affektiva benämningar

Term: 
affektiva benämningar
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
affektiva benämningar
Sidhänvisning: 
53
Definition: 
Affektiva benämningar (eller hypokoristiska uttryck) kan avledas från appellativer lika väl som proprier ...
Exempel: 
vaktis, dagis, Ullis, Lövis
Korsreferens: 
hypokoristiska uttryck
Kommentar: 
Den senare undergruppen [dvs. Ullis, Lövis] kallas vi för smeknamn.
Publikationer där termen förekommer: