alluderande namn

Term: 
alluderande namn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
alluderande namn
Sidhänvisning: 
63
Definition: 
namn från områdena "litteratur och serier, film och massmedier, familj, vardagsliv, historia, idrott, sport samt andra förhållanden".
Kommentar: 
Reiner Kvillerud (1997 har myntat termen.