allitteration

Term: 
allitteration
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
allitteration
Sidhänvisning: 
181
Definition: 
”navne i slægten begynder med samme konsonant eller med vokal”
Korsreferens: 
bogstavrim
Publikationer där termen förekommer: