NORNA-symposium Namn och konflikter

Inbjudan (Första utskicket, oktober 2022)
NORNA-symposium Namn och konflikter 14–16 november 2023
Namnforskarna i Uppsala bjuder härmed in till NORNA:s femtionde symposium med temat Namn och konflikter. Det arrangeras gemensamt av Institutet för språk och folkminnen (Isof) och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Att namn är något som binder ihop språk, länder, familjer, grupper, kulturer, företag osv. är något vi alla vet. Men namn och namngivning kan också bidra till konflikter – och i sig vara konfliktorsaker. Konflikter ska här ses i mycket vid mening; de kan vara yttre och inre, utsagda och outsagda, nutida och historiska, internationella, nationella eller personliga, mellan myndigheter och medborgare. Konflikter kan också finnas inom teori eller vetenskapshistoria liksom mellan olika belägg, tolkningar eller namnformer. Konflikter behöver inte innebära rättsprocesser; också konflikter i namnbruk, t.ex. om officiella eller inofficiella namn används, och synen på dem hos namnbrukarna, kan höra hit.

Studier där namn relateras till konflikter i någon form är varmt välkomna att presenteras. Vi ser gärna presentationer även från namnintresserade inom andra forskningsfält.

Forskningen kan presenteras dels genom föredrag, dels (för studenter) i form av digital poster. Till varje föredrag beräknas 20 minuter + 10 minuter till frågor. Symposiet kommer även att innehålla två föredrag med särskilt inbjudna föreläsare. Dessa föredrag är också öppna för allmänheten. De digitala postrarna kommer att visas vid ett särskilt avsatt tillfälle med en presentation om 5 minuter.

Praktisk information
Tidpunkt: från 12.00 tisdag 14 november till tidig eftermiddag torsdag 16 november 2023.
Lokaler: Uppsala Arkivcentrum, von Kræmers allé 19 och Universitetshuset, Biskopsgatan 5.
Sociala aktiviteter: mingel i Universitetshusets trapphall dag 1, gemensam symposiemiddag dag 2. En kortare exkursion kommer att förläggas i direkt anslutning till symposiet dag 3.
Föredragen kan hållas på danska, norska, svenska eller engelska.

Om du vill hålla föredrag ber vi dig sända in ditt abstrakt om max 300 ord senast 15 januari 2023 till e-postadress norna2023@isof.se dit också ev. frågor kan ställas. För en digital poster räcker en kortare presentation till samma adress. Besked om antagning lämnas i mars 2023.
Ett andra utskick med en slutlig inbjudan inkl. preliminär deltagaravgift sänds ut i april 2023. Det definitiva programmet offentliggörs i september 2023. Alla nyheter publiceras på vår hemsida www.isof.se/norna2023

Vi ber dig sprida information om symposiet i dina nätverk.
Varmt välkomna till Uppsala!

Organisationskommittén
Josefin Devine, Märit Frändén, Johan Hedberg, Katharina Leibring, Alexandra Petrulevich

Datum: 
tisdag, november 14, 2023 till torsdag, november 16, 2023