allitteration

Term: 
allitteration
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
allitteration
Sidhänvisning: 
156
Definition: 
[når navne begynder med det samme bogstav]
Publikationer där termen förekommer: