NORNA-rapporter 99

  • Posted on: 23 February 2022
  • By: Väinö Syrjälä

Symposierapporten från NORNA:s 49. symposium Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammanhanger. Minoritehtagielaid namat njálmmálaš ja čálalaš oktavuođain som organiserades i april 2019 i Guovdageaidnu / Kautokeino har nu utkommit i en digital version.

Digital NORNA-föreläsning: 4 april 2022, Maria Löfdahl

NORNA fortsätter bjuda in alla intresserade, från studenter till etablerade namnforkare, till öppna föreläsningar. Vårterminens föreläsning kommer att äga rum måndag den 4 april 2022, kl. 15-16 (svensk tid) via Zoom. Då kommer Maria Löfdahl att föreläsa med rubriken "Från Foratson food till Wakakuu - vad säger oss namnen i det språkliga landskapet". Föredraget hölls på svenska. Sprid gärna länken till kolleger, studenter och andra intresserade.

Norrøne navn på Hebridene

  • Posted on: 21 January 2022
  • By: Anonymous (ej verifierad)

Professor dr. Richard Cox, nå pensjonert fra University of Highlands and Islands, har i flere år arbeidet med bosetningsnavn på Hebridene. Han har nå endelig fullført arbeidet og publisert ei bok om dette. Om boka skriver han:

Disputation: Jaakko Raunamaa, Finnic anthroponymy in the Middle Ages: Perspectives on pre-Christian and early Christian personal names

FM Jaakko Raunamaa disputerar 20.11.2021 kl. 10 vid Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen "Finnic anthroponymy in the Middle Ages: Perspectives on pre-Christian and early Christian personal names".
Disputationen äger rum i Porthania, sal PIII, Universitetsgatan 3. Disputationen som hålls på finska kan även följas på Zoom, länk finns i Helsingfors universitetets evenemangskalender: https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Kalenteri/Suomi?id=62022

Personnamn och migration under medeltiden och tidigmodern tid. En workshop rörande historisk personnamnsforskning och kontaktonomastik

Inbjudan till en workshop

Personnamn och migration under medeltiden och tidigmodern tid. En workshop rörande historisk personnamnsforskning och kontaktonomastik

Datum: 3:e mars 2022
Plats: Institutet för språk och folkminnen, Uppsala

Digital NORNA-föreläsning: 1/11 2021 Katrine Kehlet Bechsgaard

Med syfte att hjälpas åt att rekrytera nya studenter och doktorander till namnforskningen i Norden kommer NORNA att arrangera en öppen zoomföreläsning som i första hand vänder sig till ovan nämnda målgrupp. I kommittén hoppas vi att alla medlemmar kan hjälpas åt att bjuda in studenter och andra intresserade (genom att förmedla länken till dem) samtidigt som NORNA-medlemmarna naturligtvis själva har möjighet att delta som åhörare vid föreläsningen. (Om konceptet blir välbesökt och uppskattat kommer det att kunna följas av liknande arrangemang i framtiden.)

Den 17:e nordiska namnforskarkongressen och NORNA-kommittén 2021–2025

  • Posted on: 11 June 2021
  • By: Väinö Syrjälä

Den 8.–10.6.2021 ordnades den 17:e nordiska namnforskarkongressen som en digital evenemang hos Helsingfors universitet.
Sammanlagt deltog över 90 namnforskare i kongressen och under tre dagar gavs 35 sektionsföredrag och 2 inbjudna plenarföredrag (av Johanna Isosävi och Guy Puzey). En kongressrapport kommer traditionsenligt publiceras i serien NORNA-rapporter.

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser stipendiemedel 2021

  • Posted on: 17 May 2021
  • By: Leila

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser stipendiemedel för år 2021 om 40 000 kronor att användas för namnforskning i vid bemärkelse

Tänkbara ändamål för den sökande kan vara bland annat dessa (utan prioritetsordning):
• publicering (inkl. tryckbidrag, språkgranskning, översättning),
• anordnande av konferenser, exkursioner, studiebesök och liknande,
• resekostnader, t.ex. deltagande i konferenser och symposier,
• möjliggörande av kortare period av ledighet från annat arbete för att bedriva namnforskning.

Sidor