Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.): På sporet

Navnestudier nr. 42, Museum Tusculanums Forlag, København 2014.

Professor, dr.phil. Bent Jørgensen har gennem årtier præget dansk navneforskning. Med dette festskrift hædres han af sine kolleger både som forsker og som ven.
Artiklerne i festskriftet afspejler spændvidden inden for navneforskningen og Bent Jørgensens mange interesser: stednavne, personnavne, sproghistorie, retskrivning, leksikografi, storbyen København samt sporvogne og donaldisme. Bogen indeholder også en samlet oversigt over Bent Jørgensens publikationer.

Sofie Laurine Albris: At bo, at benævne

Navnestudier nr. 41, Museum Tusculanums Forlag, København 2014.

I At bo, at benævne undersøges forholdet mellem de danske stednavne fra jernalderen og vikingetiden og de arkæologiske levn fra samme perioder. Bogen starter med at udforske spørgsmålet om sammenhæng mellem stednavne og arkæologiske lokaliteter i en metodisk og teoretisk diskussion, hvor det argumenteres, at navne og arkæologi må hænge sammen i kraft af menneskers praksisser samt af en fælles forankring i landskabet.

GIS for onomasts

Ph.d. kursus:

GIS for onomasts

Den 28.-30. oktober 2014 afholder Nordisk Forskningsinstitut og School of Critical Studies ved Glasgow Universitet et indføringskursus i GIS – Geografisk informationssystem – i Glasgow, Skotland.
Kurset er åbent for alle ph.d.-studerende med vinkling på navneforskning, men der er kun 15 pladser til rådighed.

Al information om kurset kan læses her: https://phdcourses.dk/Course/34674

Peder Gammeltoft

Elin Pihl: Ägonamn

Avhandlingen presenterar och diskuterar ägonamnen i Almunge och Väddör socknar, i Uppland, från 1640 fram till 2012. Ägonamnens bildning under den undersökta perioden lyfts fram och analyseras för de båda socknarna. Även ägonamnens överlevnad undersöks och kommenteras.

Sidor