almuenavn

Term: 
almuenavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
anpassat namn
Sidhänvisning: 
8
Definition: 
[hjemlig omdannelse af et fremmed navne som oftest forekommer i almuen]
Publikationer där termen förekommer: