finländska länkar

Institutet för de inhemska språken
Bedriver språkvård och forskning i svenska och finska och koordinerar verksamheten vid språknämnderna för samiska, romani och de finländska teckenspråken. Till Språkinstitutets verksamhet hör språkvård, namnvård och ordboksarbete samt forskning som stöder detta arbete. Vid institutet finns även språkliga arkiv och samlingar.
http://www.sprakinstitutet.fi

Språkarkivet, Svenska litteratursällskapet i Finland
Språkarkivet är en central institution inom finlandssvensk språkforskning med särskild inriktning på dialekter, sociolekter och namn. Arkivet samlar in, bevarar och publicerar material om språkliga variationer bland finlandssvenskarna i olika miljöer. Insamlingen bedrivs genom intervjuer och frågelistor.
www.sls.fi