Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn

I avhandlingen Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn ger Ulf Lundström tolkningar av sockennamn, bynamn och namn på bydelar, gårdar, fäbodar och fiskelägen i detta område i Skellefteå kommuns södra del.

Här får vi till exempel veta betydelsen av Kräkånger, Istermyrliden, Lossmen, Jäppnästjärnliden och ett stort antal ytterligare namn. För första gången finns ortnamnen i detta område samlade och tolkade i ett enda verk som gör att Övre Norrlands historia kan beskrivas mer detaljerat.

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 13. Ortnamnen i Stångenäs härad.

Ortnamnen i Stångenäs härad ingår i serieverket Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län och är skriven av Birgit Falck-Kjällquist. Här behandlas namn i det område som i dag utgörs av Lysekils kommun. I boken förklaras och kommenteras namn på sjöar, vattendrag, vägar och stigar, hamnar, berg, mossar, myrar och ängar med mera - namn som inte betecknar bebyggelse.

Postdoc Lieven Ameel, Finska, finskugriska och nordiska institutionen på Helsingfors Universitet: Narrating a New City District. Genre, Metaphor and Plot in Planning Helsinki's Waterfront

Foredrag i Afdeling for Navneforsknings fredagsseminarrække. Foredraget begynder kl. 14.15 og finder sted i "Tårnværelset" på 4. sal.

Sidor