öknamn

Term: 
öknamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
öknamn
Sidhänvisning: 
122
Definition: 
Ett negativt laddat binamn.
Korsreferens: 
binamn