adelsprefix

Term: 
adelsprefix
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
adelsprefix
Sidhänvisning: 
121
Definition: 
Ett element som föregår själva efternamnet.
Exempel: 
af, von, de