advokationsnamn (Advokationsnamen)

Term: 
advokationsnamn (Advokationsnamen)
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
advokationsnamn (Advokationsnamen)
Sidhänvisning: 
109
Definition: 
uttrycker exepelvis en högtid eller en plats, där Maria uppenbarat sig (U. Hafner)
Exempel: 
Ma del Carmen