GIS for onomasts

Ph.d. kursus:

GIS for onomasts

Den 28.-30. oktober 2014 afholder Nordisk Forskningsinstitut og School of Critical Studies ved Glasgow Universitet et indføringskursus i GIS – Geografisk informationssystem – i Glasgow, Skotland.
Kurset er åbent for alle ph.d.-studerende med vinkling på navneforskning, men der er kun 15 pladser til rådighed.

Al information om kurset kan læses her: https://phdcourses.dk/Course/34674

Peder Gammeltoft

Elin Pihl: Ägonamn

Avhandlingen presenterar och diskuterar ägonamnen i Almunge och Väddör socknar, i Uppland, från 1640 fram till 2012. Ägonamnens bildning under den undersökta perioden lyfts fram och analyseras för de båda socknarna. Även ägonamnens överlevnad undersöks och kommenteras.

NORNA-symposium i Caen

Centre Franco-Norvégien en Sciences Sociales et Humaines, Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération och Centre de Recherche Inter-langues sur la Signification en Contexte inbjuder till ett NORNA-symposium i Caen den 23-25 april 2014.

Sidor