17:e Nordiska namforskningskongressen

  • Posted on: 12 June 2019
  • By: Väinö Syrjälä

Spara datumet: Den sjuttonde nordiska namnforskningskongressen kommer att ordnas i Karis, Finland 8–11 juni 2021. Mer information följer i sinom tid.