Fredagsseminar på Afdeling for Navneforskning. Lars-Jakob Harding Kællerød: 1800-tallets mellemnavne

KUA, lokale 27.4.04 (Tårnværelset, Afd. for Navneforskning)

Arrangør: Afdeling for Navneforskning

I 1800-tallet undergik den danske navneskik en lang række forandringer. En af dem var, at det efternavnetypologiske mellemnavn, der hidtil næsten udelukkende havde været i brug hos adelen og siden det bedre borgerskab, efterhånden konstituerede sig i den brede befolknings navnebrug. På landet kunne man nu oftere træffe navne som Niels Abrahamsen Simonsen, Andreas Lykkegaard Blichfeldt, Jens Møller Mortensen, Niels Raun Pedersen mv.

Det er ph.d.-projektets formål at kortlægge tidens mellemnavnebrug i Danmark på baggrund af folketællingen fra 1880. Dette gøres dels ved at foretage en grundlæggende kategorisering af de efternavnetypologiske mellemnavne (fx patronymer, stednavne, inkolentnavne, erhvervsbetegnelser, dyrebetegnelser, topografiske betegnelser), dels ved at inddrage demografiske og geografiske parametre (fx køn, næringsvej, region, land/by).

Afhandlingen kommer derudover til at omfatte en række casestudies, hvor mellemnavnebrugen i udvalgte områder og familier undersøges med henblik på at sandsynliggøre motiver, der ligger bag valget af mellemnavne.

http://nfi.ku.dk/konferencer-og-seminarer/kaelleroed06112015/

Datum: 
fredag, november 6, 2015