Navne og skel - Skellet mellem navne

Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Bind 1 og 2. Redigeret af Birgit Eggert og Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (Names and borders –The border between names. Proceedings from The 15th Nordic Name Research Congress in Askov, June 2015. Vol. 1 and 2. Edited by Birgit Eggert, Rikke S. Olesen in collaboration with Bent Jørgensen). NORNA-rapporter 91. 275 + 267 pp. Uppsala 2015. ISBN 978-91-7276-090-5 (vol. 1) and 978-91-7276-091-2 (vol. 2).

Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn

I avhandlingen Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn ger Ulf Lundström tolkningar av sockennamn, bynamn och namn på bydelar, gårdar, fäbodar och fiskelägen i detta område i Skellefteå kommuns södra del.

Här får vi till exempel veta betydelsen av Kräkånger, Istermyrliden, Lossmen, Jäppnästjärnliden och ett stort antal ytterligare namn. För första gången finns ortnamnen i detta område samlade och tolkade i ett enda verk som gör att Övre Norrlands historia kan beskrivas mer detaljerat.

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 13. Ortnamnen i Stångenäs härad.

Ortnamnen i Stångenäs härad ingår i serieverket Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län och är skriven av Birgit Falck-Kjällquist. Här behandlas namn i det område som i dag utgörs av Lysekils kommun. I boken förklaras och kommenteras namn på sjöar, vattendrag, vägar och stigar, hamnar, berg, mossar, myrar och ängar med mera - namn som inte betecknar bebyggelse.

Sidor