akronym

Term: 
akronym
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
akronym
Sidhänvisning: 
14
Exempel: 
Baram < ben Reb Meir, Barg < ben Reb Gershon
Kommentar: 
ved de patronymiske slægtsnavne) dannet af forlydene i ordet søn (ben) og faderens navne, tilsat de nødvendige vokaler”"