Utlysta medel för yngre forskare

  • Posted on: 13 March 2023
  • By: Anonymous (ej verifierad)

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur utlyser maximalt fem stipendier ur Lars Hellbergs fond ”till unga forskare i nordiska språk som arbetar tvärvetenskapligt”, som det heter i fondens stadgar. Det rör sig om projekt på maximalt 12 månader. Sista ansökningsdag: 31 mars 2023.

Läs mer: https://gustavadolfsakademien.se/aktuella-utlysningar