allitterationsnamn

Term: 
allitterationsnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
allitterationsnamn
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Exempel: 
Heri-, Hilde-, Hadubrand