Da Lille Peder fik Per Lilles Eng i faddergave. Et studie af stednavneforklarende elementer i den folkloristiske genre sagn

Martin Sejer Danielsen forsvarer sin ph.d.-afhandling.

Tid: Fredag d. 1. december 2017, kl. 13.

Sted: Det Humanistiske Fakultet – Multisalen (lokale 21.0.54)

Bedømmelsesudvalget: Lektor Michael Lerche Nielsen (formand) Københavns Universitet, Professor emeritus Ulf Palmenfelt, Uppsala universitet, Forskningsleder, docent Terhi Ainiala, Helsingfors universitet

Simon Skovgaard Boeck, Uppsala Universitet: Stednavne som vidnesbyrd om verdenskendskab

Afdeling for Navneforsknings seminarrække gæstes af seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Simon Skovgaard Boeck, der for tiden er knyttet til Uppsala Universitet gennem forskningsprojektet Fornnordisk omvärldsuppfattning.

Arrangementet finder sted i "Tårnværelset" kl. 14.15-16.00 på adressen Søndre Campus, Bygning 27, 4. sal, Njalsgade 136, 2300 København S.

I språkhistoriens namn. Ett hyllningsseminarium till Staffan Fridell

Bo Ralph (Svenska Akademien): »Rökstenen och namnen»
Svante Strandberg (Uppsala universitet): »Oförstådda och missförstådda ortnamn»
Lars-Erik Edlund (Umeå universitet): »Birkasvenskan/Hedebynordiskan – kring en språklig konstruktion»

Plats: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Campus Engelska parken, 7-0043
Tid: Onsdag 5 april 2017, kl. 13.15–17.00

Efter föredragen välkomnas alla till en mottagning med lättare förtäring.

 

 

Försäljning och distribution av NORNA-rapporter

  • Posted on: 26 January 2017
  • By: Leila

Sedan årsskiftet 2016/2017 har NORNA:s tidigare distributör Swedish Science Press upphört med sin verksamhet. På grund av den kraftigt minskade försäljningen och de höga kostnaderna förbundna med lagerhållning och distribution kommer NORNA inte att söka finna någon ny distributör av tryckta rapporter. De flesta framtida NORNA-rapporter kommer troligen att publiceras digitalt och behovet av distributör minskar ännu mer.

Sidor