adeligt navn

Term: 
adeligt navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
adelsnamn
Sidhänvisning: 
33
Definition: 
[efternavn som optræder hos adelen]
Publikationer där termen förekommer: