NORNA:s 46 symposium, Namn och identitet, Tammerfors 21-23.10.2015

  • Posted on: 3 December 2014
  • By: Leila

NORNA-kommittén inbjuder till symposium i Finland hösten 2015, för första gången i Tammerfors. NORNA:s nordiska namnforskarkongress 1998 hölls i grannstaden Tavastehus (Hämeenlinna), och exkursionen styrdes bland annat till Tammerfors, men för övrigt har Tammerfors inte tidigare figurerat på symposiekartan. Värdar för symposiet vid Tammerfors universitet är Antti Leino, professor i finska, och Mona Forsskåhl, professor i nordiska språk.

Temat för symposiet är Namn och identitet, i en vid bemärkelse. Det kan handla om personnamn, ortnamn, övriga namn m.m. I en tilltagande globalisering, med många inflyttare och invandrare i de nordiska länderna, har namnskicket inte längre sin lokalt karaktäriserande stämpel. Ändå håller man fast vid uttryck som ”man är vad man heter” och ”nomen est omen”, och menar att namnet kan uttrycka språk, nationalitet, tillhörighet, lokalitet osv.

Symposiet försiggår på Tammerfors universitet med start onsdagen den 21 oktober och avslutning fredagen den 23 oktober 2015. Däremellan finns det plats för symposieföredrag och diskussioner, samt kvällsprogram med exkursion och middag. Tammerfors är såväl en ”gustaviansk” stad, grundad av svenske kungen Gustav III 1779, som en gammal vital marknadsplats, senare utbyggd med en livaktig industri, i synnerhet klädes- och textilindustri: Finlayson, Tampella osv.

Anmäl dig till symposiet i Tammerfors senast 1 februari 2015 med titel på eventuellt föredrag.

Symposiets konferenssekreterare är Sabina Jordan, e-post norna.2015@uta.fi
Symposiets hemsida finns på adressen http://www.uta.fi/ltl/norna-2015/

Välkommen till Tammerfors i oktober 2015!

Mona Forsskåhl, Gunilla Harling-Kranck, Antti Leino, Minna Nakari & Ritva Liisa Pitkänen

Ladda ner: