Simon Skovgaard Boeck, Uppsala Universitet: Stednavne som vidnesbyrd om verdenskendskab

Afdeling for Navneforsknings seminarrække gæstes af seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Simon Skovgaard Boeck, der for tiden er knyttet til Uppsala Universitet gennem forskningsprojektet Fornnordisk omvärldsuppfattning.

Arrangementet finder sted i "Tårnværelset" kl. 14.15-16.00 på adressen Søndre Campus, Bygning 27, 4. sal, Njalsgade 136, 2300 København S.

I språkhistoriens namn. Ett hyllningsseminarium till Staffan Fridell

Bo Ralph (Svenska Akademien): »Rökstenen och namnen»
Svante Strandberg (Uppsala universitet): »Oförstådda och missförstådda ortnamn»
Lars-Erik Edlund (Umeå universitet): »Birkasvenskan/Hedebynordiskan – kring en språklig konstruktion»

Plats: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Campus Engelska parken, 7-0043
Tid: Onsdag 5 april 2017, kl. 13.15–17.00

Efter föredragen välkomnas alla till en mottagning med lättare förtäring.

 

 

Försäljning och distribution av NORNA-rapporter

  • Posted on: 26 January 2017
  • By: Leila

Sedan årsskiftet 2016/2017 har NORNA:s tidigare distributör Swedish Science Press upphört med sin verksamhet. På grund av den kraftigt minskade försäljningen och de höga kostnaderna förbundna med lagerhållning och distribution kommer NORNA inte att söka finna någon ny distributör av tryckta rapporter. De flesta framtida NORNA-rapporter kommer troligen att publiceras digitalt och behovet av distributör minskar ännu mer.

NORNA-rapporter 93 er udkommet

Titlen er Navn og navnebærer: Rapport fra NORNAs 45. symposium i Skagen 1.–4. oktober 2014, og rapporten er redigeret af Martin Sejer Danielsen, Birgit Eggert og Johnny G.G. Jakobsen ved Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Bogen indeholder 14 bidrag der berører forskellige aspekter inden for både sted- og personnavneforskningen. Rapporten er udgivet digitalt og er frit tilgængelig på nettet hvor den kan hentes som samlet bog ligesom de enkelte bidrag kan downloades hver for sig.

NORNA-symposium i Lund 11-12 maj

NORNA:s 47:e symposium

Tema: Bebyggelsenamnens dynamik 

Ordnas 11–12 maj 2017 på Arkivcentrum Syd i Lund. Symposiet har temat Bebyggelsenamnens dynamik och är ett samarrangemang mellan Institutet för språk och folkminnen och Nätverket för bebyggelsenamnsforskning.

Anmälan till symposiet skickas till Elin Pihl senast den 31 januari

Sidor