Altid en Niels Manderup – det bestandige personnavn.

Författare: 
Susanne Vogt
Tidskrift/Samlingsvolym: 
Namn i en foränderlig värld
Serie: 
Studier i nordisk filologi 78