andetled

Term: 
andetled
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
efterled
Sidhänvisning: 
15
Definition: 
[det andet led i et sammensat navn]
Publikationer där termen förekommer: