”lærd” navneskik

Term: 
”lærd” navneskik
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
lärt namnskick
Sidhänvisning: 
14
Definition: 
[den brug af latinisering som blev benyttet af latinskole- og universitetselever]