almuenavn

Term: 
almuenavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
anpassat namn
Sidhänvisning: 
85
Definition: 
[fornavn som var meget almindelige i den danske almue]
Publikationer där termen förekommer: