of Scania. Series A. Settlement names 23. Östra Göinge härad.] Lund: Institutet för språk och folkminnen. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.

Sandnes, Berit, 2014. Navn på –rup i nordøstre Skåne. [*Title in English.] Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. Marts 2014. (Navnestudier 42.) 193-204. København: Museum Tusculanums Forlag.

Strandberg, Mathias. 2014 [tryckår 2015] (Rec.). Carl-Erik Lundbladh & Ingrid Reiz: Blekingska dialektord. Namn och bygd 102. S. 256–257.

Strandberg, Svante. 2014 [tryckår 2015] (Rec.). Evert Melefors (utg.): Senmedeltida kopparutvinning i Åtvidaberg speglad i räkenskaper från 1500-talets början. Namn och bygd 102. S. 277.

Strandberg, Svante. 2014 [tryckår 2015] (Rec.). Kaj Janzon: Det medeltida Sverige 2. Södermanland 3. Jönåkers härad. Nyköpings stad. Namn och bygd 102. S. 257–258.

Strandberg, Svante. 2014 [tryckår 2015] (Rec.). Wolf-Armin Frhr. v. Reitzenstein: Lexikon schwäbischer Ortsnamen. Herkunft und Bedeutung. Bayerisch-Schwaben. Namn och bygd 102. S. 272–273.

Strandberg, Svante. 2014 [tryckår 2015]. Gun Widmark 31/7 1920-26/10 2013. [Gun Widmark 31/7 1920-26/10 2013.] Namn och bygd 102. S. 179-181.

Strandberg, Svante. 2014 [tryckår 2015]. Sjönamnet Kedjen i Västmanland. [The lake-name Kedjen in Västmanland.] Namn och bygd 102. S. 229-231.

Strandberg, Svante. 2014 [tryckår 2015]. Skillinge i Litslena. [Skillinge in Litslena.] Namn och bygd 102. S. 232-234.

Strandberg, Svante. 2014. Nödesta (Nedersta) i Västerhaninge. [Nödesta (Nedersta) in Västerhaninge.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 43-49.

Strandberg, Svante. 2014. Sjönamnet Silingen. [The lake name Silingen.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 51-58.

Sundqvist, Olof & vikstrand, Per. 2014. Disevid och Distingen - spår av östnordisk diskult? (Disevid and Distingen – traces of an Eastnordic cult of Dis?) I: Den heliga platsen. Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15-18 september 2011. Red. Eva Nyman, Jörgen Magnusson & Elzbieta Strzelecka. Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet, nr 1. S. 153-178.

Sundström, Agneta. 2014 [tryckår 2015]. (Rec.), Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen (red.): På sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. Marts 2014. 254 s. København: Museum Tusculanums Forlag 2014, Studia anthroponymica Scandinavica 32, 220-223.

Sundström, Agneta. 2014. Panka, Sokkofoter, Hynda and Kunta. Bynames in medieval Arboga with legal consequences. - Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, 1722-1727. www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/177.pdf

Vikstrand, Per. 2014 [tryckår 2015] (Rec.). Oliver Grimm & Alexandra Pesch (red.): The Gudme/Gudhem phenomenon. Paper presented at a workshop organized by the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeologt (ZBSA). Namn och bygd 102. S. 245–247.

Vikstrand, Per. 2014 [tryckår 2015]. Skœdhvi, Svedvi och Nedervi. [Skœdhvi, Svedvi and Nedervi.] Namn och bygd 102. S. 232-234.

Vikstrand, Per. 2014. Sparrsätra och Nysätra. [Sparrsätra and Nysätra.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 59-68.

Wahlberg, Mats 2014 [tryckår 2015]. (Rec.), Friedhelm Debus: Namenkunde und Namengeschichte. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2012, Studia anthroponymica Scandinavica 32, 207-210.

Wiktorsson, Per-Axel. 2014 [tryckår 2015] (Rec.). Finn Erik Kramer, Ivan Boserup, Bent Christensen, Bent Jørgensen, Chr. Gorm Tortzen & Susanne Vogt (utg.): Æbelholt Klosters Brevbog. Med dansk oversættelse, inledninger og noter. Namn och bygd 102. S. 280–283.

Zachrisson, Torun. 2014 [tryckår 2015] (Rec.). Ann-Mari Hållans Stenholm: Fornminnen. Det förflutnas roll i det förkristna och kristna Mälardalen. Namn och bygd 102. S. 250–256.

År: 2013

Danmark

Albris, Sofie Laurine & Martin Sejer Danielsen. 2013. Tissø. [The lake-name Tissø.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/tissoe/

Bechsgaard, Katrine Kehlet. 2013. Det, vi går og hedder. [This is what weʼre called.] Blog på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/personnavne/det_vi_gaar_og_hedder/ I 2013 med følgende indlæg: Allan og Bodil - om stormnavne. [Allan and Bodil – Names of Storms.]; Nordvestlige navne [Northwestern Names.]; Hvorfor bedsteforældre ikke kan lide børnebørnenes navne [The reason why grandparents dislike the names of grandchildren.]; Da Liam pludselig strøg til tops [When the boy’s name Liam suddenly gained popularity.]

Bechsgaard, Katrine Kehlet. 2013. Irma. [The girl’s name Irma.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/irma/

Berg, Asger. 2013. Hundeprotokollen 1831–1890. Hillerød Lokalhistoriske Forening, årgang 27 (2012:3), 14–16.

Christensen, Birgit. 2013. Alte und neue Namen in einiger Herrenhöfe im dänish-deutchen Grenzraum im 17. Jahrhundert. Vielheit un Einheit der Germanistik weltwiet. Herausgegeben von Franciszek Grucza. Publikationen der internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), Band 17. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang. 275–283.

Dalberg, Vibeke & Rob Rentenaar. 2013 (Rec.). Deutsches Ortsnamenbuch. Herausgegeben von Manfred Niemeyer. Berlin/Boston: Walter de Gruyter (2012). Beiträge zur Namenforschung, NF 48 (2013). 99–104.

Dam, Peder. 2013 [trykår 2014]. Navnetypen -gård i Danmark. Den mest almindelige, men mindst undersøgte, danske navnetype? [Names in -gård in Denmark. The commonest, but least studied, Danish name type?] Namn och Bygd 101. 67–88.

Danielsen, Martin Sejer & Sofie Laurine Albris. 2013, se under Albris, Sofie Laurine.

Eggert, Birgit & Rikke Steenholt Olesen. 2013 [trykår 2014]. Nordisk namnforskning 2012. Litteraturkrönika. 2.1. Danmark. [Nordic name research 2012. Bibliographic summary for Denmark.] Namn och Bygd 101. 173–177.

Eggert, Birgit. 2013. A German colony in Jutland: the evidence of Christian names. Onoma 46 (2011). 53–75.

Eggert, Birgit. 2013. Carl eller Karl? Stavevarianter i dansk fornavnemode. [Carl or Karl? Variants of spelling within the Danish firstname fashion.] Zakaris Svabo Hansen, Jógvan i Lon Jacobsen, Tina K. Jacobsen, Kristin Magnussen & Turið Sigurðardóttir (red.), Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. Tórshavn: Fróðskapur/Faroe University Press. Annales Societatis Scientiarum Faeroensis – Supplementum. Vol. 58. 55–68.

Eggert, Birgit. 2013. Hyldebusk. [The farm-name Hyldebusk.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/hyldebusk/

Eggert, Birgit. 2013. Kulturhistoriske spor i Læsøs stednavne. [Evidence of cultural history in place-names on the island of Læsø in Denmark.] Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen & Eivind Weyhe (red.), Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.–4. juni 2011. (NORNA-rapporter 89.) 35–47. Uppsala: NORNA-förlaget.

Eggert, Birgit. 2013. Præpositionsnavne på Læsø. [Prepositional place-names of the island of Læsø.] Inger Schoonderbeek Hansen, Tina Thode Hougaard & Peter Widell (red.), 14. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog: Aarhus Universitet 11.-12. oktober 2012. 121–132.

Eggert, Birgit. 2013. Stednavne på Læsø. [The place-names of the island of Læsø.] Læsø Museum 2012. Museumsforeningen for Læsø. 17–22.

Fellows-Jensen, Gillian. 2013. The Danes and the Danish Language in England: An Anthroponymical Point of View, Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester. Vol. 89:2 (2012/2013). 51–67.

Fellows-Jensen, Gillian. 2013. The elusive feminine personal names or when the saints go marching out. Zakaris Svabo Hansen, Jógvan i Lon Jacobsen, Tina K. Jacobsen, Kristin Magnussen & Turið Sigurðardóttir (red.), Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. Tórshavn: Fróðskapur/Faroe University Press. Annales Societatis Scientiarum Faeroensis – Supplementum. Vol. 58. 69–81.

Fellows-Jensen, Gillian. 2013. The Scandinavian background to the English place-names. Jayne Carroll & David N. Parsons (eds.), Perceptions of Place: Twenty-First-Century Interpretations of English Place-Name Studies. 75–101. Nottingham.

Gammeltoft, Peder, Mette Bruus & Lars Bisgaard (red.). 2013. Beretning fra Toogtredivte tværfaglige vikingesymposium [Report from the thirty-second interdisciplinary Viking-symposion.] vol. 32. Højbjerg.

Gammeltoft, Peder. 2013. Batch geocoding – assigning coordinates to multiple place-name records. www.onomastics.co.uk: http://onomastics.co.uk/geocoding-placenames-part2/

Gammeltoft, Peder. 2013. De gamle guder og deres tilbedelse i sønderjyske stednavne. [Old gods and their worship reflected in the place-names of Southern Jutland.] Sønderjysk Maanedsskrift 1. 3–7.

Gammeltoft, Peder. 2013. Geocoding Place-Names. www.onomastics.co.uk: http://onomastics.co.uk/geocoding-place-names-part1/

Gammeltoft, Peder. 2013. Geocoding Place-Names. www.onomastics.co.uk: http://onomastics.co.uk/geocoding-place-names-part1/

Gammeltoft, Peder. 2013. Making GIS-data online. www.onomastics.co.uk: http://onomastics.co.uk/geocoding-placenames-part3/

Gammeltoft, Peder. 2013. Shetland Parishes 1878 & 1930: This is the hitherto most detailed and correct GIS maps of 1878 Parishes and 1930 Civil Parishs of Shetland. www.onomastics.org: http://www.onomastics.org/cartodb/shetland_1930.html

Gammeltoft, Peder. 2013. Stednavneforskning: Hvad fremtiden har i vente. [Place-name research: What the future has in store for us.] Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen & Eivind Weyhe (red.), Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.–4. juni 2011. (NORNA-rapporter 89.) 65–75. Uppsala: NORNA-förlaget.

Holm, Liliane Højgaard. 2013. Andersson, Malmgren, Fält, Nikolajsen – og alle de andre. [Andersson, Malmgren, Fält, Nikolajsen – and all the others.] Bornholmske Samlinger. IV. Række. 7. Bind. 114–143.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2013 [trykår 2014]. Paternosterkirken i Rola Lundensis. Afprøvning og aflivning af et middelalderdansk stednavne- og kirkebelæg. Namn och Bygd 101.115–121

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2013. Frans. [The boy’s name Frans.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/frans/

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2013. Kystskov i vikingetidens og middelalderens Danmark – onomastiske og andre historisk-geografiske spor efter et sagnomspundet kystskovbælte. [Coastal Forests in the Viking and Middle Ages in Denmark. Onomastic and Other Historical-Geographical Traces from a Fabled Forest Belt.] Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen & Eivind Weyhe (red.), Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.–4. juni 2011. (NORNA-rapporter 89) 112–130. Uppsala: NORNA-förlaget.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2013. Langtbortistan. [Remotistan.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/langtbortistan/

Jørgensen, Bent. 2013 (Rec.). Inge Særheim (2013): Person og stadnamn. Odd Einar Haugen (red.), Handbok i norrøn filologi, 2. utg., Bergen. Namn og Nemne 30. 111–115.

Jørgensen, Bent. 2013. Stednavne i Roskilde Amt: Roskilde, Køge, Sømme Herred, Volborg Herred, Tune Herred, Ramsø Herred [Place-names in Roskilde: Roskilde, Køge, Sømme Hundred, Volborg Hundred, Tune Hundred, Ramsø Hundred.], Danmarks Stednavne 26. Udgivet af Afdeling for Navneforskning ved Bent Jørgensen. København: Museum Tusculanums Forlag.

Jørgensen, Bent. 2013. Hovedgård og hovgård: et eller to ord? [Manor house and villein’s house: one or two words?] Dorte Duncker, Anne Mette Hansen & Karen Skovgaard-Petersen (red.), Betydning & forståelse: Festskrift til Hanne Ruus. 225–233. Selskab for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.

Jørgensen, Bent. 2013. Vintervej. [The street-name Vintervej.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/vintervej/

Kramer, Finn Erik, Ivan Boseup, Bent Christensen, Bent Jørgensen, Chr. Gorm Tortzen & Susanne Vogt. 2013. Æbelholt Klosters Brevbog: med dansk oversættelse, indledninger og noter. (Personregister ved Susanne Vogt & Bent Jørgensen. 499–513. Stedregister ved Bent Jørgensen 523–527). [The Cartulary of Æbelholt Abbey: in translation with introduction and notes. (Index of persons by Susanne Vogt & Bent Jørgensen 499–513. Index of locations by Bent Jørgensen. 523–527).] Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og forfatterne. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 591 s.

Kristiansen, Kristian. 2013. Øgenavne! [Nicknames!]. København: Askholms Forlag.

Lerche Nielsen, Michael. 2013. Axel Axgils Plads. [Axel Axgils’ Square.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/axel_axgils_plads/

Olesen, Rikke Steenholt & Birgit Eggert. 2013, se under Eggert, Birgit.

Olesen, Rikke Steenholt. 2013. Danske stednavne i tid og rum: med udblik til Nordsjælland og Frederiksværk-egnen. [Danish place-names in time and space: a comparative view of the place-names in the area of Northern Zealand and the Frederiksværk-area.] Prøven 41. 16–25.

Olesen, Rikke Steenholt. 2013. Jelling. [The place-name Jelling.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/jelling/

Olesen, Rikke Steenholt. 2013. Mellem bælt og mose. Om stednavne i det vestlige Sjælland [On the origin of place names in Western Zealand.] Lisbeth Pedersen (red.), Menneskers veje – kulturhistoriske essays i 100-året for Kalundborg Museum. 94–121.

Rentenaar, Rob. 2013 (Rec.). Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11–13. mai 2010. Red. av Ole-Jørgen Johannessen og Tom Schmidt. (NORNA-Rapporter 87.) Uppsala: NORNA-Förlaget (2011). Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 70 (2013). 283–285.

Sandst, Line. 2013. Semantically related names; cities-within-cities. The Feature of the Month. Blog på http://onomastics.co.uk/feature-of-the-month/

Sandst, Line. 2013. Semantisk sekundære navne – metonymier. [Semantically Secondary Names – Metonymies.] Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen & Eivind Weyhe (red.), Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.–4. juni 2011. (NORNA-rapporter 89.) 216–229. Uppsala: NORNA-förlaget.

Sandst, Line. 2013. Superkilen. [The Super-Wedge.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/superkilen/

Vogt, Susanne. 2013. Parmo. [The boy’s name Parmo.] Månedens navn på navn.ku.dk: http://navn.ku.dk/maanedens_navn/parmo/

Vogt, Susanne. 2013. „Døde på fremmede steder“. Eksonymer i kystsognet Emmerlevs kirkebog 1650–1757. [“Passed away abroad“ – exonyms in a coastal parish register.] Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen & Eivind Weyhe (red.), Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.–4. juni 2011. (NORNA-rapporter 89) 350–366. Uppsala: NORNA-förlaget.

Färöarna

Johansen, Anfinnur. 2013. Nordisk namnforskning 2012. Litteraturkrönika. 2.3. Färöarna. [Nordic name research 2013. Bibliographic summary for the Faroe Islands.] Namn och Bygd 101. 182–183.

Finland

Ainiala, Terhi & Pamela Gustavsson 2013: Nordisk namnforskning: Finland. - Namn och bygd 101, 177-182.

Ainiala, Terhi 2013: Socioonomastik i Finland: Helsingfors slangnamn som exempel. [Socio-onomastics in Finland: Helsinki slang names as an example.] - Zakaris Svabo Hansen, Jógvan í Lon Jacobsen, Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen & Turíð Sigurdðardóttir (red.), Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursit till Anfinn Johansen á 60 ára degnum, 33-39. Tórshavn: Faroe University Press.

Ainiala, Terhi 2013: Stadi and Hesa: Helsinki slang names as commercial names. - Paula Sjöblom, Terhi Ainiala & Ulla Hakala (red.), Names and cultures in a commercial environment, 173-184. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Blomqvist, Marianne 2013: Kor i staden. [Urban cows.] – Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson (red.), Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011, 189–202. Skrifter 7. Norna-rapporter 90. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken.

Blomqvist, Marianne 2013: Nya namn i almanackan 2015 [New names in almanac 2015]. – Yliopiston nimipäiväalmanakka - Universitetets namndagsalmanacka 2014, 68–75.

Hakala, Ulla & Paula Sjöblom 2013: The touchy subject of the place name: contemplating municipality names and branding in merging situations. - Paula Sjöblom, Terhi Ainiala & Ulla Hakala (red.), Names and cultures in a commercial environment, 152-172. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Hakulinen, Kerkko & Sirkka Paikkala (red.) 2013: Pariisista Papukaijannokkaan. Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet. [From Pariisi to Papukaijannokka. Finnish place names of foreign places and their foreign counterparts.] Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2013. 492 s.

Hämäläinen, Lasse 2013: Mikä nimi on ollut kaikkein suosituin? Suosiolukumenetelmä etunimien suosionvaihtelun tutkimuksessa. [Which name has been the most popular? Methodology in the study of the popularity of change in given names.] – Virittäjä 117, 70–81

Hämäläinen, Lasse 2013: User names in the online gaming community Playforia. - Paula Sjöblom, Terhi Ainiala & Ulla Hakala (red.), Names and cultures in a commercial environment, 214-229. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Heegen, Dina 2013: An extended typology for product names: examples from yoghurt names of the German and Swedish market. - Paula Sjöblom, Terhi Ainiala & Ulla Hakala (red.), Names and cultures in a commercial environment, 311-331. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Holm, Sophie 2013: Från Gustavus Magnus till Ära, Dygd och Godt samvete. Förändringar inom det svenska fasta försvarets namnskick vid mitten av 1700-talet. [From Gustavus Magnus to Ära (honour), Dygd (Virtue) and Godt samvete (Good conscience) – changes in name practices in the Swedish standing defense in the mid-eighteenth century.]– Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson (red.), Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011, 221–236. Skrifter 7. NORNA-rapporter 90. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken.

Huldén, Lars 2013: En främling kom till Helsingfors. [A stranger came to Helsinki.]– Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson (red.), Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011, 9–15. Skrifter 7. NORNA-rapporter 90. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken.

Junttila, Santeri 2013: Maailmanlaajuinen paikannimien virtaviivaistamisopas [A world wide guide on streamlining place names. (Rec.: Kerkko Hakulinen & Sirkka Paikkala (red.), Pariisista Papukaijannokkaan. Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet.) - Virittäjä 117, 440-442.

Kaarlenkaski, Taija & Kati Saarinen 2013: Mansikki vai numerosarja? Lehmien nimeämisen merkitykset ja muutokset. [Mansikki or a number? Meanings and changes in naming cows.] - Elore 20, 149-161. http://www.elore.fi/arkisto/1_13/kaarlenkaski_saarinen.pdf

Koistinen, Ulla 2013: Kuntaliitokset 2013 - kunnannimestä pitäjännimeksi? [Consolidations of municipalities 2013 - from a municipality name to a parish name?] - Kielikello 1/2013, 19-21.

Koistinen, Ulla 2013: Muhammad ja Muhammed [Muhammad and Muhammed]. - Kielikello 1/2013, 41.

Kotilainen, Sofia 2013: Rural people’s literacy skills in the remembrance of the departed: the writing of personal names on sepulchral monuments at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. - Mortality, 18 (2) 2013, 173-194.

Lehtonen, Johanna & Alisa Isokoski 2013: Namnplanerarnas utmaningar i inkorporeringens svallvågor. Anslutningen av Östersundom och Västerkullakilen till Helsingfors år 2009. [Challenges for name planners in the flood of incorporation. The annexation of Östersundom and Västerkullakilen to Helsinki in 2009.]– Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson (red.), Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011, 237–244. Skrifter 7. NORNA-rapporter 90. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken.

Manni, Tiina 2013: Karjalaiset ja pirkkalaiset [Carelians and Pirkkala-dwellers]. - Kielikello 3/2013, 39.

Masanti, Anna 2013: Nationalitens betydelse för namnidentiteten hos unga finska och sverigefinska kvinnor. [The importance of nationality for name identity among young Finnish and Sweden Finnish women.] – Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson (red.), Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011, 91–98. Skrifter 7. NORNA-rapporter 90. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken.

Mattfolk, Leila & Maria Vidberg 2013: Kontiolax ja Gustav Adolfs - verkkojulkaisu Suomen ruotsinkielisistä paikannimistä. [Kontiolax and Gustav Adolfs - an e-publication on Swedish place names in Finland.] Kielikello 1/2013, 37.

Mattfolk, Leila & Maria Vidberg 2013: Svenska ortnamn i Finland – an inventory of Swedish place names in Finland // UNGEGN Tenth conference New York, 31 July – 9 August 2012. Item 8 of the Provisional Agenda, National standardization, b) Office treatment of names. E/CONF.101/79. 3 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html

Mattfolk, Leila & Maria Vidberg 2013: Svenska ortnamn i Finland – an inventory of Swedish place names in Finland.(Summary) // UNGEGN Tenth conference New York, 31 July – 9 August 2012. Item 8 of the Provisional Agenda, National standardization, b) Office treatment of names. E/CONF.101/79/Add.1 (Summary). 1 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html

Mattfolk, Leila, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson (red.) 2013: Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011. [Names in urban settings. Proceedings from NORNA’s 42nd symposium in Helsinki, November 10–12, 2011.] Skrifter 7. NORNA-rapporter 90. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken.

Mikkonen, Pirjo 2013: ”Otti oikean sukunimen.” Vuosina 1850-1921 otettujen sukunimien taustat. [”He took a real surname.” The backgrounds of Finnish surnames adopted between 1850 and 1921.] Helsinki: Unigrafia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9345-6

Nakari, Minna 2013: Yrkeskvinnornas namnfraser som uttryck för makt och identitet i Helsingfors 1880–1908. [Tradeswomen’s name phrases as expressions of power and identity in Helsinki 1880–1908.] – Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson (red.), Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011, 99–114. Skrifter 7. NORNA-rapporter 90. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken.

Paikkala, Sirkka 2013: Aittojärvi, Haapakumpu [och 22 andra artiklar om bynamn i Kiuruvesi]. [24 name articled on village names in the municipality of Kiuruvesi.] - Jaana Selander, Anu Laitinen & Tiina Kilvensalmi (red.), Kylien kirja: Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013. [Kiuruvesi]: Kiuruvesi Lehti, 2013.

Paikkala, Sirkka 2013: Kovasten suvun ja sukunimen synty [The origin of name Kovanen and family Kovanen]. - Jarmo Paikkala & Arto Varonen (red), Kovasten sukukirja. Helsinki: Kovasten sukuseura ry. 14-17

Paikkala, Sirkka 2013: Makens namn eller eget? Val av efternamn i äktenskapet [Partner's name or own? Choice of a surname in marriage]. - Språkbruk 1/2013, 5-10 (http://www.sprakbruk.fi/index.php?mid=2&pid=13&aid=3830)

Paikkala, Sirkka 2013: Nimistö [Namnförråd]. - Kotiseutututkimuksen ABC. Jokamiehen käsikirja. Suomen Kotiseutuliitto. http://www.kotiseutuliitto.fi/abc

Paikkala, Sirkka 2013: Paikannimiä Pöytävuorelta Pariisiin [Place names from Pöytävuori to Pariisi]. - Kielikello 3/2013, 4-7.

Paikkala, Sirkka 2013: Paikannimiperintöä suojeltava [Place name tradition needs protection]. - Kielikello 1/2013, 36.

Paikkala, Sirkka 2013: Pariisista Papukaijannokkaan - kirja ulkomaiden paikannimistä [From Pariisi to Papukaijannokka - a book about foreign place names]. - Kieliviesti 1/2013, 24-25.

Paikkala, Sirkka 2013: YK:n 10. paikannimikonferenssi [10th place name conferance of UN.] - Virittäjä 117, 291.

Perttula, Heli 2013: Etunimen sukupuoli [Given name's gender]. - Kielikello 3/2013, 11-13.

Pyhälahti, Minna 2013: Kaikki nimet taipuvat [All names infect]. - Kielikello 3/2013, 17.

Pyhälahti, Minna 2013: Talviolympialaisten paikat [Sites of Winter Olympic Games]. - Kielikello 4/2013, 29.

Rahkonen, Pauli 2013: South Eastern contact area of Finnic languages in the light of onomastics. An academic dissertation for the degree of Ph.D. at Helsinki University. Jyväskylä: Bookwell.

Rahkonen, Pauli 2013: Suomen etymologisesti läpinäkymätöntä vesistönimistöä [Etymological opacity in Finnish hydronyms]. - Virittäjä 117, 5-43.

Rajasuu, Riitta 2013: Kuopiossa, Oulussa ja Turussa vuosina 1725-1744 ja 1825-1844 syntyneiden kastenimet. [Baptismal names of children born in Kuopio, Oulu and Turku in 1725-1744 and 1825-1844.] Dissertations in education, humanities, and theology. Joensuu: University of Eastern Finland. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-1106-3

Saarelma-Paukkala, Minna 2013: Isla, Taika, Luka ja Sisu saavat oman nimipäivän [Isla, Taika and Sisu will receive an own name day]. - Kielikello 3/2013, 8-10.

Saarelma-Paukkala, Minna 2013: Nimipäiväkalenterin uudistus vuodeksi 2015 [A name day calendar revision for year 2015]. - Yliopiston nimipäiväalmanakka - Universitetets namndagsalmanacka 2014, 58-67.

Saarikivi, Janne 2013: Ensimmäinen tutkimus kansanomaisista autonnimi(tyksi)stä [A first study on unofficial car names]. Rec.: Janne Seppälä: Kulkine.net - tutkimus epävirallisista kulkineennimistä. - Virittäjä 117, 597-602.

Sartjärvi, Maija 2013: Kahden etunimityypin yleistyminen ja suosionvaihtelu. [The spread and variation in popularity of two Finnish name types.] - Virittäjä 117, 44-69.

Schybergson, Anita 2013: Namn på segelskutor i Finlands skärgård 1865-1912 [Names on small sailing vessels in the Finnish archipelago 1865-1912]. - Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen & Eivind Weyhe (red.), Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.-4. Juni 2011. NORNA-rapporter 89. Uppsala: NORNA-förlaget.

Seppälä, Janne 2013: Kulkine.net - tutkimus epävirallisista kulkineennimistä. [A study on inofficial vehicle names.] http://www.kulkine.net

Sjöblom, Paula 2013: Lumia by Nokia, iPhone by Apple: Global or local features in commercial names? - Paula Sjöblom, Terhi Ainiala & Ulla Hakala (red.), Names and cultures in a commercial environment, 2-14. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing

Sjöblom, Paula – Ainiala, Terhi – Hakala,Ulla 2013 (red.): Names in the Economy. Cultural Prospects. 351 s. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Sorvali, Irma 2013: Bread packages as verbal and visual signs. - Paula Sjöblom, Terhi Ainiala & Ulla Hakala (red.), Names and cultures in a commercial environment, 136-151. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Suviranta, Sami 2013: Namnplaneringsuppgift för studenter: Nipertängen i Esbo. [A name planning exercise for students: Niipperinniitty, Espoo.]– Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson (red.), Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011, 245–261. Skrifter 7. Norna-rapporter 90. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken.

Uusitalo, Helinä 2013: Miten taipuvat Sade, Rae ja Dennis? [How to inflect names Sade, Rae and Dennis?] - Kielikello 3/2013, 14-16.

Vidberg, Maria & Mattfolk, Leila 2013: Nya Svenska ortnamn i Finland i elektronisk skrud. - Språkråd 2/2013, 11. http://vnk.fi/hankkeet/ruotsin-kielen-lautakunta/lehti-sprakrad/pdf/Spra...

Island

Guðrún Kvaran. 2013. Islandske person- og gadenavne tilknyttet havet [Icelandic personal names and street names connected with the ocean]. Í: Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.-4. Juni 2011. Redaktion: Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen og Eivind Weyhe. NORNA-Rapporter 89. Uppsala.

Guðrún Kvaran. 2013. Íslensk gælunöfn fyrr og nú [Icelandic nicknames now and then]. Í: Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. Ritstjórnað hava Zakaris Svabo Hansen, Jógvan í Lon Jacobsen, Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen og Turið Sigurðardóttir. Annales societatis scientiarum Færoensis. Supplementum 58. Fróðskapur. Tórshavn.

Hulda Sigurdís Þráinsdóttir. 2013. Griðastaðir guðanna. Goðaborgir og önnur heiðin örnefni á Austfjörðum [Sanctuaries of the gods. Goðaborgir and other heathen place-names in East-Iceland]. Múlaþing 39, bls. 39-52.

Svavar Sigmundsson. 2013. Málfræðistörf Stefáns Einarssonar og örnefnasöfnun hans á Austurlandi [Stefán Einarson's linguistic tasks and place-name gathering in East-Iceland]. Múlaþing 39:101-108.

Svavar Sigmundsson. 2013. Navne på fiskebanker ved Island [Names on fishing places in the sea around Iceland]. Í: Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.-4. Juni 2011. Redaktion: Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen og Eivind Weyhe. NORNA-Rapporter 89. Uppsala, 274-289.

Svavar Sigmundsson. 2013. Nokkur nöfn Íslendinga á miðöldum [Some Icelandic personal names from the medieval era]. Í: Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. Ritstjórnað hava Zakaris Svabo Hansen, Jógvan í Lon Jacobsen, Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen og Turið Sigurðardóttir. Annales societatis scientiarum Færoensis. Supplementum 58. Fróðskapur. Tórshavn 2013, 251-260.

Norge

Akselberg, Gunnstein. 2013. Dansk skriftspråkspåverknad på norske gardsnamn. [The influence of Danish written language on Norwegian farm names.] Inger Schoonderbeek Hansen et al. (red.): 14. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. 15–27.

Akselberg, Gunnstein. 2013. Forskingsområdet urban names – avgrensing og utfordringar. [The research field of urban names – delimitation and challenges.] L. Mattfolk et al. (red.): Namn i stadsmiljö. (NORNA-rapporter 90.) 51–69.

Akselberg, Gunnstein. 2013. Særtrekk ved gardsnamn i ein norsk kystkommune. Døme frå Fjell kommune vest for Bergen. [Characteristics of Names of Farms in a Norwegian Coastal Municipality. Examples from Fjell Municipality West of Bergen.] Tina K. Jakobsen et al. (red.): Nøvn í strandamentanini/Navne i kystkulturen. (NORNA-rapporter 89.) 17–34.

Alhaug, Gulbrand. 2013. Åse og Sæbjørn – unngår dagens norske foreldre å gi barna namn med <æ>, <ø> og <å>? [Åse and Sæbjørn – do modern Norwegian parents avoid names with <æ>, <ø> and <å> for their children?] Zakaris Svabo Hansen, Jógvan í Lon Jacobsen, Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen & Turið Sigurðardóttir (red.): Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. 40–54.

Aune, Kolbjørn. 2013. Da Kyrksæterøra kunne vorte Kjørseøra. Ei namnesak frå 1921. [When Kyrksæterøra could have become Kjørseøra. A question of name form from 1921.] Jul i Trøndelag. Jula 2013. 48–49.

Aune, Kolbjørn. 2013. Eit skjernamn med røter i planteriket. [A skerry name with roots in the plant kingdom.] Årbok for Fosen 2013. 55–58.

Aune, Kolbjørn. 2013. Fjellnamnet Hogsåsa. [The mountain name Hogsåsa.] Årbok for Fosen 2013. 59–64.

Aune, Kolbjørn. 2013. Ola Stemshaug (1936–2013). [Ola Stemshaug (1936–2013.] Namn og Nemne 30. 7–11.

Bakken, Kristin. 2013. Rolandssteinen, Sloehella og Glomshaug. Tre stadnamn og ei opphavssegn frå Seljord. [Rolandssteinen, Sloehella and Glomshaug. Three place-names and a creation myth from Seljord.] T. Schmidt (red.): Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013. 11–18.

Berezkina, Maimu. 2013. Lingvistisk landskap i et av Oslos flerkulturelle områder. Norsk engelsk og minoritetsspråk i det offentlige rom på Grønland og innbyggernes holdninger til mulige stedsnavn fra innvandrerkulturen. [Linguistic landscape in one of Oslo’s multicultural areas. Norwegian, English and minority language in the public space in Grønland and the inhabitants’ attitudes towards possible place-names from immigrant culture.] T. Schmidt (red.): Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013. 19–34.

Birkeland, Gunhild & Helleland, Botolv. 2013. Hovudoppgåver i stadnamn og Hovudoppgåveregisteret (HOP) ved Universitetet i Oslo. [Master’s theses in toponymy and the Master thesis register (HOP) at the University of Oslo.] T. Schmidt (red.): Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013. 35–50.

Bjorvand, Harald. 2013. Etymologien til fem arveord og et gammelt navn. [The etymology of five native words and an old name.] T. Schmidt (red.): Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013. 51–68.

Bjorvand, Harald. 2013. Herredsnavnet Råde og en norrøn veksling ó : á. [The municipality name Råde and an Old Norse exchange ó : á] Namn og Nemne 30. 49–59.

Hagland, Jan Ragnar. 2013. Skipsýsla. [Skipsýsla] Namn og Nemne 30. 99–104.

Haslum, Vidar. 2013. Om Topdal/Tofdal – stedsnavn med variasjon i tale og skrift. [About Topdal/Tofdal – a place-name with variation in speech and writing.] Tveit historielag. Årsskrift 2013. 39–41.

Heide, Eldar. 2013. j Giardeyiar geima. Eit hamnenamn i Halfs saga – med nogo attåt. [j Giardeyiar geima. A harbour name in Halfs saga – with additional information.] Namn og Nemne 30. 105–110.

Heinesen, Line Lysaker. 2013. Blomsternavn som personnavn. [Flower names as personal names.] T. Schmidt (red.): Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013. 69–74.

Heinesen, Line Lysaker. 2013. Navn fra Hauketo. [Names from Hauketo.] Namn og Nemne 30. 79–92.

Helander, Kaisa Rautio & Johansen, Yngve. 2013. Galbbaid giellaatnu muitala. Sámi logut muitalit 6. Čielggaduvvon sámi statistihkka 2013. Raporta 1/2013. Sámi allaskuvla, Guovdageaidnu. 99–139.

Helander, Kaisa Rautio & Johansen, Yngve. 2013. Språkvalg på skilt forteller. [What the choice of language on sign posts tells us.] Samiske tall forteller 6. Kommentert samisk statistikk 2013. Rapport 1/2013. 87–122. Sámi allaskuvla, Guovdageaidnu.

Helander, Kaisa Rautio. 2013. Official use of indigenous place names in supporting and strengthening literacy skills among North Sámi children. Refereed Conference Proceedings of the 3rd International Conference on Language, Education and Diversity. 1–20. Auckland, New Zealand: University of Auckland.

Helset, Stig J. 2013. Tilhøvet mellom onomastikon og leksikon. Ei gransking med utgangspunkt i namn på pinaklar og klatreruter. [The relationship between onomasticon and lexicon. A survey based on pinnacles and climbing routes.] Namn och Bygd 101. 135–154.

Jenstad, Tor Erik. 2013. Frå ryphøa til shit creek. Ordspel på stadnamn. [From ryphøa (grouce hight) to shit creek. Play on words with place-names.] Namn og Nemne 30. 93–98.

Johannessen, Ole-Jørgen. 2013. Baste, Fabian og Crispinus. [Baste, Fabian and Crispinus.] T. Schmidt (red.): Målblomar til Margit. Veneskrift til 70-årsdagen den 9. juni 2013. 75–91.

Johannessen, Ole-Jørgen. 2013. Havdrill og West Venture. Navn og navnestrukturer på norske borefartøyer og andre oljeinstallasjoner 1973–2005. [Havdrill and West Venture. Names and name structures in connection with Norwegian drill vessels and other oil installations.] Zakaris Svabo Hansen et al. (red.): Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. 131–140.

Kinn, Torodd. 2013. Tobias i to bølgjer. [Tobias in two waves in time.] Zakaris Svabo Hansen et al. (red.): Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. 141–156.

Kruken, Kristoffer & Stemshaug, Ola. 2013. Norsk personnamnleksikon [Norwegian dictionary of personal names.] 3. utg. ved Kristoffer Kruken. 668 s. Oslo: Samlaget.

Kruken, Kristoffer. 2013. Nylaga fornavn i norsk 1750–1949. [Newly designed first names in Norwegian 1750–1949.] T. Schmidt (red.): Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013. 93–101.

Kruken, Kristoffer. 2013. Slektsnamn i bruk som fornamn i Noreg – skisse av ei utvikling. [Family names used as first names in Norway – outline of a development.] Zakaris Svabo Hansen et al. (red.): Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. 157–170.

Nedrelid, Gudlaug. 2013. Hollandsfart og namnemotar. [Hollandfahrten und Namenmoden.] Tina K. Jakobsen et al. (red.): Nøvn í strandamentanini/Navne i kystkulturen. (NORNA-rapporter 89.) 131–152.

Pedersen, Aud-Kirsti. 2013. Fleirspråklegheit og stadnamn. [Bilinguisme and place-names.] Nytt om namn 57. 14–19.

Pedersen, Aud-Kirsti. 2013. Gálláferd – Kaldfjorden, eit tidlegare tospråkleg samisk-norsk samfunn. [Gálláferd-Kaldfjorden, an earlier bilingual Sami-Norwegian society.] Ottar 2. 34–40 (Tromsø-området. Samisk-norsk møteplass). Tromsø: Tromsø Museum – Universitetsmuseet.

Schmidt, Tom. (red.). 2013. Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013. [Linguistic Flowers to Margit. Festschrift to Margit Harsson on her 70th Birthday 9th June 2013.] 181 s. Oslo: Novus.

Schmidt, Tom. 2013. Bøle, Bøler og -bøl(e) i norske gårdsnavn. [Bøle, Bøler and -bøl(e) in Norwegian Farm Names.] Namn og Nemne 30. 13–48.

Schmidt, Tom. 2013. Løkkenavn i Oslo. [Names of løkker (‘enclosures’) in Oslo.] L. Mattfolk et al. (red.): Namn i stadsmiljö. NORNA-rapporter 90. 203–220.

Schmidt, Tom. 2013. Skjærgårdsnavn fra ytre Østfold. [Coastal Names from outer Østfold.] Tina K. Jakobsen et al. (red.): Nøvn í strandamentanini/Navne i kystkulturen. (NORNA-rapporter 89.) 230–257.

Simensen, Erik. 2013. Oland. [Oland]. T. Schmidt (red.): Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013. 141–148.

Særheim, Inge. 2013. Gardsnamnet Stople i Vindafjord og nokre andre stadnamn som inneheld ordet stopul. [The farm name Stople and some other place-names containing the word stopul]. Vindetreet. Sogeskrift for Vindafjord 22. 106–108.

Særheim, Inge. 2013. Ola Stemshaug 20/1 1936–27/8 2013. Namn och Bygd 101. 165–172.

Særheim, Inge. 2013. Orresnora, Falkehytta, Mågahuset og Ørnhus. Nokre stadnamn som har bakgrunn i fuglefangst. [Orresnora, Falkehytta, Mågahuset and Ørnhus. Some place-names referring to bird catching.] Namn och Bygd 101. 51–66.

Særheim, Inge. 2013. Personnamn. [Personal names]. J.B. Bøe & M. Smith-Solbakken (red.): Frå 1000-talet til 1870. Hå kulturhistorie 2. 343–353.

Særheim, Inge. 2013. Skjergardsnamn som kulturhistorisk kjeldetilfang. [Place-names as Sources about Cultural History.] Tina K. Jakobsen et al. (red.): Nøvn í strandamentanini/Navne i kystkulturen. (NORNA-rapporter 89.) 321–349.

Særheim, Inge. 2013. Stadnamn. [Place-names.] J.B. Bøe & M. Smith-Solbakken (red.): Frå 1000-talet til 1870. Hå kulturhistorie 2. 291–341.

Særheim, Inge. 2013. Støpulin på Mykines og Ståbelen i Rogaland. Nokre namn som er laga til norr. st†pull m. [Støpulin in Mykines and Ståbelen in Rogaland. Some names formed to Old Norse stǫpull m.] Zakaris Svabo Hansen et al. (red.): Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. 261–270.

Særheim, Inge. 2013. Toponyms from south-western Norway referring to hunting and fishing. O. Grimm & U. Schmölcke (red.): Hunting in northern Europe until 1500 AD. Schriften des Archäologischen Landesmuseums. Ergänzungsreihe 7. 551–566.

Wetås, Åse. 2013. Subkategorisering av klassen proprium. [Subcategorization of the class proper names.] Namn og Nemne 30. 61–78.

Windt-Val, Benedicta. 2013. Margit – en perle med mange innfatninger. [Margit – a pearl in many settings.] T. Schmidt (red.): Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013. 159–168.

Sverige

Aldrin, Emilia, Löfdahl, Maria & Svensson, Ola. 2013 [tryckår 2014]. Nordisk namnforskning 2012. Litteraturkrönika. 2.6. Sverige. [Nordic name research 2012. Bibliographic summary for Sweden.] Namn och bygd 101. S. 173–201.

Aldrin, Emilia. 2013. Förnamnsval i urban miljö – exempel från Göteborg. [First name choices in an urban environment – examples from Gothenburg] I: Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011. Red. av Leila Mattfolk, Maria Vidberg och Pamela Gustavsson. Uppsala. (NORNA-rapporter 90.) S. 71–89.

Aldrin, Emilia. 2013. Välja namn – välja kön. I: Språkbruk 3/2013. S. 11–14.

Andersson, Daniel & Susanne Haugen (red.), Språken, tiden, rummet. Festskrift tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen den 16 augusti 2013. [Language, time, space. Festschrift in honor of Lars-Erik Edlund on his 60th birthday, August 16, 2013.] Supplement 1. Umeå 2013: Institutionen för språkstudier. 162 s.

Andersson, Thorsten. 2012 [tryckår 2013]. Onomastik – Überlegungen im Anschluss an eine neue Einführung. (Rec.). Nübling, Damaris, Fahlbusch, Fabian & Rita Heuser (red.): Namen. Eine Einführung in die Onomastik. Studia Anthroponymica Scandinavica 30. S. 123–160.

Andersson, Thorsten. 2012 [tryckår 2013]. Ødbhøn m. och Ødhbøn f., två heliga fornsvenska namn? [Ødbhøn m. och Ødhbøn f. – two sacred names in Old Swedish?] Studia Anthroponymica Scandinavica 30. S. 19–24.

Andersson, Thorsten. 2013 [tryckår 2014]. Distriktsbeteckningen hund än en gång. [The district term hund once more.] Namn och bygd 101. S. 205–206.

Andersson, Thorsten. 2013 [tryckår 2014]. Svenskt förnamnsskick i förändring [Swedish forenames in flux]. Studia anthroponymica Scandinavica 31 [2013], 43-59.

Andersson, Thorsten. 2013 [tryckår 2014]. Val av förnamn till »tredjeköns»-barn. [Choice of first names to ‘third sex’-children]. Studia anthroponymica Scandinavica 31 [2013], 109-110.

Axelsson, Marcus, Hagren Idevall, Karin, Kalm, Mikael, Nyström, Staffan, Petrulevich, Alexandra och Sahlée, Anna. 2013 [tryckår 2014]. Alternativa och inofficiella ortnamn i Uppsala– tre smärre studier. [Alternative and unofficial place-names in Uppsala– three short studies.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 5–27.

Brink, Stefan. 2013 [tryckår 2014]. Hund i Mälarlandskapen. [Hund in the Lake Mälaren landscapes of Sweden.] Namn och bygd 101. S. 203–204.

Brylla, Eva. 2013 [tryckår 2014]. (Rec.). Rosa & Volker Kohlheim: Duden. Lexikon der Vornamen. 6. Studia anthroponymica Scandinavica 31. S. 135–137.

Edlund, Lars-Erik. 2013 [tryckår 2014]. Gudrun Utterström (1928-2013), Studia anthroponymica Scandinavica 31 [2013], 101-107.

Elmevik, Lennart, se Edlund, Lars-Erik, Elmevik, Lennart & Strandberg, Svante.

Elmevik, Lennart. 2013 [tryckår 2014]. Bynamnet Hade. Ett tolkningsförsök. [The village name Hade. An attempt at an interpretation.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 29–33.

Elmevik, Lennart. 2013 [tryckår 2014]. Det norska gårdnamnet Lote. [The Norwegian farm name Lote.] Namn och bygd 101. S. 33–38.

Elmevik, Lennart. 2013 [tryckår 2014]. Fsv. Skœdhvi. [OSw Skœdhvi.] Namn och bygd 101. S. 210–211.

Elmevik, Lennart. 2013 [tryckår 2014]. Häradsnamnet Frökind. [The härad name Frökind.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 35–40.

Elmevik, Lennart. 2013 [tryckår 2014]. Möjbrostenens inskrift och ryttarbild. [The inscription and equestrian image of the stone of Möjbro.] Namn och bygd 101. S. 207–209.

Elmevik, Lennart. 2013 [tryckår 2014]. Ortnamn jag stött och blött. [Place-names I have pondered.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 41–53.

Elmevik, Lennart. 2013 [tryckår 2014]. Svedvi och Nedervi. [Svedvi and Nedervi.] Namn och bygd 101. S. 212–214.

Elmevik, Lennart. 2013. Embla. Ett bidrag till diskussionen om den nordiska urmoderns namn. [Embla. A contribution to the discussion on the name of the Nordic first mother.] Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2012. S. 47–53.

Entzenberg, Sonja. 2013. "That girl should bear my surname..." But what happens if she doesn't want to? Socio-cultural reflections on famous women and surnames during the 20th century. I: Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. Vol. 5. Ed. by Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide De Camilli e …Bruno Porcelli. Pisa. (Nominatio. Collana di Studi Onomastici fondata da Maria Givanna Arcamone. Serie Miscellanee.) S. 345–353.

Falck-Kjällquist, Birgit. 2013. Fjordnamnet Gullmarn. [The Fjord Name Gullmarn.] I: Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2. –4. Juni 2011. Red. av Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen og Eivind Weyhe. Uppsala. (NORNA-rapporter 89.) S. 48–64.

Falck-Kjällquist, Birgit. 2013. Names of fishing places: differences and/or similarities in name structure in different areas. I: Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. Vol. 5. Ed. by Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide De Camilli e …Bruno Porcelli. Pisa. (Nominatio. Collana di Studi Onomastici fondata da Maria Givanna Arcamone. Serie Miscellanee.) S. 533–543.

Frändén, Märit. 2013 [tryckår 2014]. (Rec.). Botolv Helleland m.fl. (eds): Names and identities. Studia anthroponymica Scandinavica 31. S. 143–146.

Frändén, Märit. 2013 [tryckår 2014]. Nittio och ett år av namninvandring. Något om Sveriges invandrade efternamn [Ninety-one years of name immigration. On Sweden’s immigrant surnames]. Studia anthroponymica Scandinavica 31 [2013], 31-41.

Frändén, Märit. 2013 [tryckår 2014]. »Share a coke with Geir» Varför är det så stora skillnader mellan svenskt och norskt förnamnsskick? [’Share a coke with Geir’ Why are there such large differences between Swedish and Norwegian forenames?]. Studia anthroponymica Scandinavica 31 [2013], 61-98.

Fridell, Staffan. 2013 [tryckår 2014]. Krägga. [Krägga.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 55–59.

Fridell, Staffan. 2013 [tryckår 2014]. Nybyli. [Nybyli.] Namn och bygd 101. S.103–114.

Fridell, Staffan. 2013 [tryckår 2014]. Tönnersa, Tönnersjö, Tynderö och Timrå. [Tönnersa, Tönnersjö, Tynderö and Timrå.] Namn och bygd 101. S. 39–49.

Fridell, Staffan. 2013 [tryckår 2014]. Tre småländska bynamn. [Three Småland village names.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 61–70.

Fridell, Staffan. 2013 [tryckår 2014]. Þróttólfr. Studia anthroponymica Scandinavica 31 [2013], 115-117.

Fridell, Staffan. 2013. Ortnamnet Hassmyra på Vs 24. [The place-name Hassmyra at Vs 24] I: Futhark: International Journal of Runic Studies 4. S. 177–179.

Hagåsen, Lennart. 2013. Ortnamnsefterlederna -nor och -vik längs svenska Bottenhavskusten. Fonologiska och morfologiska särutvecklingar. [Special phonological and morphological developments in the place-name elements -nor and -vik along the southern part of the Swedish coast of the Gulf of Bothnia.] I: Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2. –4. Juni 2011. Red. av Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen og Eivind Weyhe. Uppsala. (NORNA-rapporter 89.) S. 76–97.

Hagren Idevall, Karin, se Axelsson, Marcus, Hagren Idevall, Karin, Kalm, Mikael, Nyström, Staffan, Petrulevich, Alexandra och Sahlée, Anna.

Haugen, Susanne, se Andersson, Daniel & Susanne Haugen.

Haugen, Susanne. 2013. Svenska bautagator. Om betydelsen hos Bauta- i svenska gatunamn. [Swedish 'bautagator'. On the meaning of Bauta- in Swedish street-names.]I: Språken, tiden, rummet. Festskrift tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen den 16 augusti 2013. Red. av Daniel Andersson och Susanne Haugen. Nordsvenska. Supplement 1. Umeå 2013: Institutionen för språkstudier. S. 62–77.

Hultgård, Anders. 2013 [tryckår 2014]. (Rec.). Wilhelm Heizmann & Morten Axboe (red.): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit – Auswertung und Neufunde. Namn och bygd 101. S. 237–240.

Jacobsson, Roger (red.). 2013. Morfars karta visar vägen. Ett urval språkvetenskapliga texter 1979–2013. Av Lars-Erik Edlund. Festskrift tillägnad professor Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen den 16 augusti 2013. [Grandfathers map leads the way. Selected linguistic texts 1979-2013. Festschrift in honor of Prof. Lars-Erik Edlund on the 60th birthday, 16 August, 2013.] (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar. Acta Regiœ Societatis Skytteanœ nr 67.) Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet. 528 s.

Källström, Magnus. 2013 [tryckår 2014]. (Rec.). Lena Peterson: »En brisi vas lina sunn, en lini vas unaR sunn … En þa barlaf …». Etymologiska studier över fyra personnamn på Malsta- och Sunnåstenarna i Hälsingland. Studia anthroponymica Scandinavica 31. S. 150–153.

Källström, Magnus. 2013 [tryckår 2014]. Kvinnor och män i tiohundratalets Uppland. Några nedslag i den vikingatida namnhistorien utifrån runinskrifter. [Women and men in 11th-century Uppland. Glimpses of Viking Age name history from runic inscriptions.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 71–88.

Källström, Magnus. 2013 [tryckår 2014]. Vad betyder binamnet Rauðumskialdi på Rønningestenen DR 202? [What is the meaning of the byname Rauðumskialdi on the Rønninge stone (DR 202)?]. Studia anthroponymica Scandinavica 31 [2013], 5-12.

Källström, Magnus. 2013. Guldbrakteater fra Trollhättan – 1884 og 2009. [Gold bracteates from Trollhättan – 1884 and 2009.] Fornvännen 108 (3/2013). S. 153–171.

Källström, Magnus. 2013. Nyfunna runor i Hejnum kyrka. [New-found runes in the Hejnum Church.] I: Byggnadshyttan på Gotland 2011–2012. Red: Dag Urban Hoas. Visby. S. 79–84.

Källström, Magnus. 2013. Nyfunnen runsten vid Odensala kyrka. [New-found runestone beside the Church in Odensala.] I: Situne dei. Årsskrift för Sigtunaforskning och historisk arkeologi. Red. av Elisabet Claesson, Rune Edberg & Magnus Källström. Sigtuna. S. 23–30.

Kalm, Mikael, se Axelsson, Marcus, Hagren Idevall, Karin, Kalm, Mikael, Nyström, Staffan, Petrulevich, Alexandra och Sahlée, Anna.

Larsson, Patrik. 2013 [tryckår 2014]. (Rec.). Staffan Nyström (huvudred.) (m.fl.): Binamn. Uppkomst, bildning, terminologi och bruk. Studia anthroponymica Scandinavica 31. S. 128–134.

Leibring, Katharina & Kristina Neumüller. 2013. Personnamn i stadsmiljö. En jämförande studie av två svenska städer vid 1600-talets slut. [Personal names in urban environments. A comparative study of two Swedish trade towns at the end of the seventeenth century.] I: Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011. Red. av Leila Mattfolk, Maria Vidberg och Pamela Gustavsson. Uppsala. (NORNA-rapporter 90.) S. 115–132.

Leibring, Katharina. 2013 [tryckår 2014] (Rec.). Marianne Blomqvist: Våra fyrfota vänner har också namn. Namn och bygd 101. S. 228–230.

Leibring, Katharina. 2013 [tryckår 2014]. (Rec.). En ny lag om personnamn. Betänkande av Namnlagskommittén. Studia anthroponymica Scandinavica 31. S. 147–150.

Leibring, Katharina. 2013. Nya efternamn och förslag till ny lag om personnamn i Sverige. [New surnames and the proposed new law on personal names in Sweden.] I: Frá Sturlungu til West Venture. Hei›ursrit til Anfinnur Johansen á 60 ára degnum. Red. Zakaris Svabo Hansen, Jógvan í Lon Jacobsen, Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen og Turi› Sigur›ardóttir. Annales societatis scientiarum færoensis. Supplement 58. Tórshavn 2013: Fró›skapur. Faroe University Press. S. 171–176.

Löfdahl, Maria & Tingsell, Sofia. 2013. Gröna gården och Häxeskogen. Onomastikon och namnbildning ur ett andraspråksperspektiv. [Gröna gården (The green yard) and Häxeskogen (The witches´woods). The onomasticon and name formation from a second-language perspective.] I: Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011. Red. av Leila Mattfolk, Maria Vidberg och Pamela Gustavsson. Uppsala. (NORNA-rapporter 90.) S. 169–187.

Löfdahl, Maria, se Aldrin, Emilia, Löfdahl, Maria & Svensson, Ola.

Lönn, Marianne. 2013. "Där Jora brukar svämma över ligger gården". Beskrivning av och orientering i järnålderns landskap. ['The farm is situated where Jora usually overflows'. Description of and orientation in the Iron Age landscape.] I: Språken, tiden, rummet. Festskrift tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen den 16 augusti 2013. Red. av Daniel Andersson och Susanne Haugen. Nordsvenska. Supplement 1. Umeå 2013: Institutionen för språkstudier. S. 45–61.

Lundqvist, Björn. 2013 [tryckår 2014] (Rec.). Terhi Ainiala, Minna Saarelma & Paula Sjöblom: Names in focus. An introduction to Finnish onomastics. Namn och bygd 101. S. 223–225.

Lundström, Ulf. 2013. Fjälabodliden och Störhusån. Några ortnamn i Västerbotten som innehåller ord för byggnader. [Fjälabodliden and Störhusån. Some place-names in Västerbotten containing words for buildings.] I: Språken, tiden, rummet. Festskrift tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen den 16 augusti 2013. Red. av Daniel Andersson och Susanne Haugen. Nordsvenska. Supplement 1. Umeå 2013: Institutionen för språkstudier. S. 78–92.

Mähl, Stefan. 2013 [tryckår 2014] (Rec.). Michael Flöer & Claudia Maria Korsmeier: Die Ortsnamen des Kreises Soest. Namn och bygd 101. S. 233–235.

Neumüller, Kristina. 2013 [tryckår 2014] (Rec.). Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt (red.): Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. Symposium i Halden 11. –13. Maj 2010. Namn och bygd 101. S. 232–233.

Neumüller, Kristina. 2013. Kustland och inland. Lokal variation i övre Norrlands personnamnsskick vid mitten av 1600-talet. [Coastal and inland areas. Local variation in the first-name usage of northern Sweden in the middle of the 17th century.] I: Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2. –4. Juni 2011. Red. av Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen og Eivind Weyhe. Uppsala. (NORNA-rapporter 89.) S. 153–167.

Neumüller, Kristina. 2013. Se Leibring, Katharina & Neumüller, Kristina.

Neumüller, Kristina. 2013. The relationship between names of lakes and rivers in Sweden. I: Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. Vol. 5. Ed. by Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide De Camilli e …Bruno Porcelli. Pisa. (Nominatio. Collana di Studi Onomastici fondata da Maria Givanna Arcamone. Serie Miscellanee.) S. 717–722.

Nilsson, Leif. 2013 [tryckår 2014] (Rec.). Doreen Gerritzen (huvudred.), Staffan Nyström (gästred.): Onoma. Journal of the International Council of Onomastic Sciences 42. Namn och bygd 101. S. 256–257.

Nyman, Eva. 2013 [tryckår 2014] (Rec.). Hubert Bergmann & Peter Jordan (red.): Geographische Namen –Vierfalt und Norm. 40 Jahre institutionalisierte Ortsnamenforscung und -standardisierung in Österreich. 65. Geburtstag von Isolde Hausner. Akten des Internationalen Symposions Wien, 10. und 11. März 2009. Namn och bygd 101. S. 235–236.

Nyström, Staffan, se Axelsson, Marcus, Hagren Idevall, Karin, Kalm, Mikael, Nyström, Staffan, Petrulevich, Alexandra och Sahlée, Anna.

Nyström, Staffan. 2013 [tryckår 2014] (Rec.) Boel Jepson: English place-name elements relating to boundaries (2011). Namn och bygd 101. S. 242–243.

Nyström, Staffan. 2013. Att sälja en vision. Om "mäklarnamn", annonser och den stockholmska verkligheten. [To sell a vision. On “estate agent names”, housing advertisements and the reality of Stockholm.] I: Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011. Red. av Leila Mattfolk, Maria Vidberg och Pamela Gustavsson. Uppsala. (NORNA-rapporter 90.) S. 153–168.

Nyström, Staffan. 2013. Vad har FN med ortnamn att göra? [What has the UN got to do with place-names?] I: Annales. Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok (2011–2012; utg. 2013). S. 139–148.

Nyström, Staffan. 2013. (tillsammans med Marcus Axelsson, Karin Hagren Idevall, Mikael Kalm, Alexandra Petrulevich och Anna Sahlée): Alternativa och inofficiella ortnamn i Uppsala – tre smärre studier. [Alternative and unofficial place-names in Uppsala – three short studies.] I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 5–27.

Nyström, Staffan. 2013. Commemorative naming – possibilities and problems. I: Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. Vol. 5. Ed. by Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide De Camilli e …Bruno Porcelli. Pisa. (Nominatio. Collana di Studi Onomastici fondata da Maria Givanna Arcamone. Serie Miscellanee.) S. 723–732.

Nyström, Staffan. 2013. Introduction. I: Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. Vol. 5. Ed. by Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide De Camilli e …Bruno Porcelli. Pisa. (Nominatio. Collana di Studi Onomastici fondata da Maria Givanna Arcamone. Serie Miscellanee.) S. 13–16.

Nyström, Staffan. 2013. Mäklarnas magiska lockord. [Estate agents' magical linguistic baits.] I: Språktidningen 2/2013. S. 50–55.

Nyström, Staffan. 2013. Växtnamn i ortnamn. [Plant-names in place-names.] I: Växter och växtnamn – ett möte mellan botanik och språkvetenskap. Föredrag från ett symposium i Stockholm och Uppsala 25–26 november 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Inger Larsson och Staffan Nyström. Uppsala. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 123.) S. 133–143.

Petrulevich, Alexandra, se Axelsson, Marcus, Hagren Idevall, Karin, Kalm, Mikael, Nyström, Staffan, Petrulevich, Alexandra och Sahlée, Anna.

Petrulevich, Alexandra. 2013 [tryckår 2014] (Rec.). Katharina Leibring, Staffan Nyström & Mats Wahlberg (red.): Uppländska namnstudier. Valda namnspalter ur Upsala Nya Tidning 1982–2002. Namn och bygd 101. S. 261–262.

Petrulevich, Alexandra. 2013. Burstaborg och Steinborg i Kn‡tlinga saga- bevis på språkkontakt i kustområdet? [Burstaborg and Steinborg in Kn‡tlinga saga - the evidence of language contact in a coastal area?] I: Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2. –4. Juni 2011. Red. av Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen og Eivind Weyhe. Uppsala. (NORNA-rapporter 89.) S. 168–194.

Pihl, Elin. 2013 [tryckår 2014] (Rec.). Ulla Börestam: Scandigo Supermarcado, Skandinavisk noticias S.L. och Scandinavian Building. Lite om företagsnamn med skandinavisk profil bland utlandsskandinaver i Spanien. Namn och bygd 101. S. 230–231.

Röjder, Catarina. 2013. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 19. Ortnamnen i Tanums härad. 2. Bebyggelsenamn. [The Place-Names of the County of Gothenburg and Bohus. The Place-names of the district of Tanum. 2. Natural Names.] Göteborg: Institutet för språk och folkminnen. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Ryman, Lennart. 2013 [tryckår 2014]. (Rec.). Kristoffer Kruken & Ola Stemshaug: Norsk personnamnlexikon 3. Studia anthroponymica Scandinavica 31. S. 137–138.

Ryman, Lennart. 2013 [tryckår 2014]. (Rec.). Minna Nakari: Variation i kvinnors namnfraser i officiella document i Helsingfors 1780—1930. Studia anthroponymica Scandinavica 31. S. 138–143.

Ryman, Lennart. 2013 [tryckår 2014]. Tierp(e) och några andra medeltida ortnamnsidentiska binamn. [Tierp(e) and other medieval bynames identical to place-names.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 89–95.

Sahlée, Anna, se Axelsson, Marcus, Hagren Idevall, Karin, Kalm, Mikael, Nyström, Staffan, Petrulevich, Alexandra och Sahlée, Anna.

Sandnes, Berit. 2013. Navn på åleboder og andre foranderlige navn. [Changing place-names.] I: Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2. –4. Juni 2011. Red. av Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen og Eivind Weyhe. Uppsala. (NORNA-rapporter 89.) S. 195–215.

Strandberg, Mathias. 2013 [tryckår 2014] (Rec.). Carl-Erik Lundbladh: Skånska dialektord. Namn och bygd 101. S. 247–249.

Strandberg, Svante, se Edlund, Lars-Erik, Elmevik, Lennart & Strandberg, Svante.

Strandberg, Svante. 2013 [tryckår 2014] (Rec.). Olle Ferm & Mia Åkestam (red.): Härnevi kyrka och socken. Perspektiv på ett uppländskt lokalsamhälle under medeltiden. Namn och bygd 101. S. 240–241.

Strandberg, Svante. 2013 [tryckår 2014] (Rec.). Thorsten Andersson, Gamla strand- och önamn i Bråviksbygden. Namn och bygd 101. S. 225–227.

Strandberg, Svante. 2013 [tryckår 2014]. Bälsunda i Hjälsta socken. [Bälsunda in Hjälsta parish.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 109–112.

Strandberg, Svante. 2013 [tryckår 2014]. By- och sockennamnet Öttum i Västergötland. [The village and parish name Öttum in Västergötland.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 97–107.

Strandberg, Svante. 2013 [tryckår 2014]. Erska. Ett västgötskt by- och sockennamn. [Erska. A village and parish name in Västergötland.] Namn och bygd 101. S. 123–134.

Strandberg, Svante. 2013 [tryckår 2014]. Gärskagården, Hisingsgården och Kvädaregården. [Gärskagården, Hisingsgården and Kvädaregården.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 113–117.

Strandberg, Svante. 2013 [tryckår 2014]. Krisslinge. [Krisslinge.] Namn och bygd 101. S. 215–217.

Strandberg, Svante. 2013 [tryckår 2014]. Sjönamnet Tatern. Ett exempel på namnbyte? [The lake-name Tatern. An example of name-change?] Namn och bygd 101. S. 218–219.

Strandberg, Svante. 2013 [tryckår 2014]. Vrålingen och Vrålinge. [Vrålingen and Vrålinge.] Namn och bygd 101. S. 220–222.

Strandberg, Svante. 2013. Bergsbruk och ortnamn. [Mining and place-names.] I: Bergslagshistoria 25/2013. Uppsala: Föreningen Bergslagsarkiv. S. 93-101.

Strandberg, Svante. 2013. Namn och bygd under 100 år. [Namn och bygd during 100 years.] Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2012. S. 159–163.

Strandberg, Svante. 2013. Sällinge i Danmarks socken – Ett uppländskt bynamn. [The hamlet name Sällinge in the parish of Danmark.] I: Frá Sturlungu til West Venture. Hei›ursrit til Anfinnur Johansen á 60 ára degnum. Red. Zakaris Svabo Hansen, Jógvan í Lon Jacobsen, Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen og Turi› Sigur›ardóttir. Annales societatis scientiarum færoensis. Supplement 58. Tórshavn 2013: Fró›skapur. Faroe University Press. S. 226–237.

Strid, Jan Paul. 2013 [tryckår 2014] (Rec.). Lennart Elmevik & Svante Strandberg (red.): Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7. –9. April 2010. Namn och bygd 101. S. 257–261.

Sundström, Agneta. 2013. Ingevald Panka och Kalle Braxen. Binamn i det medeltida Arboga och nutida Sigtuna. [Ingevald Panka and Kalle Braxen. Bynames in medieval Arboga and modern Sigtuna.] I: Frá Sturlungu til West Venture. Hei›ursrit til Anfinnur Johansen á 60 ára degnum. Red. Zakaris Svabo Hansen, Jógvan í Lon Jacobsen, Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen og Turi› Sigur›ardóttir. Annales societatis scientiarum færoensis. Supplement 58. Tórshavn 2013: Fró›skapur. Faroe University Press. S. 238–250.

Sundström, Agneta. 2013. Laxakarl och Skœriakarl. Binamn från kustkultur i en medeltida svensk inlandsstad. [Laxakarl and Skœriakarl. Bynames from coastal culture in a medieval Swedish inland town.] I: Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2. –4. Juni 2011. Red. av Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen og Eivind Weyhe. Uppsala. (NORNA-rapporter 89.) S. 308–319.

Svensson, Ola, se Aldrin, Emilia, Löfdahl, Maria & Svensson, Ola.

Thomasson, Lars. 2013 [tryckår 2014] (Rec.). Leiv Olsen: Sørsamisk historie i nytt lys. Namn och bygd 101. S. 255–256.

Tingsell, Sofia. 2013. Se Löfdahl, Maria & Tingsell, Sofia.

Tollin, Clas & Vikstrand, Per. 2013 [tryckår 2014]. Danmarks och Alsike prästgårdars äldre namn. [The older names of the rectories of Danmark and Alsike.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 119–129.

Vikstrand, Per, se Tollin, Clas & Vikstrand, Per.

Vikstrand, Per. 2013 [tryckår 2014] (Rec.). Gert Magnusson & Ulf Jansson (red.): Bebyggelsehistoria i digitala resurser. Bebyggelsehistorisk tidskrift 58. Namn och bygd 101. S. 227–228.

Vikstrand, Per. 2013 [tryckår 2014]. Norrbo hundares två tingsplatser. [The two assembly sites of Norrbo hundare.] Namn och bygd 101. S. 89–101.

Vikstrand, Per. 2013. Namnet Uppsala. [The place-name Uppsala.] I: Gamla Uppsala i ny belysning. Red. Olof Sundqvist & Per Vikstrand under medverkan av John Ljungkvist. Gävle. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 9.) S. 135–160.

Vikstrand, Per. 2013. Finns det förkristna sakrala ortnamn på Färöarna? [Are there pre-Christian sacral place-names in the Faroe Islands?] I: Frá Sturlungu til West Venture. Hei›ursrit til Anfinnur Johansen á 60 ára degnum. Red. Zakaris Svabo Hansen, Jógvan í Lon Jacobsen, Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen og Turi› Sigur›ardóttir. Annales societatis scientiarum færoensis. Supplement 58. Tórshavn 2013: Fró›skapur. Faroe University Press. S. 271–277.

Vikstrand, Per. 2013. Järnålderns bebyggelsenamn. Om bebyggelsenamnens uppkomst och ålder i Mälarlandskapen. [Settlement-names from the Iron Age. On the origin and age of settlement-names in the Lake Mälaren area of Sweden.] Uppsala 2013. (Skrifter utg. av Institutet för språk och folkminnen. Namnarkivet i Uppsala. B:13.) 232 s.

Wahlberg, Mats. 2013. Italian names in Sweden. I: Nomina. Studi di onomastica in onore di Maria Giovanna Arcamone. Red.: Donatella Bremer, Davide De Camilli & Bruno Porcelli. Pisa: Edizioni ETS. S. 569–577.

Wahlberg, Mats. 2013. Namn i stadsmiljö- sammanfattning och översikt. [Names in urban settings- a summary and an outline.] I: Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011. Red. av Leila Mattfolk, Maria Vidberg och Pamela Gustavsson. Uppsala. (NORNA-rapporter 90.) S. 17–25.

Wahlberg, Mats. 2013. Sammanfattning. [Summary.] I: Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2. –4. Juni 2011. Red. av Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen og Eivind Weyhe. Uppsala. (NORNA-rapporter 89.) S. 367–374.

Wiklund, Staffan. 2013. Rolka, vesa och to. Några terrängbeskrivande och terrängbetecknande ord i lulemålen. [Rolka, vesa and to. Some terrain characteristic and terrain descriptive words in the dialects of Luleå.] I: Språken, tiden, rummet. Festskrift tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen den 16 augusti 2013. Red. av Daniel Andersson och Susanne Haugen. Nordsvenska. Supplement 1. Umeå 2013: Institutionen för språkstudier. S. 105–121.

† Hellberg, Lars. 2013 [tryckår 2014]. Ortnamnen och den forntida sveastaten. Presentation av ett forskningsprojekt. Med efterskrift av Thorsten Andersson. [Place-names and the prehistoric Svea state. A presentation of a research project.] Namn och bygd 101. S. 9–31.

År: 2012

År: 2011

Färöarna

Johansen, Anfinnur. 2011 [trykkeår 2012]. Nordisk namnforskning 2010. Litteraturkrönika. 2.3. Färöarna. [Nordic name research 2010. Bibliographic summary for the Faroe Islands.] Namn och Bygd 99. 156–157.

Island

Sammanfattning -
Birna Lárusdóttir. 2011. Þúfnabanar, kjarnorka og netabolir. Um heimildagildi og nýmyndun örnefna. Fläs mer

Guðrún Kvaran. 2011. Nöfn Íslendinga [Icelandic personal names]. Ný útgáfa [New extended version]. Forlagið, Reykjavík. 662 bls.

Guðrún Kvaran. 2011. Örnefni í vasabókum Björns M. Ólsen [Place-names in the notebooks of Björn M. Ólsen]. Fjöruskeljar. Afmælisrit til heiðurs Jónínu Hafsteinsdóttur sjötugri 29. mars 2011. Reykjavík. Bls. 75-87.

Sigurður R. Helgason. 2011. Hofmannaflöt [The place-name Hofmannaflöt]. Fjöruskeljar. Afmælisrit til heiðurs Jónínu Hafsteinsdóttur sjötugri 29. mars 2011. Reykjavík. Bls. 211-222.

Norge

Bjorvand, Harald. 2011 [trykkår 2012]. Skåne – et øyrike? [Skåne – an island realm?] Namn och Bygd 99. 21–31.

Kinn, Torodd. 2011 [trykkår 2012]. Førenamnsgeografi i Bergenhus-amta i 1801. [Given-name geography of the Bergenhus counties in 1801.] Studia anthroponymica Scandinavica 29. 63–104.

Sverige

Andersson, Thorsten. 2011. Visingsö. [The place name Visingsö.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 11–15.

År: 2010

Island

Hallgrímur J. Ámundason. 2010. Óformleg örnefni í Reykjavík [Unofficial place-names in Reykjavík]. Orð og tunga 12:41–53

Sverige

Brylla, Eva. 2010. Introduction. I: Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. Vol. 4. Ed. by Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide De Camilli e …Bruno Porcelli. Pisa. (Nominatio. Collana di Studi Onomastici fondata da Maria Givanna Arcamone. Serie Miscellanee.) S. 13–17.

Sundström, Agneta. 2010. Names and Other Designations of Women Recorded in the Medieval Town Court Record Book of Arboga. I: Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. Vol. 4. Ed. by Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide De Camilli e …Bruno Porcelli. Pisa. (Nominatio. Collana di Studi Onomastici fondata da Maria Givanna Arcamone. Serie Miscellanee.) S. 353–359.

År: 2008

Sverige

Dehlin, Lennart. 2008. Minority languages in Swedish national maps and databases. I: Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. Vol. 2. Ed. by Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide De Camilli e …Bruno Porcelli. Pisa. (Nominatio. Collana di Studi Onomastici fondata da Maria Givanna Arcamone. Serie Miscellanee.) S. 37–46.

Fridell, Staffan. 2008. Stylistic variation in place-names. I: Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. Vol. 2. Ed. by Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide De Camilli e …Bruno Porcelli. Pisa. (Nominatio. Collana di Studi Onomastici fondata da Maria Givanna Arcamone. Serie Miscellanee.) S. 61–68.

Leibring, Katharina. 2008. Lena Eriksdotter or Helena Gewert? Personal names in a Swedish parish, 1730–1830. I: Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. Vol. 2. Ed. by Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide De Camilli e …Bruno Porcelli. Pisa. (Nominatio. Collana di Studi Onomastici fondata da Maria Givanna Arcamone. Serie Miscellanee.) S. 129–137.

Nilsson, Leif. 2008. Addresses, Place-names and Legislation in Sweden. I: Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. Vol. 2. Ed. by Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide De Camilli e …Bruno Porcelli. Pisa. (Nominatio. Collana di Studi Onomastici fondata da Maria Givanna Arcamone. Serie Miscellanee.) S. 475–480.

År: 2007

Danmark

Bondesen, Peter, 2007. Navnet Favrskov. Om borgerinddragelse og beslutningskraft. [The Name Favrskov. On citizens’ influence and the power of decision-making.] Farscogh. Glimt fra Favrskov-området. Hadsten. 32–44.

År: 2003

År: 1991

Danmark

Svend C. Dahl, 1991. På vej mod Fodby - studier i kort og stednavne. Liv og levn, nr. 5. Næstved Museum.