I språkhistoriens namn. Ett hyllningsseminarium till Staffan Fridell

Bo Ralph (Svenska Akademien): »Rökstenen och namnen»
Svante Strandberg (Uppsala universitet): »Oförstådda och missförstådda ortnamn»
Lars-Erik Edlund (Umeå universitet): »Birkasvenskan/Hedebynordiskan – kring en språklig konstruktion»

Plats: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Campus Engelska parken, 7-0043
Tid: Onsdag 5 april 2017, kl. 13.15–17.00

Efter föredragen välkomnas alla till en mottagning med lättare förtäring.

 

 

Datum: 
onsdag, april 5, 2017