absolut tilnavn

Term: 
absolut tilnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
absolut använt binamn, binamn utan huvudnamn
Sidhänvisning: 
57
Definition: 
”rent tilnavn”
Kommentar: 
det vil vist nok sige at hele navnestørrelsen udgør tilnavnet
Publikationer där termen förekommer: