norska länkar

Enhet for digital dokumentasjon, Universitetet i Oslo
Här hittar man bl.a. Stadnamnarkivet med sökbart material från Seksjon for namnegranskings samlingar, samt Ortnamnsarkivets i Uppsala etymologiregister.
http://www.edd.uio.no

Ivar Utnes sida om personnamn
http://www.hf.uib.no/Nordisk/navn/default.html

Navnegransking, Universitetet i Oslo
En forskergruppe ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/forskergrupper/namn/

Norsk namnelag
Norsk namnelag (NNL) har till føremål å vekkje intresse for og styrkje kjennskapen til namn, namnevitskap og namnevern.
http://www.norsknamnelag.no

Sogn og Fjordane fylkeskommune. Fylkesarkivet
Tre olika databaser om ortnamn, bl.a. Norske Gaardnavne för Sogn og Fjordane.
http://fylkesarkiv.no