allitterationsprincippet

Term: 
allitterationsprincippet
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
allitterationsprincipen
Sidhänvisning: 
37
Kommentar: 
dette princip virker således, at et kuld børn alle får navne med samme initiale lyd, eller ved at denne foreteelse er fælles for fader, søn, sønnesøn osv., teoretisk gennem mange generationer”"