Namn och identitet

Författare/redaktör: 
Unni-Päivä Leino, Mona Forsskåhl, Gunilla Harling-Kranck, Sabina Jordan, Minna Nakari och Ritva Liisa Pitkänen (red.)
Undertitel: 
Namn och identitet. Handlingar från NORNA:s 46:e symposium i Tammerfors den 21-23 oktober 2015.
Information: 

Namn och identitet. Handlingar från NORNA:s 46:e symposium i Tammerfors den 21-23 oktober 2015. Red. av. Unni-Päivä Leino, Mona Forsskåhl, Gunilla Harling-Kranck, Sabina Jordan, Minna Nakari och Ritva Liisa Pitkänen. NORNA-rapporter 94. 273 s. ISBN 978-91-7276-094-3 (tryck), 978-91-7276-097-4 (pdf).

Utgiven av NORNA i samarbete med kommunikationsvetenskapliga fakulteten vid Tammerfors universitet.

Tillgänglig i digitalt format: http://urn.fi/URN:ISBN:978-91-7276-097-4

Publiceringsår: 
2017