analogi

Term: 
analogi
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
239
Kommentar: 
ikke defineret i kilden
Publikationer där termen förekommer: