Välkomna till symposiet Språkkontakt av tredje graden

Välkomna till symposiet Språkkontakt av tredje graden

Torsdagen den 12 november, klockan 09.00-17.00, anordnar vi på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium om språkkontakt ur olika infallsvinklar.

Preliminärt program

9.00 Introduktion

9.15-10.15 Henrik Rosenkvist, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
Innovation eller språkkontakt? Några älvdalska språkdrag i historisk belysning.

10.15-10.45 Visning av arkivsamlingarna/kaffe och kaka

10.45-11.45 Märit Frändén, NAU, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala. Språkkontakt i efternamn.

11.45-12.30 Alexandra Petrulevich, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. "Inhemskt", "utländskt" och ortnamnsanpassning. Finns det universella anpassningsprinciper?

12.30-13.30 Lunch

13.45-14.45 Henrik Williams, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
Språkkontakter i vikingatidens runsvenska.

14.45-15.45 Johan Järlehed, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet.
B som i Bilbao och CeEñe som i A Coruña: Identitet, ideologi och indexikalitet i Galiciska och Baskiska stadslogos.

15.45-16.00 Bensträckare med kaffe och kaka

16.00-16.45 Erik Magnusson Petzell, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg: Västgermansk inversionsmorfologi i Viskadalen?

16.45-17.00 Avrundning och gemensam promenad till närliggande krog för dem som vill

Deltagande i symposiet kostar 350:- + moms (lunch och fika ingår) och anmälan görs via e- post senast den 30/10 till sandra.bjarenberg@sprakochfolkminnen.se (ange önskemål om specialkost, du kommer att få en bekräftelse samt instruktioner för inbetalning i retur). Antalet platser är begränsat då vi håller till i våra lokaler på Vallgatan 22 i Göteborg.

Välkomna!

Maria Löfdahl Jenny Nilsson Erik Petzell Lena Wenner Sandra Bjäreberg