Ambrosiani Per

Land: 
Sverige
Institution: 
Umeå universitet, Institutionen för språkstudier
E-post: 
per.ambrosiani[at]umu.se
Övrig information: 

- Ortnamn i nordvästra Ryssland, särskilt i Ingermanland