NORNA:s 48:e symposium - Namn i skrift

  • Posted on: 8 May 2018
  • By: Leila

Välkomna att anmäla er till NORNA:s 48:e symposium - Namn i skrift. Registreringen är nu öppen.

Symposiet äger rum i Göteborg 29- 30 november 2018 och är ett samarrangemang mellan Göteborgs universitet och Institutet för språk och folkminnen. Mer information finns på symposiets webbsida där också anmälan görs: https://sprak.gu.se/forskning/konferenser/namn-i-skrift

Varmt välkomna!

Maria Löfdahl, Michelle Waldispühl & Lena Wenner