affektiva namn

Term: 
affektiva namn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
affektiva namn
Sidhänvisning: 
117
Definition: 
Beteckningen anger att namnet inte hör till de officiella namnen och att det har en känslomässig laddning.
Korsreferens: 
jfr deuteronymer , no. kallenavn
Kommentar: 
Inger Lindstedts (2004) term.