Skånes ortnamn

Undertitel: 
Serie A. Bebyggelsenamn. Del 23. Östra Göinge härad
Information: 

Boken (SkO A 23) om Östra Göinge härads bebyggelsenamn är skriven av Claes Ringdahl och innehåller bl.a. en relativt kortfattad men tämligen fullständig historik över häradets administration och dess utveckling. Tolkningar av alla sockennamn samt av namnen på alla byar och hemman ingår givetvis samt även av namnen på en del enstaka gårdar med inte helt genomskinliga namn. Vidare ingår alfabetiskt register över alla i boken ingående namn samt efterledsregister, karta över i häradet ingående socknar och dessutom en karta över vilka härader som behandlats i serien Skånes ortnamn. Några bildsidor med fotografier med anknytning till några i boken förekommande namnmiljöer ingår också, liksom en kortfattad presentation av landsmålsalfabetet som använts vid redovisningen av flertalet namns uttal.

Publiceringsår: 
2014
Beställ: 
dag@sprakochfolkminnen.se