allittererande oppkalling

Term: 
allittererande oppkalling
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
allittererande uppkallelse
Sidhänvisning: 
30
Exempel: 
Oddmund etter farfaren Ola
Kommentar: 
utan defin.
Publikationer där termen förekommer: