almuenavn

Term: 
almuenavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
anpassat namn
Sidhänvisning: 
10
Definition: 
[navn som har været særlig udbredt hos almuen]
Publikationer där termen förekommer: