ameliorativt tilnavn

Term: 
ameliorativt tilnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
hedersnamn
Sidhänvisning: 
66
Definition: 
[tilnavn som giver særligt positive konnotationer]
Publikationer där termen förekommer: