Bogudgivelse og seminar

  • Posted on: 12 January 2023
  • By: Birgit Eggert

På Arkiv for Navneforskning har vi fornøjelsen af at kunne annoncere endnu en bogudgivelse. I anledning af hundredåret for udgivelsen af bind 1 i serien Danmarks Stednavne med bindtitlen ”Samsøs Stednavne”, fejrer vi dette med jubilæumsbogen Danmarks Stednavne 100 år. Bogen indeholder 12 artikler, hvoraf nogle omhandler navneforhold på Samsø (såvel stednavne som personnavne), mens andre forholder sig til forskellige vinkler af værket Danmarks Stednavne som helhed. Alle artiklerne er skrevet af forskere, som på den ene eller anden måde har arbejdet nært med Danmarks Stednavne. Afslutningsvis følger en bibliografi for Danmarks Stednavne, hvor de enkelte bind er oplistet i oversigts¬form, hvortil der gives en litteraturoversigt over anmeldelser og andre redaktionelle oversigtsartikler om vort jubilerende bogværk.

Jubilæumsbogen, der udgør bind 46 i serien Navnestudier, er udgivet i december 2021 som en webpublikation i fri tilgængelig ”open access”-form på NorS’ hjemmeside:
https://nors.ku.dk/publikationer/webpublikationer/navnestudier-46/
Fra denne side kan hele bogen downloades som én samlet pdf-fil, ligesom de enkelte artikler kan downloades separat.

Seminar om udgivelsen den 20. januar
I anledning af udgivelsen inviterer Arkiv for Navneforskning alle interesserede til et seminar, hvor tre af artiklerne vil blive præsenteret nærmere af de respektive forfattere:
• Rikke Steenholt Olesen: “Individ og kollektiv – At løfte Danmarks Stednavne”
• Bent Jørgensen: “Huller i osten. Om mangler i Samsøs Stednavne”
• Martin Sejer Danielsen: “Stedse og i over 20 år kendt under tilnavnet Fabricius”

Tid: Fredag d. 20. januar 2023, kl. 14.15–16.30.
Sted: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: Arkiv for Navneforskning, bygning 22, lokale 22.5.13 (’Lingvistisk Laboratorium’)
se mere på NorS kalender: https://nors.ku.dk/kalender/2023/arkiv-for-navneforskning/