andet fornavn

Term: 
andet fornavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
andranamn
Sidhänvisning: 
415
Definition: 
[det andet navn i rækken af en persons fornavne]
Publikationer där termen förekommer: