NORNA-rapporter 93 er udkommet

Titlen er Navn og navnebærer: Rapport fra NORNAs 45. symposium i Skagen 1.–4. oktober 2014, og rapporten er redigeret af Martin Sejer Danielsen, Birgit Eggert og Johnny G.G. Jakobsen ved Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Bogen indeholder 14 bidrag der berører forskellige aspekter inden for både sted- og personnavneforskningen. Rapporten er udgivet digitalt og er frit tilgængelig på nettet hvor den kan hentes som samlet bog ligesom de enkelte bidrag kan downloades hver for sig.

Link til rapporten: http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/norna-rapporter-93