alternativ form

Term: 
alternativ form
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
variationsform
Sidhänvisning: 
61
Definition: 
[anden stavemåde af det samme navn]
Publikationer där termen förekommer: