Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.): På sporet

Undertitel: 
Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen 12. marts 2014
Information: 

Navnestudier nr. 42, Museum Tusculanums Forlag, København 2014.

Professor, dr.phil. Bent Jørgensen har gennem årtier præget dansk navneforskning. Med dette festskrift hædres han af sine kolleger både som forsker og som ven.
Artiklerne i festskriftet afspejler spændvidden inden for navneforskningen og Bent Jørgensens mange interesser: stednavne, personnavne, sproghistorie, retskrivning, leksikografi, storbyen København samt sporvogne og donaldisme. Bogen indeholder også en samlet oversigt over Bent Jørgensens publikationer.

Indhold:
Sofie Laurine Albris: Turen går til Gudernes Hjem. Om en køretur med Bent Jørgensen og nogle overvejelser om omorganiseringen af Gudmes landskab.
Gordon Albøge: Kristendommens spor i Vendsyssels stednavne
Sebastian Møller Bak: Spottenavne i Danmarks gamle Personnavne
Katrine Kehlet Bechsgaard: Navnet Bent
Simon Skovgaard Boeck: Lidt om Moths stednavneformer
Lisbeth Eilersgaard Christensen: Stednavne, centralpladser og vækstcentre - om tolkningsvalg og betydningsrelationer
Torben Christiansen: Andebyspor i dansk.
Vibeke Dalberg og Rob Rentenaar: Marknavn, Flurname, veldnaam, field-name. Nogle afgrænsningsproblemer.
Birgit Eggert:Rannerød - et rød-navn i Vendsyssel?
Gillian Fellows Jensen: On the track of some lost place-names and early substitutions in England
Peder Gammeltoft: Hvad var det Varde var?
Johnny Granjean Gøgsig Jakobsen: Sporvogne i Andeby
Michael Lerche Nielsen: "Jona bil, Jona fadøl, Jona crib?" Genitiv og andre bøjningsendelser i danske fornavne.
Rikke Steenholt Olesen: Om tolkningen af glda. sketh, f., i betydningen 'skibssætning'
Berit Sandnes: Navn på -rup i nordøstre Skåne
Line Sandst: Nogle steder, der engang var hjem
Susanne Vogt: Ravnsholt i Merløse herred - en markskelsforretning i Ravnholt godarkiv
Bente Holmberg: Publikationer af Bent Jørgensen

Publiceringsår: 
2014
Beställ: 
Museum Tusculanums Forlag