Bebyggelsenamnen i Hudiksvalls kommun. Hudiksvallsområdet.

Undertitel: 
(Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Hälsingland 2:2)
Information: 

Boken, som är skriven av Lennart Hagåsen och utgiven av Institutet för språk och folkminnen, är den första i underserien Ortnamnen i Hälsingland. I 201 artiklar förklaras dels några namn inom Hudiksvalls stad, dels namn på alla byar och några andra bebyggelser i de närmast omgivande socknarna Forsa, Hälsingtuna, Hög, Idenor och Rogsta. Alla namntolkningar diskuteras ingående. Även en del namn på andra håll, också utanför Hälsingland, berörs. Boken innehåller närmare 45 illustrationer i form av foton, specialritade kartor och utsnitt ur officiella kartor. I inledningen gås de fyra vanliga namnefterlederna bo, by, sta och sätter igenom både språkligt och kronologiskt. Dessutom presenteras där bland annat en indelning av de olika arkeologiska och språkliga tidsperioderna liksom en redovisning av namnartiklarnas uppbyggnad och en förklaring till de symboler som används vid återgivande av namnens dialektuttal.

Publiceringsår: 
2014
Beställ: 
registrator@sprakochfolkminnen.se